การคิดภาษีกรณีถูกเลิกจ้าง


งินภาษีกรณีถูกเลิกจ้าง ดิฉันถูกเลิกจ้าง ได้เงินมา 6 เดือน เป็นเงินประมาณ 108,000 บาท อายุงานดิฉัน 3 ปีกว่าๆ เมื่อต้นปีขอคืนภาษีภงด.91 เป็นเงิน 5,000 กว่าบาท แต่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรบอกว่า ไม่สามารถคืนเงินภาษีให้ได้เพราะถือว่า เป็นรายได้ที่ต้องยื่น เพราะอายุงานไม่ถึง 5 ปี และ บริษัทไม่ได้ปิดกิจการหรือลดพนักงาน เพราะฉนั้นไม่เข้าตาม มาตรา 126 ข้อ 1(51) ที่บอกว่า เงินชดเชยไม่ถึง 300,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี ให้เสียเฉพาะส่วนที่เกิน 300,000 บาท ดิฉันอยากทราบจริงๆว่า ดิฉัน ต้องได้เงินภาษีที่บริษัท ณ ที่จ่ายไว้คืนหรือไม่เพราะดิฉันมั่นใจว่า คงมีฝ่ายบุคคลจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจแบบดิฉันว่าต้องได้เงินภาษีกรณีถูกเลิกจ้าง คืน อยากทราบว่า ภาษีกรณีถูกเลิกจ้างต้องได้คืนหรือไม่


ผู้ตั้งกระทู้ คุณอุ้ม :: วันที่ลงประกาศ 2008-07-21 10:14:57


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2884116)

เรียนคุณอุ้ม

เรื่องการยกเว้นภาษีในเงินค่าชดเชยในส่วน 300,000 บาทแรกนั้น    ถูกระบุอยู่ในกฏกระทรวงการคลังฉบับที่ 217  ซึ่งไม่ได้ระบุเงื่อนไขตามที่ถามมา    นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ตามข้อเท็จจริงที่ทราบมา  พนักงานที่ถูกเลิกจ้างหลายๆ คนได้รับยกเว้นภาษีในเงินค่าชดเชย 300,000 บาทแรก   แต่ทั้งนี้  ต้องแจ้งแบบการเสียภาษีที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรด้วย

ขอแนะนำว่า  หากถูกเลิกจ้างจากบริษัทฯ หรือเปลี่ยนงานใหม่  ขอให้ใช้แบบการเสียภาษีในสูตรเงินได้ครั้งเดียวเมื่อออกจากงาน  จะคำนวณเสียภาษีน้อยกว่า

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ช่วยฯ วันที่ตอบ 2008-07-29 15:25:17


ความคิดเห็นที่ 2 (2884211)
เรียน คุณผู้ช่วย เจ้าหน้าที่สรรพากร พื้นที่ 4 ให้เหตุผลดิฉันว่า เค้าดูหมายเหตุท้ายกฎกระทรวงที่ให้เฉพาะพนักงานที่ถูกเลิกจ้างเพราะสาเหตุบริษัทปิดกิจการ กับ ลดจำนวนพนักงาน ส่วนเหตุผลอื่นเค้าไม่คืนให้ ส่วนสรรพากรพื้นที่อื่นบอกคืน รวมทั้ง Call Center ด้วย และที่สำคัญดิฉันยื่นเสียภาษีผ่าน Internet ที่มีช่องให้กรอก กรณีถูกเลิกจ้าง อยู่แล้ว แต่ระบุว่า เลิกจ้างเฉพาะ 2 สาเหตุที่กล่าวมา ก็เลย อยากทราบจริงๆว่า ถูกเลิกจ้างกรณีออกจากงาน นั้น ต้องได้ภาษีที่ถูกหักไปคืนหรือไม่ เพราะดิฉันใช้แบบ ภงด.91 ที่อยู่ใน www.rd.go.th
ผู้แสดงความคิดเห็น คุณอุ่ม วันที่ตอบ 2008-07-29 17:46:54


ความคิดเห็นที่ 3 (2887431)

เรียนคุณอุ้ม

โดยหลักกฎหมายแล้ว  หมายเหตุท้ายกฎกระทรวงเป็นเพียงการบอกถึงที่มาของกฎกระทรวงเท่านั้น  ไม่ใช่หลักเกณฑ์หรือเหตุผลในการนำมาบังคับใช้   เพราะโดยหลักแล้วหากจะถึอเป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติตาม   โดยถือเป็นกฎหมายแล้ว   จะต้องถูกระบุอยู่ในกฎกระทรวง  

ฉะนั้น  ตอบคำถามของคุณอุ้ม คือ  ต้องได้คืน

อย่างไรก็ตาม   แม้คุณอุ้มจะใช้แบบ ภงด.91  ก็คงต้องเสียภาษีสูงกว่า  การใช้ใบแนบภงด.91  กรณีการเสียภาษีเงินได้ครั้งเดียวเมื่อออกจากงานตามที่บอกคุณอุ้มใป

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ช่วยฯ วันที่ตอบ 2008-08-05 15:55:34


ความคิดเห็นที่ 4 (2958733)

รบกวนสอบถามเรื่องเงินได้ครั้งเดียว  ทำงานเกิน 5 ปี และ บริษัทฯ ได้เลิกจ้าง โดยทำหนังสือการจ่ายเงินชดเชยให้ออกจากงานโดยระบุเหตุผลในการเลิกจ้างว่า มีความจำเป็นทางธุรกิจ และทางฝ่ายบุคคลได้บอกให้ไปทำเรื่องยื่นเพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน จากสำนักงานประกันสังคม โดยให้บอกว่าลาออกเอง  และในเอกสารหนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ก็ระบุว่า "ลาออก"  ดังนั้นไม่ทราบว่าการยื่นเสียภาษีสิ้นปี (ภงด.91) จะหักค่าใช้จ่ายในส่วนที่ได้รับเงินชดเชย 300,000.-ได้รึไม่  เพราะได้อ่านเงื่อนไขการคำนวณภาษีเรื่องการจ่ายเงินชดเชยมี 2 กรณีคือ

