ลงโทษขั้นพักงานโดยไม่ได้ค่าจ้าง


 เรียน อาจารย์ที่เคารพ

การพักงานกรณีสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิดจริง ถึงขั้นเลิกจ้างได้ (ขาดงานติดต่อกันเกิน 3 วันโดยไม่มีเหตุอันสมควร) พนักงานเมาค่ะ

แต่บริษัทฯ ให้โอกาสจะพักงานแทนการเลิกจ้าง จะสามารถพักงานได้สูงสุดกี่วันค่ะ (ในข้อบังคับระบุไว้เพียงว่า "พักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง") ไม่ได้ระบุจำนวนวันสูงสุดค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 ผู้ตั้งกระทู้ บุคคล :: วันที่ลงประกาศ 2014-01-20 14:11:07


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3315501)

ครับ ไม่มีกฎหมายระบุไว้ว่าจะให้พักงานกี่วัน ขึ้นกับระเบียบของนายจ้าง หากนายจ้างไม่มีระเบียบก็พิจารณาตามสมควร ไม่มาก ไม่น้อย เกินไป โดยปกติแล้วก็จะพักงานไม่เกิน 5 วันโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ก็ถือว่าพอสมควรแล้วครับ หลายบริษัท ก็พักงาน 3-5 วัน ในหนังสือพักงานควรระบุเรื่องเป็นการเตือนไว้ด้วย เพื่อว่าหากละทิ้งหน้าที่เพียง 1 วันก็เลิกจ้างได้โดยอ้างผิดซ้ำคำเตือนครับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2014-01-20 14:34:56


ความคิดเห็นที่ 2 (3315503)

 ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น บุคคล วันที่ตอบ 2014-01-20 15:48:58


ความคิดเห็นที่ 3 (3315506)

เพิ่มเติมค่ะอาจารย์

 

กรณีสั่งพักงาน 7 วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง

วันที่สั่งพักงานนับรวมวันหยุดด้วยหรือไม่ค่ะ เช่น ทำปกติวันจันทร์ ถึง ศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์ (7 วันก็ต้องรวมวันเสาร์อาทิตย์ด้วยใช่ไม๊ค่ะ) เพราะเราไม่ได้ระบุ 7 วันทำงาน

การหักค่าจ้าง กรณีนี้พนักงานเป็นรายเดือน การหักค่าจ้างก็ต้องหักวันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์ ใช่ไม๊ค่ะ เพราะรายเดือนเสาร์อาทิตย์ได้รับค่าจ้างอยู่แล้ว 

 

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น บุคคล วันที่ตอบ 2014-01-20 16:23:35


ความคิดเห็นที่ 4 (3315509)

หากเป็นพนักงานรายเดือน ซึ่งต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์อยู่แล้ว ก็สามารถนับรวมเสาร์ อาทิตย์เป็นวันพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างได้ครับ หลายบริษัท หลีกเลี่ยงโดยการพักงาน 5 วัน ตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ ซึ่งจะไม่ต้องไปยุ่งกับวันหยุดประจำสัปดาห์ครับ การพักงานนับวันตามปฏิทินไม่ใช่นับวันทำงาน

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2014-01-20 18:07:27


ความคิดเห็นที่ 5 (3315510)

 ขอบคุณค่ะอาจารย์

ผู้แสดงความคิดเห็น บุคคล วันที่ตอบ 2014-01-20 18:36:43


ความคิดเห็นที่ 6 (3315516)

เรียน อาจารย์

ในคำสั่งพักงานฉบับนี้ ได้ระบุข้อความเตือนในย่อหน้าสุดท้ายไว้ด้วย ว่า "หากกระทำผิดซ้ำในลักษณะเดียวกันอีกภายใน 1 ปีนับจากกระทำผิด อาจลงโทษถึงขั้นสูงสุดคือเลิกจ้างต่อไป"

ในรูปแบบหนังสือพักงาน ตอนบนของคำสั่ง จะต้องระบุเรื่องไว้ด้วย เช่น "เรื่องตักเตือนเป็นหนังสือ"

