สหภาพ การบินไทย


การเลือกตั้งกรรมการสหภาพ การบินไทยเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 51 ที่ผ่านมา ทีมคุณ แจ่มศรี ชนะการเลือกตั้ง  มีการรับรองผลเลือกตั้งเรียบร้อย แต่ทีมที่แพ้เลือกตั้งเป็นกรรมการรักษาการ  ไม่นำรายชื่อี่ไปจดทะเบียนที่กระทรวงแรงงาน ทำให้ยังไม่สามารถทำหน้าที่กรรมการสหภาพได้  จะทำอย่างไรดีครับ  ขอความรู้ด้วยครับ   ขอบคุณครับ


ผู้ตั้งกระทู้ ทีมชนะ :: วันที่ลงประกาศ 2008-02-14 12:49:31


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1560162)
สมาชิกสหภาพควรแจ้งเรื่องต่อนายทะเบียนเพื่อทราบ นายทะเบียนมีอำนาจตามกฎหมายที่จะแก้ไขเรื่องนี้ได้
ผู้แสดงความคิดเห็น webmaster วันที่ตอบ 2008-02-15 17:26:07


ความคิดเห็นที่ 2 (1561044)

 

หากมองอีกมุม ทีมผู้ชนะสามารถนำเอกสารไปขอจดทะเบียนได้เองหรือไม่ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สมาชิกสงสัย วันที่ตอบ 2008-02-15 19:59:26


ความคิดเห็นที่ 3 (1564534)

กรณีนายจ้างมีระเบียบกำหนดว่าจะเป็นผู้ออกภาษีให้ลูกจ้าง  ต่อมานายจ้างแก้ไขระเบียบใหม่โดยไม่ได้มีการยื่นข้อเรียกร้องเป็นให้พนักงานที่เข้าทำงานภายหลังวันที่ออกระเบียบต้องเสียภาษีเอง จะได้หรือไม่


ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกจ้าง วันที่ตอบ 2008-02-16 09:19:54


ความคิดเห็นที่ 4 (1564874)

การเลือกตั้งกรรมการสหภาพฯการบินไทย   ซึ่งตามข้อบังคับฯประธานฯมีอำนาจแต่งตั้งผู้ใดมาเป็น กกต.   แต่ในการประใหญ่สมาชิกฯ มีกรรมการสหภาพฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมคัดเลือกเพื่อให้ประธานฯประกาศแต่งตั้ง  ที่ประชุมมีมติคัดเลือกแล้วจำนวน 5 คน  กรรมการสหภาพฯ คนเดิมได้เสนอให้ กกต.ทั้ง 5 คน ไปคัดเลือกประธาน กกต.เองแล้วนำมาให้ประธานสหภาพฯประกาศแต่งตั้ง   ในที่ประชุมไม่มีผู้ใดคัดค้าน   ในกรณีที่ไม่มีผู้คัดค้านนี้จะถือเป็นมติที่ประชุมหรือไม่?

เมื่อ กกต.ทั้ง 5 คนประชุมคัดเลือกประธาน กกต.ได้แล้วและนำมาให้ประธานสหภาพฯประกาศแต่งตั้ง   ปรากฏว่าประธานสหภาพฯได้ประกาศแต่งตั้งอีกผู้หนึ่งเป็นประธาน กกต.แทน โดยอ้างว่า

1.  ประธานสหภาพฯมีอำนาจตามข้อบังคับและระเบียบการเลือกตั้ง

2.  เคยมีคำพิพากษาของศาลว่ากรณีเช่นนี้ประธานสหภาพฯมีอำนาจแต่งตั้ง

3.  การที่มีผู้เสนอแล้วไม่มีผู้ยกมือคัดค้านในที่ประชุมนั้น  ไม่ใช่มติ   การเป็นมติต้องยกมือเท่านั้น

จึงขอเรียนถามว่า

1.  การที่กรรมการสหภาพฯนำเรื่องการแต่งตั้ง กกต.มาให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณานั้น  เท่ากับโอนอำนาจของประธานสหภาพฯ ตามข้อบังคับฯ มาให้ที่ประชุมใหญ่ใช่หรือไม่?

2.  การที่สมาชิกในที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอในที่ประชุมโดยไม่ได้ยกมือนั้นเป็นมติหรือไม่

3.  หากเป็นมติแล้วประธานสหภาพฯ จะฝ่าฝืนมติโดยใช้อำนาจตามข้อบังคับฯ ได้หรือไม่

4.  คำพิพากษาที่ประธานนำมากล่าวอ้างมีจริงหรือไม่

ผมขอขอบคุณท่านผู้รู้ที่กรุณาให้ความเห็นครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกจ้าง วันที่ตอบ 2008-02-16 10:18:25


ความคิดเห็นที่ 5 (1564882)

การเลือกตั้งกรรมการสหภาพฯการบินไทย   ซึ่งตามข้อบังคับฯประธานฯมีอำนาจแต่งตั้งผู้ใดมาเป็น กกต.   แต่ในการประใหญ่สมาชิกฯ มีกรรมการสหภาพฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมคัดเลือกเพื่อให้ประธานฯประกาศแต่งตั้ง  ที่ประชุมมีมติคัดเลือกแล้วจำนวน 5 คน  กรรมการสหภาพฯ คนเดิมได้เสนอให้ กกต.ทั้ง 5 คน ไปคัดเลือกประธาน กกต.เองแล้วนำมาให้ประธานสหภาพฯประกาศแต่งตั้ง   ในที่ประชุมไม่มีผู้ใดคัดค้าน   ในกรณีที่ไม่มีผู้คัดค้านนี้จะถือเป็นมติที่ประชุมหรือไม่?

