ReadyPlanet.com


พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๑


ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.. ๒๕๕๑

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (มาตรา ๑๑/)

มาตรา ๑๑/ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหา

คนมาทำงานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการทำงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดใน

กระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเป็น

ผู้ควบคุมดูแลการทำงานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนที่มาทำงานนั้นหรือไม่ก็ตาม

ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของคนที่มาทำงานดังกล่าว

ให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับ

ลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

จากข้อความดังกล่าวข้างต้น จะมีผลเกี่ยวข้องกับพนักงานที่มีการจ้างเป็นสัญญาปีต่อปีอย่างไรบ้างครับ (ผมได้รับการจ้างเป็นสัญญาปีต่อปีมากว่า 5 ปี แล้วครับ)

 

ขอบคุณครับ

 



ผู้ตั้งกระทู้ เบญศพล (benspon-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2008-07-07 11:28:29


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2873090)
มาตรา 11/1 เป็นเรื่องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างผู้รับเหมาแรงงาน ไม่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างโดยตรงที่มีสัญญาจ้างปีต่อปี
ผู้แสดงความคิดเห็น webmaster วันที่ตอบ 2008-07-09 23:58:02



[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล



Copyright © 2010 All Rights Reserved.