ช่วยวิเคราะหน่อยครับ


บทบาทของมาตราที่ 23

เมื่อมีข้อพิพาทแรงานที่ตกลงกันไม่ได้ในกิจการดังต่อไปนี้

1.การรถไฟ

2.การท่าเรือ

3.การโทรศัพท์หรือการโทรคมนาคม

4.การผลิตและจำหน่ายพลังงานหรือกระแสไฟฟ้า แก่ประชาชล

5.การประปา

6.การผลิตหรือกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง

7.กิจการโรงพยาบาลหรือกิจการสถานพยาบาล

8.กิจการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 ให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานส่งข้อพิพาทแรงงานให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้ทั้งสองฝ่ายทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับข้อพิพาทแรงงาน

   นายจ้างสมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง ลูกจ้าง สหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงาน มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำวินิจฉัย ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ และแจ้งให้ทั้งสองฝ่ายทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์

    คำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่มีได้อุทธรณ์ภายในกำหนด และวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้องต้องปฎิบัติตาม

   

 

 

 



ผู้ตั้งกระทู้ :: วันที่ลงประกาศ 2008-09-18 09:48:48


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2916161)

วิเคราะห์อะไรล่ะครับ ถ้าจะ ถามว่าเป็นธรรมหรือถูกต้องไหม? ก็ถูกต้องล่ะครับ เพราะแจ้งไว้ชัดแจ้ง

ผู้แสดงความคิดเห็น Espresso_29@HR (espresso_29-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-10-01 11:08:27



[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.