การบอกกล่าวล่วงหน้า


นายจ้างสั่งลูกจ้างให้ย้ายไปประจำยังสาขาใหม่แต่ลูกจ้างมิได้ยินยอมและไม่ได้ไปตามคำสั่งจึงถูกเลิกจ้าง(นายจ้างมีการบอกกล่าวล่วงหน้าวันที่ 30 ตค.ซึ่งบริษัทเปิดในวันที่ 3มค.)

1.ลูกจ้างประจำมีครอบครัวและที่พักอาศัยห่างไกลจากสาขาใหม่โดยอ้างว่าเดินทางไม่สะดวก

2.ลูกจ้างทดลองงานอยู่หอพักและได้หอพักของสาขาใหม่ด้วย

-อยากถามว่าการบอกกล่าวถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

-ลูกจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าอะไรได้บ้างขอแยกเป็นกรณีลูกจ้างประจำและลูกจ้างทดลองงานผู้ตั้งกระทู้ สุ :: วันที่ลงประกาศ 2008-02-21 14:09:58


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1646153)

หากลูกจ้าง เห็นว่า คำสั่งย้ายไปทำงานยังสาขาใหม่ ถือเป็นการย้ายสถานประกอบการและกระทบต่อการดำรงชีวิตของตนแล้ว ลูกจ้างย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างแล้วขอรับเงินตามสิทธิได้นับแต่เวลาที่นายจ้างประกาศให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากไม่แน่ใจว่า ตนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีนี้จริงหรือไม่ ลูกจ้างอาจใช้สิทธิขอให้คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานวินิจฉัยได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบการ

 ลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างทดลองงานมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การบอกล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ชอบแล้ว

ผู้แสดงความคิดเห็น webmaster วันที่ตอบ 2008-02-24 22:41:53[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.