การเลิกจ้างและการจ่ายเงินชดเชย+ค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า


บริษัทได้แจ้งให้ลูกจ้างทราบในวันที่ 7 มกราคม 51 ว่าจะเลิกจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 51 เป็นต้นไป

พนักงานมีอายุงานเกิน 120 วัน แต่ไม่ถึง 1 ปี

บริษัทจ่ายเงินเดือนให้ทุกวันที่ 1 ของเดือน

ดังนั้น

1.บริษัทต้องจ่ายเงินชดเชยให้ 30 วันใช่หรือไม่

2.ค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าบริษัทต้องจ่ายหรือไม่ ถ้าจ่ายต้องจ่ายเป็นจำนวนเท่าใด/กี่วัน (เพราะแจ้งให้พนักงานทราบน้อยกว่า 1 งวดของการจ่ายค่าจ้างจึงไม่แน่ใจในการจ่ายค่าสินจ้าง)

 ผู้ตั้งกระทู้ แพท :: วันที่ลงประกาศ 2008-01-07 17:49:31


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1374511)

1. ใช่

2. 55 วัน

ผู้แสดงความคิดเห็น webmaster วันที่ตอบ 2008-01-07 18:57:38


ความคิดเห็นที่ 2 (1375764)

ขอเหตุผลว่าทำไมจึงต้องจ่ายค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 55 วันค่ะ

สรุปแล้วทางบริษัทต้องจ่ายเงินอะไรบ้าง (ที่กล่าวมาใช่หรือไม่)

1. ค่าจ้างเดือนสุดท้าย (ม.ค.51)

2. เงินชดเชยการเลิกจ้าง 30 วัน

3. ค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เท่าไหร่แน่คะ ไม่แน่ใจ

กรุณาช่วยตอบด้วยนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น แพท วันที่ตอบ 2008-01-08 08:34:06


ความคิดเห็นที่ 3 (1376787)

1. ค่าจ้างเดือนมกราคม จ่ายวันที่ 1-6

2. ค่าชดเชย 30 วัน

3. สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าที่ถูกต้อง คือ 1 เดือน 23 วัน ขออภัยในความผิดพลาด

วิธีการคำนวณ กรณีลูกจ้างรายเดือน ให้คำนวณหนึ่งเดือน เท่ากับ 30 วัน เมื่อบอกเลิกจ้างวันที่ 7 มกราคม ย่อมีผลในวันที่ 1 มีนาคม จึงต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกล่วงหน้าให้ลูกจ้าง 1 เดือน 23 วัน หรือเท่ากับ 53 วัน

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น webmaster วันที่ตอบ 2008-01-08 15:26:12


ความคิดเห็นที่ 4 (1379413)

ขอถามเรื่องการจ่ายค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเพิ่มเติมค่ะ

1.แสดงว่าการจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ต้องจ่ายให้ลูกจ้างเนื่องจากทางบริษัทแจ้งให้พนักงานทราบช้าไปใช่หรือไม่คะ
2.อย่างนี้ถ้าต่อไปบริษัทต้องการจะเลิกจ้างพนักงานคนอื่นอีก ต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบอย่างน้อยภายในวันจ่ายเงินเดือนหรือก่อนวันจ่ายเงินเดือน ก่อนการจ่ายเงินเดือนงวดถัดไปใช่หรือไม่คะ จึงจะถูกต้องและไม่ต้องจ่ายค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเหมือนกับกรณีข้างต้น เช่น

ถ้าจะให้ถูก บริษัทต้องแจ้งให้พนักงานทราบในวันที่ 1ม.ค. 51(วันจ่ายเงินเดือน) เพื่อให้มีผลเลิกจ้างในวันที่ 1 ก.พ. 51

บริษัทต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด ซึ่งจะเป็นผลในการเลิกสัญญาจ้าง เมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไป

บริษัทจึงจะไม่ต้องจ่ายค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าใช่หรือไม่คะ