1. ถ้าเขายอมเขียนใบลาออก ก็ถือเป็นการลาออกจากงานเงินที่บริษัทฯ จ่ายให้ ถือเป็นเงินได้เพระเหตุออกจากงาน (ไม่ใช่เงินชดเชยตามกฎหมาย) เงินที่จะจ่ายนี้จ่ายเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ตกลง

2.
ถ้าพนักงานไม่เขียนใบลาออก แล้วบริษัทให้ออก ต้องออกหนังสือเลิกจ้าง ถือเป็นกรณีเลิกจ้าง

ในกรณีนี้เป็นการเขียนใบลาออกเอง  ซึ่งทางฝ่ายบุคคลอ้างว่าจะไม่ได้เสียประวัติในกรณีไปหางานใหม่ แต่มีเอกสารให้เซ็นรับเงินค่าชดเชยตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ดังนั้นรบกวนสอบถามดังนี้

1) ในกรณีนี้ถือเป็นการลาออกเองหรือจ้างให้ออก เนื่องจากมีหลักฐานใบลาออก โดยเขียนลาออกเอง  แต่ก็มีใบรับเงินการจ่ายเงินชดเชย โดยระบุเหตุผลที่บริษัทฯ เลิกจ้าง ระบุ อายุงาน จำนวนเงินที่ได้รับ  ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า และภาษีที่หัก ไว้ก็คำนวณแบบการจ่ายเงินครั้งเดียว

2) และจะขัดแย้งกับการไปทำเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมหรือไม่ เนื่องจากระบุลาออก พร้อมหนังสือแจ้งการลาออกของบริษัทฯ

จึงขอเรียนถามเพื่อความกระจางก่อนยื่นเสียภาษีในปี 2552

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ไม่ปลื้ม วันที่ตอบ 2009-01-11 09:23:27


ความคิดเห็นที่ 5 (3024902)

ถึงผู้ไม่ปลื้ม

ต้องดูว่าคุณเขียนใบลาออกให้เหตุผลว่าอย่างไร  เช่น  บริษัทเลิกจ้าง , ลดอัตรากำลังคน , ยุบกิจการ  เป็นต้น  หากกรณีนี้สามารถยื่นคำร้องต่อประกันสังคมได้  เพื่อจะได้รับสิทธิ์ผู้ประกันตนกรณีคนว่างงาน  โดยได้รับ 180 วัน 50% ประมาณ 7,500 บาท/เดือน    โดยนำเอกสารที่     บริษัทให้คุณนำไปให้ที่ประกันสังคม  แต่ถ้าคุณเขียนใบลาออกว่า  ได้งานใหม่ , ทำธุรกิจส่วนตัว , ศึกษาต่อ  อย่างนี้เป็นต้น  โอกาสที่จะฟ้องก็ลำบากเพราะต้องพิสูจน์ในขั้นศาล  และสิทธิ์ที่ได้รับจากผู้ประกันตนคนว่างงานก็จะได้รับ  90 วัน 30%  ของเงินสมทบประมาณ 4,000 พันกว่าบาท /เดือน  ขอแนะนำให้ไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ประกันสังคมอีกครั้งค่ะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น kk วันที่ตอบ 2009-06-26 10:46:10


ความคิดเห็นที่ 6 (3069980)

สวัสดีค่ะ

ตอนนี้ดิฉันทำงานอยู่บริษัทญี่ปุ่น ทำมา 5 ปีกว่า หลังจากคลอดลูกกลับมา ( ลูกตอนนี้ 11 เดือน) บริษัทก็เพ่งเล็งการมาทำงาน เนื่องจากมาสายบ่อย ( แต่ไม่เคยเกินที่บริษัทกำหนด คือ 5วันต่อเดือน)  ลาบ่อย ( ลากิจ เต็มตามกำหนด 7วันต่อปี) ลาป่วย ( ลาแต่มีใบรับรองแพทย์ทุกครั้ง และไม่เกินกำหนด คือ 30 วันต่อปี)  บริษัทบอกว่าไม่ประทับใจการทำงานเพราะ แสดงถึงความไม่ตั้งใจ จึงขอลดตำแหน่ง และเงินเดือนทั้งนี้บริษัทมีกฎว่าถ้าพนักงานผิดวินัย จะโดนฝ่ายบุคคลเรียกคุย-จดหมายเตือน-พักงาน-ไล่ออก ตามขั้นตอน แต่ดิฉันไม่เคยโดนเลย มีแต่หัวหน้างานเตือน แต่เค้าบอกว่าเตือนด้วยความหวังดีส่วนตัวไม่เกี่ยวกับบริษัท บริษัทบอกว่าถ้ารับไม่ได้ก็ให้ลาออก แต่จะจ่ายเงินให้ตามกฎหมายเพราะเห็นว่าลูกเล็ก จ่าย6เดือน +บริษัทให้ 1เดือน เป็น7เดือน แต่ให้เขียนใบลาออกให้ถูกต้อง และให้ปิดเรื่องนี้เป็นความลับ เพื่อตัวดิฉันเอง ดิฉันเลือกที่จะลาออกเพราะรับไม่ได้กับการลดเงินเดือนและตำแหน่ง และเห็นว่าอยู่ต่อก็คงไม่ดีแน่เพราะดูบริษัทไม่ยอมรับ มีคำถาม ขอความกรุณาตอบด่วนเพราะดิฉันถูกกำหนดให้เขียนใบลาออกวันนี้ค่ะ

