ออกก่อนครบทดลองงาน


เนื่องจาก นส  จ  อยู่ระหว่างการทดลองงาน 3เดือนทำมาแล้ว 45 วัน แต่ การทำงาน หยุดบ่อย มาสาย  ไม่ฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชา  นึกจะทำอะไรก็ทำตามอารมณ์ มีสิทธิ์ ให้ ออกก่อน ครบทอดลองงานได้หรือไม่ และมีขั้นตอนอย่างไร


ผู้ตั้งกระทู้ ติ๊ก :: วันที่ลงประกาศ 2008-06-10 12:48:11


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2842685)
ลูกจ้างทดลองงานถือเป็นลูกจ้างตามกฏหมาย มีสิทธิให้ออกก่อนครบกำหนดได้แต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฏหมายแรงงาน ถ้าลูกจ้างไม่ได้กระทำผิดก็ถือเป็นการเลิกจ้างต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า หากลูกจ้างมาสาย หยุดงานบ่อยอาจจะต้องมีหนังสือเตือนหากยังทำผิดซำคเตือนภายใน ๑ ปี หรือละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา ๓ วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุ นายจ้างอาจบอกเลิหจ้างได้ทันที
ผู้แสดงความคิดเห็น เอก วันที่ตอบ 2008-06-10 15:39:33


ความคิดเห็นที่ 2 (2880878)

ตามหลัก นส. จ ทดลองงานอยู่ ซึ่งเพื่งเริ่มงานได้ 45 วัน ทางบริษัทฯ เห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะบรรจุ เพราะฉะนั้นยังถือว่าไม่เกินระยะเวลาที่จะเข้าสู่วันที่ 120 ตามกฎหมายกำหนด เราสามารถทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการไม่บรรจุพนักงานคนนั้น ๆ โดยแจ้งก่อน 1 งวดค่าจ้าง บริษัทฯ ก็ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นครับ (แต่อย่าให้เลยเข้าสู่วันที่ 120 นะครับ เพราะถ้าเกินจะมีในส่วนของการจ่ายเงินชดเชยเข้ามาเกี่ยวข้องทันที)

ผู้แสดงความคิดเห็น note HR. (NTX.) วันที่ตอบ 2008-07-23 10:52:47[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.