การหยุดพักผ่อนประจำปี


สมมุติลูกจ้างเขียนใบลาออกล่วงหน้า 1 เดือน  โดยจะสิ้นสุดวันที่  28 ก.พ. 50  และยังไม่ได้ใช้สิทธิพักร้อนที่มีอยู่ 6 วัน  ในช่วงนี้ลูกจ้างจะใช้สิทธิให้หมด  6 วันก่อนครบวันออกได้หรือไม่     เคยอบรมมา อาจารย์บอกว่า  ต้องเฉลี่ยให้ตามส่วน  คือสามารถใช้สิทธิได้แค่  1  วัน  เพราะการพักร้อนจะเฉลี่ยให้ล่วงหน้าเป็นปี   แบบนี้ถูกต้องหรือไม่ผู้ตั้งกระทู้ ทิพย์ :: วันที่ลงประกาศ 2007-06-19 14:18:39


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1009932)

การเฉลี่ยวันหยุดพักผ่อนประจำปี กฎหมายกำหนดให้กระทำในกรณีที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้างโดยมิได้กระทำความผิดตามข้อยกเว้นในมาตรา 119

กรณีลูกจ้างลาออก หากลูกจ้างมิได้ใช้สิทธิในวันหยุดพักผ่อนประจำปีในปีที่ลาออก  ลูกจ้างย่อมเสียสิทธิ ไม่อาจเฉลี่ยได้

ลูกจ้างจะขอใช้สิทธิในวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้หมดเสียก่อนถึงวันลาออกจะกระทำได้หรือไม่ ให้ดูที่ระเบียบว่า ให้สิทธิลูกจ้างกระทำเช่นนั้นได้หรือไม่ หากระเบียบไม่กล่าวถึง ย่อมเป็นสิทธิของนายจ้างที่จะเป็นผู้กำหนดให้ลูกจ้างได้หยุดในวันใดก็ได้

กรณีที่นายจ้างรู้ว่า ลูกจ้างลาออก นายจ้างมักไม่อนุญาตให้ลาหยุดพักผ่อนประจำปี

ผู้แสดงความคิดเห็น webmaster วันที่ตอบ 2007-06-20 09:43:39


ความคิดเห็นที่ 2 (1010571)

กรณีคุณทิพย์ พิจารณาได้ 2 กรณี

 1. เมื่อคุณทำงานครบ 1 ปี ได้สิทธิ์วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน เป็นผลของกฎหมาย แต่กรณีคุณลาพักผ่อน นายจ้างมีสิทธิ์จะอนุญาตหรือไม่ก็ได้ ถ้าไม่อนุญาติคุณมีสิทธิ์ได้รับค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อน ครับ

2. การเลิกจ้างโดยลุกจ้างไม่มีความผิดก็มีสิทธิ์ได้รับตามส่วนที่ทำงาน ที่ไม่ใช้สิทธิ์พักผ่อน ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผ่านมาดู วันที่ตอบ 2007-06-20 14:36:11[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.