พนักงานถูกจับเนื่องจากเสพยาเสพติด


พนักงานขอลาบวช 1 เดือน บวชไปได้ 3 อาทิตย์ ก็ลาสิกขา  ( ไม่ได้แจ้งให้หัวหน้างาน /บริษัท) ทราบ และก็ไม่ได้กลับมาทำงานทันที  แต่ไปฉลองลาสึก ด้วยการปาร์ตี้ยาไอซ์  ถูกตำรวจจับฐานเสพ และครอบครองยาไอซ์ ไม่มีเงินประกัน จึงถูกส่งตัวกักขังอยู่เรือนจำ ระหว่างรอคำพิพากษาของศาล  ข้อบังคับบริษัท กำหนดให้หลังจากลาสิกขาบทแล้วต้องรีบกลับมาทำงานทันที และนำใบสุทธิมาแสดง และบทวินัย กำหนดความผิดร้ายแรงของบริษัท คือ  เสพยาเสพติดและครอบครอง  ( ไม่ได้ระบุว่าใน หรือ นอกสถานประกอบการ) 

บริษัท ฯ สามารถเลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้หรือไม่  ถ้าได้ ด้วยกรณีอะไร ระหว่างละทิ้งหน้าที่ 3 วันติดกันโดยไม่มีเหตุอันควร หรือ มีความผิดฐานเสพยาและครอบครอง ยาเสพติดผู้ตั้งกระทู้ เมฆ :: วันที่ลงประกาศ 2014-07-03 15:31:34


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3664768)

การที่นายจ้างมีระเบียบเรื่องการลาบวข เมื่อสึกมาก็ต้องกลับเข้ามาทำงานทันที หากลูกจ้างลาสิกขาแล้ว ไม่กลับมารายงานตัวเข้าทำงาน ก็ถือว่าฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับข้อนี้ หากเกินกว่า 3 วันทำงานติดต่อกันก็ถือว่าละทิ้งหน้าที่การงาน 3 วันทำงานติดต่อกัน ก็ต้องมาพิจารณาต่อว่า การละทิ้งหน้าที่การงานนั้น มีเหตุอันควรหรือไม่ เมื่อลูกจ้างสามารถติดต่อนายจ้างได้ แต่ไม่ติดต่อคงกลัวว่านายจ้างจะทราบ และเป็นคดีอาญาแผ่นดิน ดังนั้นสามารถถือได้ว่า ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่เกินกว่า 3 วันโดยไม่มีเหตุอันควร สามารถเลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายเงินชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า หรือเงินอื่นใด

การแจ้งในหนังสือเลิกจ้างก็อ้างให้หมดเท่าที่มีในระเบียบข้อบังคับในการทำงาน เพื่อให้เหตุผลในการเลิกจ้างนั้นหนาแน่นมากยิ่งขึ้น การคิดคุกเพราะเหตุลหุโทษยังพอฟังได้ แต่เสพยาเสพติดไม่ใช่ลหุโทษแล้วครับ  

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2014-07-03 19:39:21[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.