3. หรือว่ากรณีจะเลิกจ้างยังไงก็ต้องจ่าย
1) ค่าจ้างงวดสุดท้าย(กรณีที่ไม่ได้ให้พนักงานออกจากงานทันที)
2) เงินชดเชย 30 วัน (กรณีที่พนักงานทำงานได้ 120 วันแต่ไม่ถึง 1ปี)
3) ค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า *ยังสงสัยอยู่ค่ะ
เกี่ยวกับค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
-ยังไงก็ต้องจ่ายให้ลูกจ้างใช่หรือไม่ คือไม่ว่าจะแจ้งให้ทราบก่อนหรือในวันจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด ซึ่งจะเป็นผลในการเลิกสัญญาจ้าง เมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไป
ซึ่งจำนวนเงินที่จ่ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับวันที่แจ้งให้พนักงานทราบ เช่น

กรณีที่ 1 แจ้งให้พนักงานทราบก่อนหรือในวันจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด ซึ่งจะเป็นผลในการเลิกสัญญาจ้าง เมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไป  จะต้องจ่ายค่าสินจ้าง 1 เดือนหรือว่าไม่ต้องจ่ายคะ เพราะแจ้งให้ทราบก่อน

กรณีที่ 2 แจ้งให้พนักงานทราบหลังวันจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด ซึ่งจะเป็นผลในการเลิกสัญญาจ้าง เมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไป  จะต้องจ่ายค่าสินจ้างโดยนับไปอีก 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง  เช่น แจ้งวันที่ 7 ม.ค. 51 ซึ่งเป็นการแจ้งหลัง
จึงคำนวณตั้งแต่วันที่แจ้ง จนถึงกำหนดการจ่ายค่าจ้างคราวถัดไป คือ 1 มี.ค. 51 จึงต้องจ่ายเท่ากับ 23+30 วัน = 53 วัน

ช่วยอธิบายด้วยค่ะ สับสนมากๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น แพท วันที่ตอบ 2008-01-09 09:05:30


ความคิดเห็นที่ 5 (1384002)

1. ใช่

2.ใช่ ตัวอย่างถูกต้อง

3. ไม่ใช่ กรณี 1 ไม่ต้องจ่าย กรณี 2 ใช่

ผู้แสดงความคิดเห็น webmaster วันที่ตอบ 2008-01-10 15:18:32


ความคิดเห็นที่ 6 (1384151)

อีกนิดนึงค่ะ

จากความเห็นที่ 4

ข้อ 3 กรณีที่ 2


กรณีที่ 2 แจ้งให้พนักงานทราบหลังวันจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด ซึ่งจะเป็นผลในการเลิกสัญญาจ้าง เมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไป  จะต้องจ่ายค่าสินจ้างโดยนับไปอีก 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง  เช่น แจ้งวันที่ 7 ม.ค. 51 ซึ่งเป็นการแจ้งหลัง
จึงคำนวณตั้งแต่วันที่แจ้ง จนถึงกำหนดการจ่ายค่าจ้างคราวถัดไป คือ 1 มี.ค. 51 จึงต้องจ่ายเท่ากับ 23+30 วัน = 53 วัน

1.บริษัทจะต้องจ่าย 53 วัน แยกเป็นกรณีย่อย ถ้าบริษัทต้องการเลิกจ้างและให้พนักงานออกทันทีใช่หรือไม่

2.ถ้าบริษัทให้พนักงานทำงานต่อจนถึงสิ้นเดือน ม.ค. บริษัทก็จ่ายค่าบอกกล่าวเพียง 30 วันใช่หรือไม่คะ

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น แพท วันที่ตอบ 2008-01-10 15:56:32


ความคิดเห็นที่ 7 (1397310)
ข้อ 1-2. ใช่
ผู้แสดงความคิดเห็น webmaster วันที่ตอบ 2008-01-14 16:38:12