1) อย่างนี้เรียกว่าลาออกเอง หรือบริษัทให้ลาออก

2) ตามกฎหมายต้องได้กี่เดือนค่ะ

3) ต้องโดนหักภาษีเท่าไหร่ ( หลักในการคำนวณ ) ถ้าไม่อยากโดนหักต้องทำไง

4) ท้ายสุดต้องแจ้งกรมแรงงาน ว่าว่างงานภายในกี่วัน  ได้เงินช่างว่างงานเท่าไหร่

5) ตอนยื่นภาษีปี 52 ต้องยื่นไม๊ เราเพราะว่างงาน แล้วถ้าเสียภาษีไปจะได้คืนเท่าไหร่

6) ถ้ายื่นฟ้องบริษัทจะได้มากว่านี้ไม๊

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น แม่ลูกอ่อน วันที่ตอบ 2009-10-30 09:17:04


ความคิดเห็นที่ 7 (3134786)

อยากสอบถามถามเพิ่มเติมค่ะว่่า

คุณพ่อดิฉันทำงานที่บริษัทเอกชนมากว่า 20 ปี และเมื่อวันนึงที่เกษียณอายุครบ 55 ปี ได้รับเงินชดเชยประมาณ 250,000 บาท แต่หลังจากรับเงินก้อนนี้แล้วก็ยังทำงานที่บริษัทเดิมต่อ โดยการทำสัญญาปีต่อปีค่ะ

คุณพ่อได้รับเงินมาประมาณ 250,000 บาท เมื่อเดือน เม.ย 52  แต่ปรากฏว่าพอเดือนตุลาที่ผ่านมาบริษัทได้หักเงินจำนวน 8,250 บาท บอกว่าเป็นเงินภาษีที่ต้องเสียสำหรับเงินชดเชยที่ได้รับไป ก็ยังไม่เท่าไหร่ค่ะ เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ปรากฎว่าโดนหักเงินไปอีก 8,250 บาท ก็ไปถามบัญชีๆ เค้าก็บอกว่าจะต้องโดนหักแบบนี้ทั้งหมด 3 เดือน ก็เป็นเงิน ประมาณ 24,750 บาท

ดิฉันจึงสงสัยว่าจริงๆๆ แล้วเงินชดเชยตรงนี้ มันไม่ควรที่จะนำไปคำนวณรวมกับเงินได้ปกติ ช่ายไหมค่ะ 

สามารถแยกเสียภาษีได้ เพื่อที่จะได้ไม่โนฐานภาษีสูงๆๆ ได้หรือเปล้่าค่ะ

 

รบกวนผู้รู้ตอบหน่อยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น clockwisee วันที่ตอบ 2009-12-04 14:48:57


ความคิดเห็นที่ 8 (3152065)

 

If Beast Mastery is known for it"s burst cheap wow power leveling dps, then Marksmanship is known for its consistant dps. Marksmanship still has the ability, through Aimed Shot, to bring down an opponent quickly but it is more known for its ability to harass the target quickly and constantly. Marksmanship is the spec used by the only Hunter on a top 20 2v2 team, and he leads his bracket  buy wow power levelin with it. He plays with a priest, the only healer chemisty a Hunter has, and believes that Marksmanship warcraft gold is the only real specc for top 2v2. He has tried Beast Mastery but prefers the  aion gold constant damage of Marksmanship and the abilities he gains through the specc.

 

ผู้แสดงความคิดเห็น qweqwe วันที่ตอบ 2010-02-05 15:04:30


ความคิดเห็นที่ 9 (3156234)

ผมขอถามหน่อยครับ ผมถูกจ้างลาออก ทำงานปีกว่าได้เงินชดเชย 3 เดือน และมีค่าตกใจให้อีก 1 เดือน รวม 4 เดือน โดนหัก ณที่จ่ายไปแล้ว พอต้นปีนี้ได้ใบทวิ 50 แต่เขาไม่รวมเงินที่จ้างเราออก มีเฉพาะเงินที่จ้างเราอย่างเดียว กับหัก ณ ที่จ่าย พอกรอกยื่นภาษีออนไลน์ ทีแรกผมใส่เฉพาะ เงินได้และเงินหัก ณ ที่จ่าย คือได้คืนครับ แต่พอเอาเงินชดเชยมาใส่รวม กับเงินหัก ณที่จ่ายของเงินค่าชดเชยนี้ ปรากฎว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มเกือบหมื่น เฮ้อ!! ชีวิต งานก็ยังไม่มีทำ แถมยังโดนภาษีมาเบียดเบียนอีก

ผู้แสดงความคิดเห็น โอเล่ วันที่ตอบ 2010-02-20 10:55:13


ความคิดเห็นที่ 10 (3161053)

ขอถามหน่อยค่ะ ทำงัยดี

คือมีความเข้าใจผิดและได้ยื่นภาษี ภงด.91 ปี 2552  ผ่านอินเตอร์เน็ตไปแล้ว อย่างนี้ควรจะทำอย่างไรดีคะ

1.ได้นำเอาเงินค่าจ้าง+เงินชดเชยจากการถูกเลิกจ้าง  มารวมคำนวณภาษี

2.เงินทดแทนที่ได้จากการถูกเลิกจ้าง จากประกันสังคม ได้นำมาใส่ในช่อง ที่ได้รับยกเว้น

ซึ่งพอคำนวณภาษีแล้ว ไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใด แต่มีความกังวลเนื่องจากเรายื่นแบบผิด

รบกวนผู้รู้ให้คำตอบด้วยค่ะ

ขอขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนเข้าใจผิด วันที่ตอบ 2010-03-09 12:53:07


ความคิดเห็นที่ 11 (3161509)

