ชั่วโมงการทำงาน


มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อความที่ระบุอยู่ในสัญญาจ้างครับ ของเดิมมีข้อความดังนี้ ชั่วโมงการทำงาน : ชั่วโมงการทำงานไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสับดาห์ อย่างไรก็ตามท่านจะต้องทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ มีการกำหนดเงื่อนไขใหม่ให้ลงชื่อยินยอมเป็น ชั่วโมงการทำงาน : ชั่วโมงการทำงานไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสับดาห์ ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งานหรือเป็นงานฉุกเฉิน บริษัทฯ อาจให้พนักงานทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจน เสร็จ คำถามคือ ทำไม่ถึงมีการเปลี่ยนแปลงข้อความครับถ้าลงชื่อไปแล้วจะมีผลอะไรบ้าง บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับงานขนส่ง แต่ผมอยู่ในหน่วยงานคลังสินค้า งานประเภทใดถึงจะเข้าข่ายลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งานหรือเป็นงานฉุกเฉินครับ


ผู้ตั้งกระทู้ พนักงานคลังฯ :: วันที่ลงประกาศ 2007-05-03 21:35:30


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (942610)

สัญญาเดิมกับสัญญาที่แก้ไขใหม่ ผลลัพภ์ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากข้อความใหม่ที่ระบุเพิ่มเติมเข้าไปเป็นข้อความในกฎหมาย เขียนหรือแม้ไม่เขียนไว้ในสัญญาก็มีผลบังคับเช่นเดียวกัน

การขับรถไปส่งสินค้ายังไม่ถึงจุดหมาย แต่เวลาทำงานครบ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้ว ลูกจ้างจะหยุดทันทีทิ้งรถไว้กลางทางไม่ได้ ต้องขับรถต่อไปให้ถึงจุดหมาย อย่างนี้อาจถือได้ว่าเป็นงานที่สภาพของงานต้องทำติดต่อกันไป เป็นต้น

ผู้แสดงความคิดเห็น webmaster วันที่ตอบ 2007-05-05 22:33:11


ความคิดเห็นที่ 2 (943952)
แล้วถ้าหากเป็นงานคลังสินค้าที่ต้องจ่ายสินค้า โดยมีปริมาณสินค้ามากทำให้ไม่สามารถจ่ายได้ ทันเวลาถือว่าเข้าข่ายนี้หรือไม่ครับ ซึ่งงานส่วนมากจะเป็นลักษณะที่มีปริมาณมาก พนักงานที่มีไม่เพียงพอกับงานแต่ลูกค้าต้องการด่วน ผมเข้าใจว่างานที่ต้องทำติดต่อกันหากหยุด จะเสียหายแก่งานนั้นคืองานที่เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่มีสาเหตุบางอย่างทำให้ไม่สามารถทำให้ เสร็จในเวลาได้และไม่ทราบล่วงหน้า จึงต้องให้พนักงานทำงานล่วงเวลา แต่หากเป็นงานที่มีการวางแผนงานล่วงหน้าแล้ว แต่ต้องทำงานล่วงเวลาหากพนักงานไม่สามารถ อยู่ปฏิบัติงานได้จะมีความผิดหรือไม่ครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น พนักงานคลังฯ วันที่ตอบ 2007-05-06 21:40:11


ความคิดเห็นที่ 3 (944025)
งานที่มีปริมาณมากกว่าอัตรากำลัง มิใช่งานเร่งด่วนหรือฉุกเฉินที่จะบังคับให้ลูกจ้างต้องทำงานล่วงเวลาได้
ผู้แสดงความคิดเห็น webmaster วันที่ตอบ 2007-05-06 22:49:27



[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.