ความคิดเห็นที่ 8 (1793704)
ที่บริษัทฯมีพนักงานท่านหนึ่งไม่ผ่านทดลองงานมีการแจ้งให้พนักงานทราบก่อนครบ 119 วัน แต่เนื่องจากพนักงานท่านนี้เป็นน้องของเพื่อนเจ้าของบริษัทที่ฝากเข้ามา บริษัทฯจึงให้โอกาสขยายระยะเวลาทำงานต่อไปอีก 2 เดือนนับตั้งแต่วันที่แจ้ง โดยแจ้งให้พนักงานท่านนี้ทราบข้อตกลงว่า 2 เดือนที่ขยายระยะเวลาทำงานต่อไปอีกไม่ใช่การขยายระยะเวลาทดลองงานแต่เป็นการให้โอกาสพนักงานท่านนี้มีเวลาในการหางานใหม่คือครบ 2 เดือนเมื่อไหร่ก็ต้องออก ซึ่งจะครบ 2 เดือนในวันที่ 20 มี.ค.51นี้ กรณีอย่างนี้บริษัทฯต้องจ่ายเงินชดเชยเมื่อพนักงานท่านนี้ออกไปในวันที่ 20 รึเปล่าคะ ถ้าจ่ายนอกเหนือจากเงินเดือนแล้วต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง บริษัทฯจ่ายเงินเดือนทุกวันสุดท้ายของเดือนค่ะ ช่วยตอบให้ด่วนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น suni วันที่ตอบ 2008-03-13 14:33:50


ความคิดเห็นที่ 9 (1794023)

ejhtijirtoi65oui076lop--8grhjhkhrti7k

ผู้แสดงความคิดเห็น hhh วันที่ตอบ 2008-03-13 15:19:47


ความคิดเห็นที่ 10 (1801746)
ช่วยตอบให้ทีค่ะต้องการคำตอบด่วนมากๆเลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบนะคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น suni วันที่ตอบ 2008-03-14 14:38:15


ความคิดเห็นที่ 11 (2942961)

ขออนุญาต สอบถามเพิ่มเติมครับ

ถ้ากรณีที่ บริษัทฯ มีการย้ายสถานที่ประกอบกิจการ

ทางบริษัทฯ ได้จ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานที่ไม่สมัครใจย้ายไปสถานที่ใหม่  ตามกฎหมายแรงงาน

คำถาม :  กรณีนี้ บริษัทฯ ต้อง จ่ายค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า(ค่าตกใจ)  ด้วยหรือไม่ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พรเทพ (toob_pong-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-11-27 14:13:07


ความคิดเห็นที่ 12 (2943940)
บริษัทมีสนง.หรือสถานที่ทำงานอยู่ 2 ที่ซึ่งอยู่ค่อนข้างไกลกันมาก และบริษัทจะย้ายสถานที่ทำงานทั้งสองที่มารวมกัน โดยการสร้างสำนักงานและโกดังขึ้นใหม่ซึ่งที่ใหม่ซึ่งไกลจากสาขาที่ 1(ประมาณ20กว่ากิโล)แต่อยู่ใกล้กับสาขาที่ 2 เพื่อความสะดวกในการทำงานเพราะงานของบริษัททั้งหมดอยู่ในโซนหรือพื้นที่ของสาขาที่ 2 ตั้งอยู่ ทำให้มีพนักงานบางส่วนที่มีบ้านอยู่ไกลจากที่ใหม่(ที่ทำงานที่เดิมอยู่ใกล้บ้าน)ไม่สมัครใจตามมา ต้องมีการจ่ายค่าชดเชยอะไรมั๊ยคะ (อยู่ภายในจังหวัด)
ผู้แสดงความคิดเห็น nit วันที่ตอบ 2008-11-29 16:55:56


ความคิดเห็นที่ 13 (2948330)

ได้ยินข่าวว่าในการเลิกจ้างจะจ่ายค่าชดเชยให้จากอายุงาน เช่น ถ้าอายุงาน 2 ปีก็จ่ายค่าชดเชยแค่ 2 เดือน ถ้าอายุงาน 3 ปีก็จ่ายแค่ 3 เดือนจริงหรือเปล่าค่ะ เป็นกฏหมายใหม่หรือเปล่าค่ะได้ยินมาค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พรรณนภา โคตะบิน (pannapa-dot-kotabin-at-Alcan-dot-com)วันที่ตอบ 2008-12-10 16:16:06