รบกวนช่วยตอบด้วยค่ะ

พอดีเข้าไปยื่นแบบ ภงด 91 กรณีถูกเลิกจ้าง จ่ายเงินครั้งเดียว แต่ว่าอายุงานไม่ถึง 5 ปี ไม่ทราบว่าสามารถยื่นแบบนี้ได้ไหมค่ะ เพราะว่าลองเข้าไปคลิก ok แล้ว เค้าแจ้งว่าต้องอายุงานเกิน 5 ปี ไม่ทราบต้องทำอย่างไรค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Ice วันที่ตอบ 2010-03-10 21:23:21


ความคิดเห็นที่ 12 (3166936)

ขอรบกวนขอคำแนะนำด้วยค่ะ

ดิฉันยื่นขอคืนภาษี ปี 52 แต่เจอปัญหาเดียวกับคุณอุ้ม (ความเห็นที่ 1) เลยค่ะ  กรณีเจ้าหน้าที่สรรพากรไม่ยอมคืนภาษีให้และแจ้งว่าดิฉันต้องจ่ายภาษีเพิ่ม  เพราะจดหมายแจ้งยกเลิกจ้างและจ่ายเงินชดเชยที่บริษัทออกให้ไม่ระบุเหตุผลของการเลิกจ้าง

ดิฉันพยายามโทรไปอธิบายให้ฟังแล้วหลายครั้ง และได้ทำหนังสือชี้แจงไปแล้วถึง 2 ครั้งเพื่อยืนยันว่าคำอ้างของสรรพากรนั้นไม่ถูกต้อง (แม้แต่อ้างถึงแนววินิจฉัยที่ประกาศในเวบไซด์ของกรมสรรพากรเอง - กค0706/10024 และ กค 0811/06381)  เพราะหนังสือเลิกจ้างที่บริษัทออกให้ดิฉันระบุไว้ชัดเจนแล้ว่าเป็น "เงินชดเชยที่เกิดขึ้นจากการเลิกจ้าง/ให้ออกจากตำแหน่งงาน"  อีกทั้งดิฉันได้ส่งสำเนาหนังสือจ้างงานไปยืนยันว่าดิฉันเป็นพนักงานประจำของบริษัทมิใช่ลูกจ้างชั่วคราวที่ระบุวันสิ้นสุดสัญญา  ดังนั้นสรรพากรจะอ้างว่าเป็นเงินชดเชยจากการสิ้นสุดสัญญาไม่ได้

แต่เจ้าหน้าที่สรรพากรยังยืนยันว่าเอกสารเหล่านั้นใช้ยืนยันการเลิกจ้างเพื่อไม่นำมาคำนวนภาษีไม่ได้  จะต้องมีการระบุเหตุผลการเลิกจ้าง  เพราะในหมายเหตุแนบท้ายกฎกระทรวง มาตรา 217 ระบุ"เหตุผล" ในการออกกฎกระทรวง .....  ดิฉันพยายามอธิบายแล้วหลายต่อหลายครั้งว่าหมายเหตุนั้นมีไว้เพื่อบอกที่มาของการออกกฎหมายเท่านั้น  เจ้าหน้าที่สรรพากรก็ยังคงยืนยันเช่นเดิม  ดิฉันเลยบอกว่าให้สรรพากรออกเป็นหนังสือแจ้งการไม่คืนภาษีและการชำระภาษีเพิ่มเติมมายืนยัน

ขอถามนะคะว่า   หากดิฉันจะฟ้องร้อง/ดำเนินการในกรณีนี้ควรทำอย่างไรบ้างคะ  มีหน่วยงานกลางใดที่ดูแลการฟ้องร้องของประชาชนกับหน่วยงานของรัฐบ้างไหมคะ  แล้วดิฉันต้องจ้างทนายเอง (ค่าใช้จ่ายแพงไหมคะ/  คนธรรมดาจะเป็นทนายแก้ต่างให้ตัวเองได้ไหมคะ)  หรือมีอัยการ/ทนายจากทางราชการที่ช่วยดูแลเรื่องการฟ้งร้องคะ 

ดิฉันทราบดีว่ากรณีดิฉันเป็นเรื่องของเงินจำนวนน้อยมาก  แต่จากที่ทราบจากเจ้าหน้าที่สรรพากร  เขาแจ้งว่าไม่คืนภาษีกรณีนี้แล้วหลายครั้ง  ดิฉันเห็นว่าไม่ยุติธรรมเลยที่เจ้าหน้าที่รัฐจะเอาเปรียบประชาชนเพราะถือเอาความสะดวกสบายในการทำงานของตัวเองเป็นหลัก   แล้วใครจะทราบคะว่าเงินที่เราถูกเอารัดเอาเปรียบคนละเล็กละน้อยนี้  จะไปอยู่ในกระเป๋าเจ้าหน้าที่รัฐคนใดหรือไม่

ขอคำแนะนำด้วยนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปุ้ย (pui_patt-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-04-01 15:51:21


ความคิดเห็นที่ 13 (3191867)

จากปุ้ย...ความเห็นที่ 12 นะคะ

อัพเดทให้ฟังว่าตอนนี้สรรพากรยอมคืนภาษีให้แล้วค่ะ..หลังจากถกเถียงอยู่นาน

เดิมเขานั่งยันนอนยันว่าระเบียบเค้าจะคืนให้เฉพาะกรณีหนังสือยกเลิกการจ้างงานระบุเหตุผลที่ชัดเจนและเข้าข่าย

แต่หลังจากดิฉันได้ยังกลับไปว่าตัวกฎกระทรวงที่ประกาศออกมาไม่ได้ระบุเช่นนั้น  อีกทั้งเข้าไนเวบของสรรพากรเองเพื่อดึงข้อมูลที่เป็นข้อวินิจฉัยเกี่ยวเนื่องกับกรณียกเลิกจ้างนี้  เพื่อยันกลับไปว่าหน่วยงานเค้าเองก็มีคำวินิจฉัยที่ขัดแย้งกันนี้...สุดท้ายจึงได้รับการคืนภาษีและไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มในส่วนที่เป็นเงินชดเชยจากการเลิกจ้างค่ะ