ในกรณีนี้บริษัทฯ ต้องการจะสั่งพักงาน แต่ต้องการเตือนเพื่อไม่ให้กระทำผิดซ้ำอีกด้วย ต้องระบุไปในหัวข้อเรื่องว่า

1. พักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 7 วัน และตักเตือนเป็นหนังสือ (จะขัดแย้งกับกฎหมายหรือไม่ ถ้าจะระบุโทษไปทั้ง 2 อย่าง)

หรือ

2. พักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 7 วัน

หมายเหตุ ในข้อบังคับระบุไว้ว่าการลงโทษให้เป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อรวมกันก็ได้

ขอบคุณค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น บุคคล วันที่ตอบ 2014-01-21 11:13:00


ความคิดเห็นที่ 7 (3315519)

คำว่า ภายใน 1 ปี นั้นกฎหมายถือว่านับตั้งแต่กระทำความผิด หากทำผิดวันนี้ ไปลงโทษเองอีก 6 เดือนก็ต้องถือว่า หนังสือเตือนนั้นมีอายุเพียง 6 เดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือหรือ 1 ปีนับแต่วันที่ทำผิดครับ ดังนั้นหากไม่ต้องใส่เวลาไว้ก็สามารถกระทำได้ ที่เหลือก็สามารถใส่ลงไปได้ครับ

1. ไม่ขัดแย้ง เพราะการลงโทษโดยการพักงานเป็นโทษที่ยิ่งกว่าการเตือนเป็นหนังสือ เพียงแต่บอกให้พนักงานทราบว่าหากทำผิดเช่นนี้อีกก็จะลงโทษโดยการเลิกจ้าง ถือว่าเป็นความผิดซ้ำคำเตือน เพราะเตือนไว้ในหนังสือพักงานแล้ว ซึ่งการเขียนลงไปเป็นการแจ้งให้ทราบว่าหากทำผิดอีกก็จะถูกเลิกจ้างได้  ตามมาตรา 119 (4) หากนายจ้างได้เตือนเป็นหนังสือแล้ว สามารถทำได้ครับ

2.  ไม่ผิดกฎหมายและไม่เป็น double punishment ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2014-01-21 11:24:21


ความคิดเห็นที่ 8 (3315781)

 เรียน อาจารย์

 กรณีพิจารณาลงโทษพนักงานที่ทำผิด คือ พักงาน 3 วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง...ซึ่ง พักงานวัน เว้น วันโดยไม่ติดต่อกันได้ไ มครับ..มีกฎหมายบัญญัติไว้ไมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น มือใหม่ วันที่ตอบ 2014-02-05 14:28:58


ความคิดเห็นที่ 9 (3315789)

การพักงานโดยปกติแล้วเป็นการลงโทษให้พนักงานหลาบจำ ไม่ทำเช่นนั้นอีกในอนาคต และเป็นการไม่จ่ายค่าจ้างตลอดเวลาที่โดนพักงาน ให้พนักงานสำนึกเรื่องทำฝ่าฝืน ท่านอาจพักงานเช่นนั้นได้ ในหนังสือพักงานก็ต้องระบุให้ชัดว่า พักงานในวันใดบ้าง แต่ก็ไม่แนะนำ เพราะอาจจะเกิดปัญหาและเป็นกรณีตัวอย่างได้ เข้าใจว่าหน้าที่การงานของลูกจ้างคงสำคัญเลยต้องให้มาทำงาน หยุดงานนานไม่ได้ แนะนำว่า สามารถพักงานได้น้อยกว่า 3 วันก็ได้ เหลือวันหนึ่งก็ได้ ไม่ผิดกฎหมายและระเบียบ เพราะเป็นคุณกับลูกจ้างมากกว่า และไม่เป็น case study ด้วย ผมเคยแนะนำเช่นนี้กับผู้จัดการฝ่ายผลิต เพราะพนักงานผู้นั้นต้องมา start up เครื่องทุกเช้า และคนอื่นทำไม่เป็น 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2014-02-05 18:32:54


ความคิดเห็นที่ 10 (3734335)