ความคิดเห็นที่ 14 (2948434)

บริษัทมิคุนิกำลังลดพนักงาน SubContact เนื่องจากไม่มีงาน lot แรก150 คนและคาดว่าจะปลดพนักงานออกอีกอยากทารบว่าพนักงานSubContact   จะได้รับเงินชดเชยอะไรบ้าง พนักงานอายุงาน 6 เดือนแต่ไม่ถึงหนึ่งปี 10/12/51

ผู้แสดงความคิดเห็น do it วันที่ตอบ 2008-12-10 21:56:09


ความคิดเห็นที่ 15 (3028194)

ในกรณีที่ต้องเลิกจ้างพนักงาน  วันที่  15  ก.ค. 52  เราต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าพนักงานวันที่  30  พ.ค.  52  ถูกต้องใช่เพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าบอกล่าวล่วงหน้า

ผู้แสดงความคิดเห็น hr คนหนึ่ง วันที่ตอบ 2009-07-07 12:00:11


ความคิดเห็นที่ 16 (3031005)

ตอบคำถามกรณีพนักงาน subcontact ถูกเลิกจ้างเนื่องจากปริมาณงานไม่สอดคล้องกับการว่าจ้าง สิทธิของ subcontact ในส่วนของอายุงานไม่เกิน 6 เดือน จะได้สิทธิจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างไม่เกิน 30 วัน

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ขอตอบ วันที่ตอบ 2009-07-16 14:02:21


ความคิดเห็นที่ 17 (3031007)

ข่าวลือ หรือ ข่าวที่เกิดจากฐานข้อมูลที่ผิดตามที่ได้ระบุข้างต้นว่าการจ่ายชดเชยการเลิกจ้างจะตรงกับอายุงานนั้นเป็นข้อมูลเท็จ ความจริงแล้วตามกฏหมายระบุรายละเอียดการจ่ายค่าชดเชยเลิกจ้าง ดังนี้

กรณีอายุงาน 1-3 ปี ได้รับค่าชดเชย 3 เดือน

กรณีอายุงาน 3-6 ปี ได้รับค่าชดเชย 6 เดือน

กรณีอายุงาน 6-10 ปีได้รับค่าชดเชย 8 เดือน

กรณีอายุงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ได้รับค่าชดเชย 10 เดือน (สูงสุด)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ตามกฏหมาย วันที่ตอบ 2009-07-16 14:07:50


ความคิดเห็นที่ 18 (3031860)

เธ›เธฑเธเธซเธฒเธˆเธฐเน„เธกเนˆเน€เธเธดเธ”เธ‚เธถเน‰เธ™เธเธฑเธšเน‚เธญเธเธฒเธชเธ—เธตเนˆเธ—เธณเนƒเธซเน‰เธŠเธตเธงเธดเธ•เธ„เธธเธ“เน€เธ›เธฅเธตเนˆเธขเธ™......เธเธฑเธšเธšเธฃเธดเธฉเธฑเธ—เธ—เธตเนˆเน€เธ•เธดเธšเน‚เธ•เน€เธฃเน‡เธง1เนƒเธ™10เธ‚เธญเธ‡เน„เธ—เธข...เธœเธฅเธ•เธญเธšเนเธ—เธ™เธกเธฒเธเธ—เธตเนˆเธชเธธเธ”....เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญ ek8165@yahoo.com

ผู้แสดงความคิดเห็น เธ›เธฑเธเธซเธฒ วันที่ตอบ 2009-07-19 15:23:19


ความคิดเห็นที่ 19 (3045549)