ใครที่เจอกรณีเดียวกันนี้..ก็ขอให้ยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะคะ...เพราะบางที..เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้รู้ดีไปกว่าคนธรรมดาอย่างเราๆหรอกค่ะ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ปุ้ย วันที่ตอบ 2010-06-21 09:59:37


ความคิดเห็นที่ 14 (3193599)

อยากรบกวนถามเกี่ยวกับการถูกจ้างออกค่ะ ทางนายจ้างจะทำหนังสือมาฉบับหนึ่งระบุถึงสาเหตุของการให้ออก แล้วให้เซ็นต์รับทราบ แต่ในหนังสือนั้น ไม่ได้ระบุเงื่อนไขการชดเชยต่าง ๆ อันนี้จะมีปัญหาภายหลังไหมคะ เรากลัวว่าทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหลังจากที่เราพ้นสภาพพนักงานไปแล้ว

ผู้แสดงความคิดเห็น พิม วันที่ตอบ 2010-06-28 10:14:17


ความคิดเห็นที่ 15 (3219157)

ก่อนที่บริษัทจะจ่ายเงินก้อนให้เราเค้าจะหักภาษีกี่เปอร์เซ็นตืครับ

แล้วช่วงเสียภาษีเราต้องเสียอีกมั้ย หรือไปเอาคืนได้

การทำงานกลางคืน ต้องเสียภาษีมั้ย ถ้าอาจไม่ได้ประจำ

หมายถึง ดีเจ ที่รับงานนู้น นี้บ้าง  รายได้ไม่แน่นอน ถือว่าเป็นเงินให้โดยพิสวาสหรือเปล่า ที่ข้อนี้ไม่ต้องเสีย

slipknothnoo@hotmail.com

 

ได้โปรดตอบด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น slipknothnoo@hotmail.com วันที่ตอบ 2010-10-21 18:58:15


ความคิดเห็นที่ 16 (3278630)

รบกวนช่วยตอบหน่อยค่ะ

พอดีถูกเลิกจ้าง เนื่องจาก บ.มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง มีอายุงานประมาณ 19 ปี ได้เงินเลิกจ้าง ประมาณ 1,600,000 บาท เสียภาษีเลิกจ้างประมาณ 60,000 บาท และเงินได้ทั้งปีประมาณ 200,000 บาท และเสียภาษี 15,000 บาท

เราจะมีวิธีคำนวณอย่างไรค่ะ เนื่องจากจะขอคืนภาษีทั้งหมด จะต้องไปซื้อกองทุนเพิ่มอีกเท่าไรค่ะ

หมายเหตุ มีลดหย่อนคู่สมรสไม่มีเงินได้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 15,000 บุตรกรณีศึกษา 2 คน และประกันชีวิต 80,000

และมารดา 30,000 บาท

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้สงสัย (nui_jolie-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-03-01 10:45:18


ความคิดเห็นที่ 17 (3278763)

 ขอความกรุณาช่วยตอบด่วนด้วยนะคะ 

          ดิฉันมีปัญหาเหมือนคุณความเห็นที่ 7 ค่ะ คือสามีทำงานบริษัทเอกชนมาเกิน 5 ปีแล้ว และถูกเลิกจ้างเนื่องจากเกษียณอายุเกิน 55ปี และได้รับเงินชดเชยมาส่วนหนึ่ง ในกรณีนี้จะต้องนำเงินชดเชยที่ได้เนื่องจากสาเหตุุถูกเลิกจ้างไปรวมกับเงินเดือนในปีที่ได้รับนี้เพื่อไปหักภาษีหรือไม่ เนื่องจากเข้าระบบอินเตอร์เนตแล้วระบบไม่รับ และจะขึ้นว่า จำนวนเงินเกินกว่าที่ได้รับการยกเว้น   ดิฉันจึงนำไปยื่นที่สำนักงานพื้นที่ ซึ่งเจ้าพนักงานก็พยายามเข้าในระบบทั้งๆ ที่ดิฉันแจ้งว่าดิฉันได้ทำทั้งวันแต่ไม่ได้ และเสนอความเห็นว่า เงินส่วนนี้น่าจะได้รับการยกเว้นทั้งหมด แต่เจ้าหน้าที่ก็พยายามชี้แจงว่า น่าจะได้รับยกเว้นเพียง 300,000 บาทเท่านั้น  ดิฉันจึงอยากทราบว่า เงินชดเชยอันเนื่องจากสาเหตุเกษียณอายุที่ได้รับจากบริษัทนี้จะต้องนำไปรวมกับเงินเดือนเพื่อนำไปหักภาษีเงินได้หรือไม่  

ผู้แสดงความคิดเห็น Maypej วันที่ตอบ 2012-03-02 06:47:12


ความคิดเห็นที่ 18 (3281396)

 สวสัดีค่ะ ตอนที่ทำงานอยู่บริษัทได้เงินเดือน ตามที่เขียนในใบกรอกภาษาีได้ 8000บาทค่ะและนายจ้างได้จ่ายเงินทดแทนให้เป็นเวลา 4 เดือน และได้ถูกไล่ออก จากงานเป็นเวลา6 เดือนแล้ว ได้ยื่นขอเป็นผู้ประกันตนเองไปเรียบร้อยแล้ว   แต่ บริษัท แจ้งว่าเราต้องทำเรื่องยื่นเสียภาษี   แต่ตอนนี้ตกงานอยู่ อยากทราบว่า เราต้องทำอย่างไรค่ะ และต้องเสียภาษีหรือปล่าว  

ผู้แสดงความคิดเห็น ปุ้ม (pum1819-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-03-24 13:35:51


