สหภาพแรงงาน การบินไทย


สหภาพแรงงาน การบินไทย ได้มีการเลือกตั้งเรียบร้อย  มีการประกาศผลการเลือกตั้งโดย กกต.แล้ว  แต่มีสมาชิกได้ไปร้องเรียนกับนายทะเบียนว่าการเลือกตั้งไม่โปร่งใส  เพื่อถ่วงเวลาไม่ให้มีการจดทะเบียน

อยากเรียนสอบถามว่า

1. สมาชิกไปร้องเรียนกับนายทะเบียนเองได้หรือไม่

2. ทีมแพ้การเลือกตั้ง(ชุดออกข่าวสงครามนางฟ้า)ได้ส่งพวกตนเองให้ยื่นข้อร้องเรียนทีละชุด  โดยแยกกันยื่นเมื่อคิดว่าชุดแรกไม่เป็นผล  ก็ส่งชุดใหม่ยื่นข้อร้องเรียนใหม่  ทำให้ยังไม่สามารถจดทะเบียนได้  นายทะเบียนมีกรอบเวลาในการรับข้อร้องเรียนหรือไม่

3. มีหนทางใดที่นายทะเบียนจะรับการจดทะเบียนโดยไม่รับเรื่องร้องเรียนที่ไม่เป็นผลกับการเลือกตั้งเพราะที่ประชุมใหญ่รับรองผลการเลือกตั้งแล้ว  กกต.มีประกาศผลการเลือกตั้งเรียบร้อย 

ขอความกรุณาชี้แนะแนวทางเพื่อความมั่นคงของสหภาพเพื่อป้องกันและรักษาสมบัติของชาติด้วยครับผู้ตั้งกระทู้ สมาชิกสหภาพการบินไทย :: วันที่ลงประกาศ 2008-03-11 20:44:19


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1805426)

 

เมื่อที่ประชุมใหญ่รับรองผลการเลือกตั้งแล้วคุณก็มีสิทธิที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนได้ ซึ่งหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนใช้เป็นเกณฑ์ในการรับหรือไม่รับจดทะเบียนให้มีดังนี้

1.ผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่

2.ข้อบังคับร่างมาถูกต้องหรือไม่

3.วัตถุประสงค์ถูกต้องและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือไม่

หากทางคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนายทะเบียนยังไม่รับจดทะเบียน คุณก็สามารถอุทธรณ์คำสั่งไม่รับจดทะเบียนนั้นต่ออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

      ในส่วนของการร้องเรียนของทีมที่แพ้การเลือกตั้งย่อมไม่เป็นเหตุที่จะไม่ให้นายทะเบียนดำเนินการรับจดทะเบียนของคุณ

 ดังนั้น

1.สมาชิกสามารถร้องเรียนต่อนายทะเบียนได้เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกรณีดังกล่าว

2.หากมีความเชื่อว่าการเลือกตั้งไม่โปร่งใสและผู้ยื่นมีเจตนาที่สุจริตก็สามารถยื่นขอเรียกร้องนั้นได้ไม่มีกฎหมายกำหนดเวลาไว้

3.ส่วนการที่จะให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนให้โดยไม่ยอมรับฟังข้อเรียกร้องของผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการยื่นคำขอจดทะเบียนดูจะไม่ค่อยเป็นธรรมมากนัก

ผู้แสดงความคิดเห็น ฐปกรณ์ วันที่ตอบ 2008-03-14 23:58:04[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.