ถ้าบริษัทฯ ต้องการลดคน และเรา มีอายุ งาน 18 ปี เราจะขอต่อรอง ในการสิทธิเกษียณอายุการทำงานก่อนถึงอายุ 55 ปีได้ไม คือตามกฎบริษัท เมื่อเกษียณ อายุ ให้นำเงินเดือน เดือนสุดท้าย คูณ ด้วยจำนวนปีที่ทำงาน เราจะขอร้องให้บริษัท ใช้วิธีเกษียณอายุก่อน 55 มาแทนการบอกเลิกจ้างได้หรือไม่ ช่วยตอบด้วยนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น choojit (choo_jit-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-09-01 10:44:00


ความคิดเห็นที่ 20 (3048292)

อยากทราบว่า ถ้าเราเข้างานตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 2552 ในสัญญาทดลองงานระบุ 119 วัน ในระหว่างที่ทดลองงานอยู่ก็ไม่มีการบอกกล่าวจากผู้บังคับบัญชาเลย แต่เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ที่ผ่านมา เจ้านายบอกว่าคุณไม่ผ่านการทดลองงาน เราต้องเลิกจ้างคุณ เราก็เลยค้านไปว่า นี่มันเลยเวลาการทดลองงานมาแล้ว เค้าก็เลยบอกว่าถ้าอยากทำต่อจะไม่ขึ้นเงินเดือนให้ และอาจลดลงด้วยซ้ำ และถ้าอยากจะให้ทำตำแหน่งอะไรก็ต้องทำ เราก้ไม่ยอม งั้นเค้าก็เลยบอกว่าทางบริษัทฯ จะยอมจ่ายค่าชดเชยให้ 1 เดือน(เงินเดือน 1 เดือน) และให้เราเขียนใบลาออกให้กับทางบริษํทฯ แต่เราไม่ยอมเขียนเพราะให้เหตุผลว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายลาออกทางบริษัทต้องออกหนังสือเลิกจ้างให้เรา ตอนแรกเค้าไม่ยอมออกหนังสือเลิกจ้างเค้าบอกถ้าออกให้จะต้องเขียนเหตุผลว่าเราไม่ผ่านการทดลองงาน  โดยเนื่อหาในหนังสือเลิกจ้างนั้นระบุแค่เพียงว่าให้เราสิ้นสุดการเป็นพนักงานตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552 โดยที่หนังสือออกวันที่ 31 สิงหาคม 2552 อยากเรียนถามผู้รู้ว่าในกรณีในฐานะที่เราเป็นลูกจ้างเราจะสามารถเรียกร้องสิทธิอะไรได้บ้าง โดยในขณะที่เราทำงานอยู่เราไม่ได้ทำผิดตามมาตรา 119 เลย ไม่ได้ถูกว่ากล่าวหรือออกหนังสือเตือน  ขอบคุณค่ะ  rotcharate@hotmail.com

 

ผู้แสดงความคิดเห็น rotcharate (rotcharate-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-09-09 12:54:26


ความคิดเห็นที่ 21 (3066727)

ขอคำปรึกษาค่ะ

เราเริ่มทำงาน ตั้งแต่วันที่ 7 / 9 / 2552 แล้วทางบริษัทโทรมาแจ้งว่าให้หยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 21 / 10 / 2552 เป็นต้นไป

ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โดยเดิมทีผู้จัดการมี 2 คน ดูแลคนละแผนก และต้องการจะแยกบริษัท จึงโดนเลิกจ้างเนื่องจากเป็นพนักงานคนละแผนก

อยากทราบว่าเราทำงานมาไม่ถึง 120 วัน ไม่มีสัญญาจ้าง สลิบเงินเดือน จะได้รับเงินชดเชยหรือไม่ อย่างไร

                                                                                                ขอบคุณที่กรุณาตอบค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ถูกเลิกจ้าง วันที่ตอบ 2009-10-21 18:03:40


ความคิดเห็นที่ 22 (3072125)

ขอคำปรึกษาค่ะ

บริษัท กำหนดอายุเกษียณ  60  ปี บริบูรณ์   พนักงาน  เกิด  .../.../2493  ไม่มีวัน เดือน  เกิด  มีแต่ พ.ศ   จะนับอายุอย่างไร   ให้ครบ  60 ปี บริบูรณ์

