ช่วยตีความหมายสัญญาฉบับบนี้หน่อยค่ะ


คือว่าดิฉันได้รับทุจากสถานที่ทำงานให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท   ซึ่งในสัญญาดิฉันยังไม่เข้าใจ   จึงขออยากให้ผู้ที่ทราบกฎหมายช่วยตีความหน่อยค่ะ  ในสัญญาระบุเอาไว้ว่าดิฉันได้ลาศึกษาต่อ 2 วัน/สัปดาห์  ซึ่งปกติดิฉันทำงาน 6 วัน  โดยวันที่เหลือ 4 วันก้อทำงานตามปกติ   ซึ่งดิฉันอยากให้ช่วยตีความว่าถ้าดิฉันเรียนจบแล้วต้องมาชดใช้ทุนกีปี  และถ้าเรียนจบแล้วไม่มาทำงาน  จะต้องชดใช้เป็ฯเงินจำนวนเท่าไหร่วิธีคิดเป็ฯอย่างไรที่ไม่เข้าใจสัญญามีดังนี้ค่ะ

5)  ในกรณีผู้ให้สัญญาสำเร็จการศึกษา  ทั้งนี้ไม่ว่าการศึกษาของผู้ให้สัญญาจะสำเร็จหรือไม่  ผู้ให้

สัญญา ขอให้สัญญาว่าจะทำงานที่........ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามเท่าของระยะเวลาที่ได้ลาเพื่อศึกษาต่อดังกล่าวข้างต้น  คือ 2 วัน/สัปดาห์

6)  ในกรณีผู้ให้สัญญาสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้ให้สัญญายินยอมรับอัตราเงินเดือนที่ตกลงกับผู้รับ

สัญญา  ทั้งนี้จะต้องไม่ต่ำกว่าอัตราของราชการตามที่คณะกรรมการพลเรือนกำหนด  เว้นแต่จะตรงกันเป็นอย่างอื่นในขณะที่ทำสัญญานี้

 

                7)  ผู้ให้สัญญาขอให้สัญญาว่าหากผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ  5 หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาทำงานที่วิทยาลัยศรีโสภณ  ด้วยเหตุใดๆก็ดี ผู้ให้สัญญายินยอมชดใช้เงินคืนแทนระยะเวลาที่ต้องมาปฏิบัติ ชดใช้ทุนแทนระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาเป็นจำนวนหนึ่งเท่าของเงินที่เป็นค่าตอบแทนในการทำงาน สำหรับระยะเวลาทำงานปกติเป็นรายเดือน  คูณระยะเวลาทั้งหมดที่จะต้องทำงานชดเชยให้กับทางวิทยาลัยศรีโสภณ  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาทำงานบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 5 ผู้ให้สัญญาจะชดเชยใช้เงินเป็นสองเท่าของเงินทุนต่อไป  คูณระยะเวลาที่เหลือซึ่งปฏิบัติงานไม่ครบตามสัญญา

 ผู้ตั้งกระทู้ ปูเป้ :: วันที่ลงประกาศ 2008-06-01 16:42:44


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2816065)

หลักการทำสัญญาถือเจตนาและความศักดิ์สิทธิ์ของคู่สัญญาเป็นสำคัญ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและเป็นธรรมตาม พรบ. สัญญาอันไม่เป็นธรรมด้วย

          ดังนั้น การสัญญาเมื่อรับทุนไปและสำเร็จการศึกษาจะต้องทำงานให้แก่นายจ้างหรือไม่ทำงานต้องชดใช้นั้น ก็น่าจะมีผลบังคับได้ตามสัญญาเนื่องจากนายจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่คุณเมื่อคุณเรียนจบก็ต้องใช้แก่นายจ้าง แต่อย่างไรก็ตามต้องพิจารณาว่าสัญญาดังกล่าวคุณต้องแบกภาระมากขึ้นหรือไม่เป็นการจำกัดสิทธิ์มากกว่าปกติ อันเป็นสัญญาเป็นธรรมหรือไม่ซึ่งศาลฎีกาวางหลักในการพิจารณาสัญญาดังกล่าว คุณค้นหาที่คำพิพากษาฎีกาศาลแรงงานกลางได้

ผู้แสดงความคิดเห็น ผ่านมาดู วันที่ตอบ 2008-06-02 13:00:12[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.