ความคิดเห็นที่ 19 (3283129)

 

สวัสดีค่ะ

ดิฉันลาออกจากงาน ทำงานมา 20 ปี บริษัทฯ ให้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมา 2 ฉบับ คือ รายได้ปี 2555 จำนวน 140,000.- หักภาษี 11,000.- และแบบการหักภาษีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงิน 1,330,000.- หักภาษี 64,000.- อยากทราบว่าสิ้นปีภาษี 2555 ดิฉันต้องเสียภาษีเพิ่มอีกหรือไม่ คำนวณอย่างไร ปัจจุบันไม่ได้ทำงานแล้วค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ป้าสงสัย วันที่ตอบ 2012-04-09 11:56:51


ความคิดเห็นที่ 20 (3284015)

ดิฉันทำงานมา 20ปี ถูกจ้างออกจากงาน แต่ทางบริษัทให้ค่าชดเชย 13เดือนเท่ากับพนักงานที่ทำงานอายุงาน10ปีขึ้นไปได้13เดือนเท่ากันหมดอยากทราบว่าถ้าอายุงาน20ปีดิฉันต้องได้เงินชดเชยกี่เดือนค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เปิ้ล (Kunoople-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2012-04-18 21:14:07


ความคิดเห็นที่ 21 (3307318)

อยากทราบว่าเราจะได้เงินที่จ่ายภาษีคืน มีวิธีคิดอย่างไรครับ เพราะมีใบเสร็จที่บริษัทหักจ่ายมาให้เราแล้ว เราจะยืินลดหย่อนได้ที่ไหนได้บ้างครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พิทยา (pittaya-21-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-02-10 14:22:39


ความคิดเห็นที่ 22 (3307404)

 ดิฉันได้ลาออกจากงานมีอายุงาน15ปีได้เงินช่วยเหลือจากบริษัทและเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วทั้ง2อย่าง จะยื่นภาษีดิฉันสามารถที่จะเอาเงินที่ได้จากบริษัทมารวมกับรายได้ทั้งปีและเอาเงินกองทุนยื่นแบบแนบหรือเอาเงินกองทุนรวมกับรายได้และเอาเงินที่ได้จากบริษัทมายื่นแบบแนบได้ไหมค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อุ้ม (doungjun5-at-gmail-dot- com)วันที่ตอบ 2013-02-12 23:19:19


ความคิดเห็นที่ 23 (3307859)

ยังไม่ได้ยื่นเสียภาษีของปี 54  (เพราะไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือนที่ออกจากบริษัท)  เพราะเมื่อปลายปี 53 จนถึงต้นปี 54 บริษัทโดนน้ำท่วมจนต้องเลิกกิจการ  และทางบริษัทได้จ่ายเงินให้แก่พนักงานจำนวนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่ตกลงกันไว้  และระว่างที่โดนเลิกจ้างนั้น  พนักงานได้ไปติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อขอรับเงินชดเชยช่วงว่างงาน  และจนถึงปัจจุบันนี้บริษัทก็ยังจ่ายเงินไม่ครบ  และบริษัทก็ยังไม่เลิกกิจการ  อยากทราบว่าผมจะต้องนำข้อมูลอะไรไปยื่นเสียภาษีกับทางสรรพากรดีครับ  รวกวนช่วยตอบด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธัญญะ พรมทอง (tanyapromthong-dot-pr-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-02-27 11:43:37


ความคิดเห็นที่ 24 (3631145)

 กรณีบริษัทเลิกจ้างชัดเจน  เงินชดเชยที่ได้รับการยกเว้นภาษีได้ 300วันนั้น  เราไม่ต้องมาดูที่อายุงานแล้วไม่ใช่ไหมคะ ไม่ว่าจะน้อยหรือมากกว่า 5ปี ก็ ยกเว้นให้ 300 วันหรือประมาณ 10 เดือน  อันนี้ดิฉันเข้าใจถูกหรือเปล่าค่ะ  ช่วยตอบด้วยค่ะ จะต้องทำเงินเดือนแล้ว  ขอบคุณมากค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พัชรินทร์ (Patcharin4046-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-04-29 19:44:21


ความคิดเห็นที่ 25 (3741951)

 ขอรบกวนถามค่ะ ดิฉันทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งมาสิบสี่ปีกว่าๆ เเล้วลาออก จากนั้นก็ไปขึ้นทะเบียนคนว่างงาน และยังคงส่งเงินสรรพากรอยู่ ยากจนกว่า ถ้าดิฉันต้องการเงินชดเชยคนว่างงาน จะต้องทำอย่างไร เพราะตอนนี้ส่งเงินเกินสิบห้าปีแล้ว อยงอยากใช้สิทธิคนว่างงานค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น pim วันที่ตอบ 2014-12-01 22:23:18


ความคิดเห็นที่ 26 (3755801)
ผมทำงาน 3ปี บริษัทปิดกิจการ ในหนังสือรับรองการทำงานหรืออื่นๆก้อระบุไว้ว่าปิดกิจการ เนื่องจากเปลี่ยนเจ้าของ ผมถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 47,800 เงินเดือนตาม50ทวิ =415,281 เงินจ่ายครั้งเดียวเหตุออกจากงาน =354,420 ผมจะได้สิทธิ์เว้นภาษี ตามฐานเงินเดือนสุดท้าย 300วันแต่ไม่เกิน 300,000 มั้ยครับ (หมายถึงผมได้เว้น300,000)เลยมั๊ยครับ ***รบกวนด้วยครับ มีเพื่อนๆอีก430คน ครับที่เป็นลักษณะเหมือนผมครับ 354,420-300,000 =54,420 (ต้องคิดอย่างไรต่อครับ) แล้วต้องยื่นอย่างไรครับ แนะนำด้วยครับ พอดีตกงานกันก้ออยากได้เงินภาษีมาใช้ระหว่าง หางานทำกันบ้างครับ ขอบคุณครับ ไพบูลย์
ผู้แสดงความคิดเห็น ไพบูลย์ (kumatenma-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-01-04 04:27:03


