การบอกกล่าวล่วงหน้า การเลิกจ้าง ค่าชดเชย


ขอเรียนปรีกษาผู้รู้ที่เคารพดังนี้ครับ

1. นายจ้างให้เซ็นสัญญาจ้างแรงงานหลังจากได้ทำงานมาแล้ว 60 วันและในสํญญาจ้างแรงงานระบุให้เริ่มนับระยะเวลาทดลองงานต้งแต่วันที่เซ็นสัญญาคือวันที่ 61 ของการทำงาน โดยระยะเวลาการทดลองงานมีกำหนด 3 เดือนตามระเบียบการพนักงานของนายจ้าง และเมื่อทำงานไปได้อีก 51 วัน นายจ้างได้บอกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน โดยบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วันและให้มีผลในอีก 30 วันข้างหน้าโดยในระหว่างนั้น นายจ้างยังคงให้ลูกจ้างมาทำงาน และด้วยเหตุผลว่า ไม่ผ่านการทดลองงานและจะไม่จ่ายค่าชดเชย ไม่ทราบว่า สัญญาจ้างแรงงานข้างต้นที่ระบุวันเริ่มทดลองงานเป็นวันที่ 61 ของการทำงานสามารถทำได้หรือไม่

2. หากทำได้ อายุงานของลูกจ้างจะเป็นระยะเวลา 60+51+30 = 141 วัน ใช่หรือไม่

3. หากอายุงานของลูกจ้างเป็น 141 วัน ลูกจ้างสามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้หรือไม่  

4. หากอายุงานไม่ใช่ 141 วันแล้วอายุงานของลูกจ้างกรณีนี้ตามกฎหมายจะเป็นกี่วัน

5.ตามระเบียบการพนักงาน ลูกจ้างที่ทำงานครบ 90 วันเมื่อถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินชดเชย

 ผู้ตั้งกระทู้ นายสงสัยทำไมไม่ผ่าน :: วันที่ลงประกาศ 2008-03-26 11:58:28


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1917117)

ข้อที่ 1สามารถทำได้ครับ แต่การนำอายุงานต้องเริ่มตั้งแต่วันแรกที่ทำงานครับ โดยกฎหมายระบุว่าเมื่อมีการจะจ่ายและรับค่าจ้างสัญญาก็เกิดครับ โดยไม่ต้องทำสัญญากันเป็นลายลักษณ์อักษรครับ

ข้อที่ 2 อายุงานเริ่มตั้งแต่วันแรกที่ทำงาน และมีการรับและจ่ายค่าจ้างครับ

ข้อที่ 3 ในกรณีเลิกจ้างเกิน 120 วันต้องจ่ายค่าชดเชยครับ  ยกเว้นแจ้งก่อนล่วงหน้าก่อนจะครบ 120 วัน (1งวดการจ่ายค่าจ้าง ถึงจะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยครับ)

ข้อที่ 4 คิดอายุงานโดยนับตั้งแต่วันแรก

ข้อที่ 5 ถูกต้องครับเพราะหากครบ 90 วันแล้ว ก็จะเหลือเวลาบอกกล่าวล่วงหน้าเพียง 30 วัน ซึ่งก็อาจไม่เพียงพอ ยกเว้นงวดการจ่ายค่าจ้างจะเป็น 15 วัน ก็อาจไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย (กฎหมายกำหนดว่าจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง ซึ่งแต่ละแห่งอาจมีข้อแตกต่างกันในเรื่องการจ่ายค่าจ้างครับ)

ผู้แสดงความคิดเห็น โอ วันที่ตอบ 2008-03-26 12:38:29[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.