การหักเงินมาทำงานสาย


กรณีที่ระเบียบบริษัท เขียนไว้ว่า

พนักงานต้องมาทำงาน และเลิกงานในเวลาที่บริษัท กำหนด

กรณีที่มาทำงานสายจะมีผลดังนี้

สาย 1-15 นาที หักค่าจ้าง 15 นาที

สาย 16-30 นาที หักค่าจ้าง 30 นาที

สาย 30- 60  นาที หักค่าจ้าง 60 นาที

สายมากกว่า 60 นาที หัก ครึ่งวัน

ในกรณีที่เขียนระเบียบไว้เช่นนี้ ถือเป็นการขัดต่อกฏหมายหรือไม่ เพราะกฎหมายห้ามนายจ้างหักค่าจ้าง ยกเว้นที่กฎกำหนด

แต่กรณีเช่นนี้ จะมองว่าเป็นผลมาจากการลงโทษในกรณีที่มาทำงานสายได้หรือไม่ เพราะไม่ได้มีการลงโทษ แต่เขียนไว้ในระเบียบบริษัทเท่านั้น

ขอบคุณครับผู้ตั้งกระทู้ เด็กกรุงเก่า :: วันที่ลงประกาศ 2007-06-20 14:45:27


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1011745)

กฎหมายห้ามหักค่าจ้างนั้น หมายถึง ห้ามนำหนี้อื่นมาหักจากค่าจ้าง

เจตนาของระเบียบ คือ ต้องการจ่ายค่าจ้างตามจำนวนเวลาที่ทำงานจริง เมื่อลูกจ้างมาทำงานไม่ครบเวลา การจ่ายค่าจ้างตามสัดส่วนที่ทำงานจริงจึงสามารถกระทำได้ ถือเป็นหนี้ต่างตอบแทน

การหักค่าจ้างกรณีนี้เป็นการหักเพื่อชำระหนี้ต่างตอบแทนตามสัญญาจ้าง กรณีมิใช่หนี้อื่น จึงไม่ขัดต่อกฎหมาย

แต่ การหักของนายจ้างใช้วิธีหักเหมาเป็นขั้นๆและสูงกว่าจำนวนเวลาที่ลูกจ้างไม่มาทำงาน การหักของนายจ้างจึงเกินสิทธิอันพึงมี ส่วนที่เกินจึงไม่ชอบ

การหักค่าจ้าง กรณีลงโทษทางวินัยอาจมีได้เช่นกัน และไม่ขัดต่อกฎหมาย ด้วยเหตุผลเดียวกัน

กรณีนี้มิใช่การหักเนื่องจากการลงโทษทางวินัย แต่เป็นเรื่องของหนี้ต่างตอบแทน 

ผู้แสดงความคิดเห็น webmaster วันที่ตอบ 2007-06-20 20:20:21


ความคิดเห็นที่ 2 (1103751)

กรณีเดียวกันนี้แต่ฝ่ายบุคคลแจ้งดว้ยคำพูดไม่มีหนังสือเป็นลายอักษร สามารถแย้งได้หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น chava วันที่ตอบ 2007-08-10 18:45:59[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.