ความคิดเห็นที่ 27 (3795189)

 

 ขอสอบถามหน่อยได้มั้ยคะ

          ถ้าเกิดว่าบริษัท มีนโยบายจะลดพนักงาน เนื่องจากรายได้ของบริษัทลดลง ได้แจ้งพนักงานไปแล้ว ว่าสามารถทำงานได้จนถึงวันที่ ....  และจะฝากงานที่อื่นให้ด้วย หากช่วงเวลาที่ยังหางานใหม่ไม่ได้ ให้ทำงานที่บริษัทไปก่อน 

           พนักงานคนดังกล่าวได้ใช้สิทธิลาพักร้อนเป็นเวลา 5 วัน พอถึงวันครบกำหนด พนักงานคนดังกล่าวได้แจ้งลาออก ซึ่งก่อนกำหนดที่นายจ้างได้แจ้งไว้ เป็นเวลา 21 วัน  ให้เหตุผลว่ามีปัญหาส่วนตัว 

             หนักงานคนดังกล่าวได้แจ้งในหนังสือการสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน โดยกรอกสาเหตูว่า เลิกจ้าง  ดิฉันอยากทราบว่า เหตุการณ์แบบนี้ บริษัทจะต้องจ่ายเงินชดเชยแก่พนักงานคนดังกล่าวหรือไม่  และบริษัทจะถูกปรับหรือไม่คะ

ผู้แสดงความคิดเห็น มณีรัตน์ วันที่ตอบ 2015-04-07 11:10:54


ความคิดเห็นที่ 28 (3875900)

กระเป๋าถือแบบจำลองขายส่ ง   wholesale replica purses www.bagsky.ru


ปลอมกุชชี่ชาแนล, กระเป๋าโค้
   www.replicahandbag.ru

ผู้แสดงความคิดเห็น wholesale replica handbags (sdf-at-sf-dot-sdf)วันที่ตอบ 2015-09-27 02:22:31


ความคิดเห็นที่ 29 (3923882)

Exceptional is a chat you could apprehend a lot about the handbags and accessories administration of Christie’s in the accomplished several

months. The acumen is that next week, the bargain abode will present its first-ever reside bargain of handbags http://www.allpurse.ru 

accessories in North America http://www.skypurse.comat its New York locale.
 
The sale, which has been organized by specialist Caitlin Donovan and accessory specialist Rachel Koffsky, actualization 223 lots, 188 of which

are from Hermès. One of the Hermes Replica Handbag lots is so rare, in fact, that the appellation aberrant won’t do. They’ve dubbed the

Himalaya absolute Kelly bag that is the auction’s flagship piece, a “unicorn bag.” http://www.bagsky.ru/Sunglass-27.html As for the 35

centimeter amethyst absorptive chocofile http://www.tophandbags.ru  Birkin with white gold and design accepted to ability up to $150,000 at

auction, words abatement short. The section may actual able-bodied beat the record-breaking amount of $222,000 set at Christie’s Hong Kong for

a agnate diamond-encrusted blush Birkin this summer.

ผู้แสดงความคิดเห็น denn วันที่ตอบ 2016-01-11 01:29:23


ความคิดเห็นที่ 30 (3951460)

 ขอสอบถามหน่อยค่ะ

           สามีถูกเลิกจ้างแล้วได้เงินชดเชยมา  201,600  มา  เงินชดเชยจ่ายครั้งเดียว  ถูกหักภาษีไว้ 6,048 

  ยอดรวมที่เป็นเงินเดือนในปี58  จำนวนเงินที่ได้รับ 444,335  ภาษีที่หักและนำส่งไว้  19,458  เวลาคำนวนภาษีทำไมถึงต้องนำ

 เงินชดเชยมาคำนวนภาษีภงด.91

ในหนังสือระบุว่า * เลิกจ้าง

                          * เริ่มงาน 05/10/2554

                          * มีลูก2 คน เมีย1 คน

                          * ดอกเบี้ยบ้าน  45,900  

                          * ประกันสังคมที่ส่งไว้ 4,806

ใครพอจะทราบรบกวนคำนวนคราวๆให้หน่อยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สาวลูก2 วันที่ตอบ 2016-02-26 15:54:36


ความคิดเห็นที่ 31 (3972799)

 ขอสอบถามนะค่ะ

ในกรณีที่เราทำงานในตำแหน่งบัญชี และบริษัท ได้มีการทำสัญญาจ้างเป็นปีต่อปี และพอเข้าปีที่ 2 ก่อนสัญญาจะครบ อาทิตย์กว่า

ทางบริษัทมีหนังสือชี้แจงออกมาว่าจะไม่ต่อสัญญาการทำงาน เนื่องจากบริษัทต้องการลดจำนวนพนักงาน 

และบริษัท ได้จ่ายเงินชดเชยให้เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

คำถาม

1.เงินชดเชยที่ได้มาต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารึป่าวค่ะ

2.ในกรณีนี้เงินชดเชยดัวกล่าวทางสรรพากรเองจะมองว่าเป็นการถูกเลิกจ้างรึเปล่าค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ์นิษา (nisanomnoei-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-03-29 23:22:22


ความคิดเห็นที่ 32 (3987762)

 www.BigDataHost.vn Chúng tôi dịch vụ Hosting giá rẻ Hosting chất lượng Dịch vụ Hosting tốt nhất Việt Nam

 
Đăng kí tên miền miễn phí khi mua cùng gói Hosting , Khuyến mãi miễn phí thời hạn dùng dịch vụ Hosting của chúng tôi
 