และพนักงานเข้างานเมื่อ วันที่  30/5/2549  บริษัท จะต้องจ่ายเงินชดเชยเลิกจ้างทั้งหมด  เท่าไหร่    และมีเงินที่ต้องจ่ายอย่างอื่นอีกไหมค่ะ

(เป็นพนักงานรายวัน   ค่าจ้าง  180 บาท / วัน )

ขอบพระคุณมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฝ่ายบุคคลมือใหม่ (atchareeyar-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-11-04 15:58:59


ความคิดเห็นที่ 23 (3138142)

ขอคำปรึกษาด้วยค่ะ

1.บริษัทฯ ได้จ้างพนักงานชั่วคราวเข้าทำงาน และได้ทำสัญญาการว่าจ้างชั่วคราว โดยสัญญามีกำหนดระยะเวลา 6 เดือน

2.บริษัทฯ จะคิดการจ่ายเงินเดือน   21 มีค. - 20 เม.ย 52 และจะจ่ายเงินเดือนทุกวันที่ 30 เม.ย. (ทุกสิ้นเดือน)

3. บอกเลิกจ้าง วันที่  15 พ.ค. 2552

3.บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชย หรือไม่  /  จ่ายกี่วัน / จ่ายเท่าไหร่ / คิดอย่างไร

ขอบคุณมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปรายดาว วันที่ตอบ 2009-12-16 13:52:54


ความคิดเห็นที่ 24 (3155421)

ขอคำปรึกษาด้วยนะคะ

กรณีเลิกจ้าง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยกี่วันคะ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น มือใหม่ วันที่ตอบ 2010-02-17 17:42:35


ความคิดเห็นที่ 25 (3194589)

สวัสดีค่ะ รบกวนตอบหน่อยนะค่ะ พิดีที่ทำงานปิดกิจการ แต่แจ้งล่วงหน้าสามเดือนแล้ว แล้วดิฉันทำงานมาเกือบ4ปี จะได้เงินชดเชยไหมค่ะ ร้านจะปิดสิ้นเดือนกรกฎาคา53นี้ ได้กี่เดือนจ่ายยังไงค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น แอนนา (anita_2544-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-07-03 15:59:02


ความคิดเห็นที่ 26 (3248795)

สวัสดีค่ะขอรบกวนปรึกษาหน่อยค่ะ     การจ้างทดลองงานพนักงานรายเดือนๆ ละ 15000 บาท เริ่มงานวันที่ 1 มีนา 2554 ครบทดลอง

งานวันที่ 1 พ.ค 54 แต่แจ้งช้าเลยไป 10 วัน ว่าไม่ผ่านทดลองงานไม่ทราบว่าต้องจ่ายค่าชดเชยเท่าไรค่ะ และจำเป็นต้องออกหนังสือ

เลิกจ้างหรือไม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น vipa009@hotmail.com วันที่ตอบ 2011-06-21 20:58:02


ความคิดเห็นที่ 27 (3252224)

สวัสดีค่ะ

     ขอรบกวนปรึกษาหน่อยนะคะ เกี่ยวกับเรื่องการเลิกจ้างและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ดังนี้ค่ะ

       - บริษัทมีการจ้างพนักงานทำงาน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2554 โดยกำหนดระยะเวลาทดลองงาน คือ 119 วัน ซึ่งจะครบกำหนดทดลองงานในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 แต่พบว่าผลงานยังไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงต้องการเลิกจ้างพนักงาน โดยได้แจ้งพนักงานเป็นหนังสือในวันที่ 2 สิงหาคม 2554 เพื่อให้มีผลการเลิกจ้างในวันที่ 11 สิงหาคม 2554 (บริษัทมีการจ่ายเงินเดือนทุกวันสิ้นเดือนค่ะ) จึงขอปรึกษาดังนี้ค่ะ