เมื่อ กกต.ทั้ง 5 คนประชุมคัดเลือกประธาน กกต.ได้แล้วและนำมาให้ประธานสหภาพฯประกาศแต่งตั้ง   ปรากฏว่าประธานสหภาพฯได้ประกาศแต่งตั้งอีกผู้หนึ่งเป็นประธาน กกต.แทน โดยอ้างว่า

1.  ประธานสหภาพฯมีอำนาจตามข้อบังคับและระเบียบการเลือกตั้ง

2.  เคยมีคำพิพากษาของศาลว่ากรณีเช่นนี้ประธานสหภาพฯมีอำนาจแต่งตั้ง

3.  การที่มีผู้เสนอแล้วไม่มีผู้ยกมือคัดค้านในที่ประชุมนั้น  ไม่ใช่มติ   การเป็นมติต้องยกมือเท่านั้น

จึงขอเรียนถามว่า

1.  การที่กรรมการสหภาพฯนำเรื่องการแต่งตั้ง กกต.มาให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณานั้น  เท่ากับโอนอำนาจของประธานสหภาพฯ ตามข้อบังคับฯ มาให้ที่ประชุมใหญ่ใช่หรือไม่?

2.  การที่สมาชิกในที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอในที่ประชุมโดยไม่ได้ยกมือนั้นเป็นมติหรือไม่

3.  หากเป็นมติแล้วประธานสหภาพฯ จะฝ่าฝืนมติโดยใช้อำนาจตามข้อบังคับฯ ได้หรือไม่

4.  คำพิพากษาที่ประธานนำมากล่าวอ้างมีจริงหรือไม่

ผมขอขอบคุณท่านผู้รู้ที่กรุณาให้ความเห็นครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกจ้าง วันที่ตอบ 2008-02-16 10:19:35


ความคิดเห็นที่ 6 (1564891)
.ในความเห็นที่ 3  ผมขออนุญาต  ยกไปในกระทู้ "การหักภาษีของการบินไทย"  ครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกจ้าง วันที่ตอบ 2008-02-16 10:22:25


ความคิดเห็นที่ 7 (2901442)

การบินไทยทุกวันนี้ก็ขาดทุนอยู่แล้ว  ไม่น่าที่จะให้พนักงานหยุดงานไปส่งเสริม คุณพ่อสนธิ ลิ้มทองกุล  ซึ่งเป็นบุคคลล้มละลายเป็นหนี้สถาบันการเงินกว่า 60 สถาบัน  เป็นเงินกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท

     พนักงานที่ไปเป็น "เบ๊" สนธิ  โง่ ปัญญาอ่อนทั้งนั้นแหละ  บินอยู่สูงบนฟ้านะดีแล้ว  อย่าไปรับใช้คนที่เป็นหนี้ท่วมหัวเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น นายสนธิ ล้มทองกุล วันที่ตอบ 2008-09-01 18:39:06


ความคิดเห็นที่ 8 (2942757)
นี่คุณประธานสหภาพ  มีมันสมองมะไอ้ที่ทำนะสนับสนุนการประท้วงนี่หา  ที่สนามบินดอนเมืองเห็นเสื้อเหลืองสหภาพการบินไทยเดินเพ่นพ่าน งานการไม่มีทำหรือไง พ่อคุณสนธิดีนักก็ลาออกไปอยู่กะมันสิ มากินเงินเดือนการบินไทยทำไม ฉันเสียภาษีจ่ายเงินพวกคุณนะ เห็นอีกจะถ่ายภาพมาฟ้องถึงสำนักงานใหญ่เชียว วางตัวไม่เป็นกลาง อย่าหวังว่าจะมีคนเลือกอีกนะอีกเห็ดสด
ผู้แสดงความคิดเห็น คนเห็นพวกสหภาพทำเหี่ย วันที่ตอบ 2008-11-27 03:09:28


ความคิดเห็นที่ 9 (3269782)

อยากทราบว่าทางสหภาพการบินไทยรับรู้เรื่องที่เกิดขึ้นในหน่วยงานของการบินไทยบ้างไหม การที่พนักงานการบินไทยทำผิดศีลธรรม และไม่มีจรรยาบรรณคุณคิดว่าจะเรียกพนักงานคนนั้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงบ้างไหม และถ้าพนักงานในองค์กรของคุณกระทำผิดจริงคุณจะทำอย่างไรกับเขา ได้ยินเรื่องของพนักงานที่ชื่อนายทวี ประกอบการ หน่วยงาน 2TL ฝ่ายอุปกรณ์ภาคพื้น คุณรับรู้เรื่องนี้บ้างไหม น้าที่ไหนจะกล้าทำหลานสาวตัวเองคนเราอย่ามองแค่ภายนอก พนักงานของคุณบางคนรู้หน้าไม่รู้ใจดูเหมือนดีแต่จิงๆๆแล้วก็ไม่....หลายคนมองภาพลักษณ์การบินไทยใหญ่โตดูดีแต่กลับกันพนักงานของการบินไทยทำตัวไม่น่าเคารพนี่เรื่องนี้ไม่รู้ไปถึงไหนเห็นเงียบไปเลยเหมือนกันผู้บริหารก็คงเหมือนกันป่าวเข้าข้างลูกน้องเวรจริงๆๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น พนักงาน วันที่ตอบ 2011-11-28 16:15:06[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.