Small Package 30GB 950.000đ/năm
Free 1 Domain .com .net .org .biz .info .us
Free 250 Search Engines Submission
Dung lượng 30,000 MB (30GB)
Băng thông 50,000 MB (50GB) (DataTransfer/tháng)
ผู้แสดงความคิดเห็น vietnam host วันที่ตอบ 2016-04-22 13:55:35


ความคิดเห็นที่ 33 (3988216)

  www.BigDataHost.vn Chúng tôi dịch vụ Hosting giá rẻ Hosting chất lượng Dịch vụ Hosting tốt nhất Việt Nam

 
Đăng kí tên miền miễn phí khi mua cùng gói Hosting , Khuyến mãi miễn phí thời hạn dùng dịch vụ Hosting của chúng tôi
 
Small Package 30GB 950.000đ/năm
Free 1 Domain .com .net .org .biz .info .us
Free 250 Search Engines Submission
Dung lượng 30,000 MB (30GB)
Băng thông 50,000 MB (50GB) (DataTransfer/tháng)
ผู้แสดงความคิดเห็น vietnam host วันที่ตอบ 2016-04-23 16:41:44


ความคิดเห็นที่ 34 (4070021)
You guys give me legitimate hope that this stupid racist stuff will end. I just came from a website where they said whites are demons, and we hate blacks because we’re genetically inferior. And that was somehow not racist people were applauding and agreeing… I was like dafuq? replique chanel j12 chrono http://www.luxe-chanel.com/tag/quartz/
ผู้แสดงความคิดเห็น replique chanel j12 chrono (antuwdpjy-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-11 20:48:09


ความคิดเห็นที่ 35 (4070295)
Greate post. Keep posting such kind of info on your site. Im really impressed by your site nike runner heren http://www.piemontimmobili.it/img/index.php?nike-runner-heren-48501603
ผู้แสดงความคิดเห็น nike runner heren (ixhjckreqq-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-12 13:01:26


ความคิดเห็นที่ 36 (4072598)
What"s up, just wanted to say, I enjoyed this post. It was inspiring. Keep on posting! asics bela naranjas lola http://www.boetorielli.it/img_marmi/index.php?asics-bela-naranjas-lola-24501005
ผู้แสดงความคิดเห็น asics bela naranjas lola (tjpwbovziz-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-16 16:53:19


ความคิดเห็นที่ 37 (4072742)
Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone! nike air max tn femme pas cher http://www.leforumdubowling.fr
ผู้แสดงความคิดเห็น nike air max tn femme pas cher (emnvrmcn-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-17 05:01:52


ความคิดเห็นที่ 38 (4082380)

แบ่งปัน เมื่อผู้หญิงต้องขับรถยนต์เองก็ต้องปวดใจ กับเรื่องน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซลต่างกันอย่างไร

ต้องมารู้เรื่องน้ำมันเครื่องอีกถ้าไม่มี ผู้ชายช่วย*0* น้ำมันเครื่องที่ดีที่สุด ไม่ได้เยี่ยมที่สุดเพื่อการปกป้องเครื่องยนต์ทั้งสอง

ควรเลือกตามการใช้งาน เท่าที่ได้อ่านมามี 2 อย่างที่สำคัญคือเรื่อง

1.ความข้นของน้ำมัน ข้นน้อยจะใส ข้นมากขุ่นมาก อยู่ที่การใช้งาน หากใช้งานไม่หนักก็ข้นน้อยประมาณนี้ ^_^

2.สารที่เติมเพิ่มเข้าไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขึ้น เช่น สารป้องกันการเกิดฟอง สารลดความร้อน อะไรประมาณนั้นแหละ

เครื่องยนต์เบนซิน ไม่เหมาะจะเอา API น้อยกว่า SL มาเติม การเปลี่ยนถ่าย ทะลุ ๑๐,๐๐๐ กิโล

และน้ำมันเครื่องดีเซล ก็ไม่น่าจะเอาน้ำมันเครื่องที่มี API ต่ำกว่า CH-๔ มาเติม การเปลี่ยนถ่ายก็เกือบ ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตรค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น forlove วันที่ตอบ 2016-10-14 10:41:51


ความคิดเห็นที่ 39 (4096864)
Kevin, you are KING. do u worry all this is to get the pro bodybuilding communty mad because it seems like your dissing juice and at the same time saying they all take it. do u worry that u r seen with no loyalty to the people that gave u your career and this will be bad for succes? i just want to say thanks, you have gotten me to try and for that you have my loyalty. keep going. Nike Free Femme http://www.kicksplus.fr/index.php?main_page=index&cPath=70_95
ผู้แสดงความคิดเห็น Nike Free Femme (tlhychrdtjk-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-11-27 03:19:06


ความคิดเห็นที่ 40 (4107519)
wink football uniform packages http://www.aliexpress.com/store/product/KELME-Soccer-Jerseys-2017-Short-Sleeve-Camisetas-De-Futbol-Mens-Customize-Football-Uniforms-Sport-Jersey-Pants/2475035_32732690745.html
ผู้แสดงความคิดเห็น football uniform packages (byfsgqh-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-17 22:59:35


ความคิดเห็นที่ 41 (4114798)
idealize infant soccer socks http://www.dhgate.com/store/product/wholesale-kelme-k15z933-kids-football-socks/389775271.html
ผู้แสดงความคิดเห็น infant soccer socks (pgxmfcbh-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-01-10 03:00:56


ความคิดเห็นที่ 42 (4137299)
Shit – sorry! Needed that screen for my charts. Fixed now. replica orologi ballon bleu http://www.aaawatch.cn/it/ballon-bleu-watch-series-c88/
ผู้แสดงความคิดเห็น replica orologi ballon bleu (lcfrvgrlxih-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-02-15 13:13:43[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.