       1. บริษัทต้องจ่ายสิงจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวนเท่าไหร่ (คำนวณอย่างไรคะ) ต้องจ่ายกี่วันคะ

       2. ค่าจ้าง(ไม่รวมสินจ้างบอกกล่าวล่วงหน้า)ต้องคำนวณอย่างไรค่ะ จ่ายแค่วันที่ 1 ส.ค. - 11 ส.ค. ใช่ไหมคะ หรือว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ และค่าตำแหน่ง ค่าครองชีพ ต้องนำมาคำนวณเป็นฐานการคิดค่าจ้างและค่าสินจ้างบอกกล่าวล่วงหน้าไหมคะ

รบกวนให้คำปรึกษาหน่อยนะคะ ยังไม่เคยเจอกรณีนี้เลยค่ะ เพิ่งมาทำงานในเรื่องนี้เองค่ะ

     

      

ผู้แสดงความคิดเห็น HR มือใหม่ วันที่ตอบ 2011-08-03 09:15:26


ความคิดเห็นที่ 28 (3280464)

ทำงานได้ 4 ปี แล้วลูกเลิกจ้างต้องได้ค่าชดเชยกี่บาท เงินเดือน 15000 บาทค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น toeiy (nhamtey-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2012-03-16 18:08:27


ความคิดเห็นที่ 29 (3284485)

 ขอรบกวนสอบถามด้วยนะคะ

บริษัท จ่ายเงินพนักงานรายวัน เ้ดือนละ 2 ครั้ง คือ ทำงาน 1-15 จะจ่ายวันที่ 20 ทำงาน 16-สิ้นเดือน จะจ่ายวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

พนักงานทำงานยังไม่ถึง 1 ปี ค่ะ  บริษัทแจ้งพนักงานให้หยุดงานวันที่ 20 เมย และให้หยุดงานจริงวันที่ 24 เมย

อยากทราบว่าบริษัทต้องจ่ายอะไรบ้างอย่างไรค่ะ

บริษัทไม่มีสัญญาจ้างใด ๆ กับพนักงานค่ะ  มีแต่ใบสมัครงานแค่นั้นเองค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น kitty วันที่ตอบ 2012-04-23 20:39:35


ความคิดเห็นที่ 30 (3289584)

 ผมขออนุญาติ สอบถามนะครับ   

1.การแจ้งการเลิกจ้าง ต้องทำหนังสือประกาศเลิกจ้างหรือไม่ครับ  หรือว่าแจ้งเพียงวาจา ก็ได้ครับ  แล้วต้องมีระยะเวลาที่ชัดเจนแค่ไหนครับ

2.การจ่ายเงินชดเชย ต้องเพียงนำเงินเดือนท้าย หรือรวมเงินที่ได้จากหน้ามารวมด้วย เช่น เงินเดือน 20,000บาท ค่าตำแหน่ง 8,000 บาท 

   อายุงาน 4 ปี =  20,000 * 6 = 120,000 บาท   หรือ 28,000 * 6 = 168,000 บาท ครับ

3.การแจ้งการเลิก สามารถ แจ้งด้วยวาจาในที่ประชุมประจำเดือน โดยไม่แจ้งเป็นเอกสารให้ทราบโดยทั่วกันได้หรือไม่ครับ    

ผู้แสดงความคิดเห็น gibmon วันที่ตอบ 2012-06-15 10:48:01


ความคิดเห็นที่ 31 (3311526)

รบกวนสอบถามด้วยนะคะ

 พนักงานมีอยุงาน 7 ปี บริษัทจะเลิกจ้าง ต้องจ่ายค่าชดเชยเท่าไหร่คะ

ผู้แสดงความคิดเห็น หยดน้ำค้าง วันที่ตอบ 2013-06-18 13:29:44


ความคิดเห็นที่ 32 (4077028)
The NBA start again Yi in stride. NMD Human Race http://www.nmdhumanrace.com
ผู้แสดงความคิดเห็น NMD Human Race (lpckfelrswd-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-29 13:56:04[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.