 เรียน อาจารย์                                                                                                                                                                                            กรณีมีความผิดทางวินัยจริง และถูกสั่งพักงานเป็นเวลา 7 วันโดยไม่ได้ค่าจ้าง ลูกจ้างต้องหยุดพักงานตามวันที่นะบุในลายลักษญ์อักษรหรือต้องทำงานในวันพักงานด้วย เพราะทางบริษัทแจ้งว่าถูกพักงาน7 วันไม่ได้ค่าจ้างแต่ต้องมาทำงานฉดเฉย ขัดแย้งกับกฎหมายหรือไม่ยังไง

ผู้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา วันที่ตอบ 2014-11-13 08:13:43


ความคิดเห็นที่ 11 (3744700)

 โดนพักงาน15วัน เหตุเพราะ ลาพักร้อนวันที่ 3 4 แต่หยุดไปตั้งแต่วันที่2 มาทำงานอีกทีวันที่8วันจันท์ บริษัทสามารถสั่งพักงานตั้งแต่ 16ธันวาถึง5มกราได้หรือไม่ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น นภันต์ วันที่ตอบ 2014-12-08 10:49:10


ความคิดเห็นที่ 12 (3846063)

 รบกวนสอบถามหน่อยค่ะพอดีวันนี้มีปัญหากับผู้จัดการร้านค่ะด้วยเรื่องส่วนตัวแต่เค้าใช้เรื่องงานมาบีบบังคับและกดดันเราจนเกิดมีปากเสียงกัน แล้วเค้าได้สั่งพักงานและใช้คำพูดว่าให้พักงานไปหรือถ้าไม่อยากทำก็ไม่ต้องมา อย่างนี้หมายความว่าอย่างไรค่ะเหมือนจงใจกดดันให้เราออกจากงานใช่มั้ยค่ะ เรื่องนี้เจ้าของร้านยังไม่ทราบนะค่ะ ดิฉันควรทำอย่างไร เค้าไม่ได้เเจ้งพักงานล่วงหน้าเเละไม่มีหนังสืออะไรเลย ดิฉันควรทำอย่างไร ด้วยความโมโหดิฉันก็เลยกลับบ้าน ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ  ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธันย์ชนก (tunchanok2911-at- gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-07-23 17:29:22


ความคิดเห็นที่ 13 (3911990)

 อาจารย์ครับผมอยากสอบถามเกี่ยวกับการถูกพักงานว่าสมคารหรือไม คือทางบริษัทมีกฎออกมาใหม่ห้ามพนักงานนำโทรศัพท์มือถือเข้าพื้นที่การผลิตหากฝ่าฝืนจะโดนหนังสือเตือน/พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง7วัน/หักโบนัสประจำปี25%โดยพนักงานใด้กระทำความผิดดังนี้ พนักงานคนดังกล่าวเป็นพนักงานกะกลางคืนจะมีเวลาพักในช่วง02.30-03.30น. ทางบริษัทไม่มีที่สำหรับพักผ่อนสำหรับพนักงานกะกลางคืนซึ่งด้านนอกลายผลิดจะไม่สามาถรพักผ่อนใด้เนื่องจากในเวลากลางคืนยุงจะเยอะมาก พนักงานคนดังกล่าวจึงใด้นำโทรศัพท์เข้าไปใช้ในลายผลิตเวลาพัก แต่ถูกฝ่ายบุคคลจับใด้และโดนออกหนังสือเดีอน พักงาน7วันโดยไม่จ่ายค่าจ้าง หักโบนัสประจำปี25%โดยไม่มีการเตือนด้วยวาจาทั้งที่เป็นความผิดครั้งแรกและทั้งๆที่เป็นเวลาพักของพักงานคนดังกล่าว ผมจึงอยากสอบถามว่าบทลงโทษนี้รุนแรงเกินไปหรือไม่ สมควรหรือไม่ และหากไม่สมควรจะมีวิธีช่วยพนักงานคนดังกล่าวใด้อย่างไร อาจารย์ครับผมอยากสอบถามเกี่ยวกับการถูกพักงานว่าสมคารหรือไม คือทางบริษัทมีกฎออกมาใหม่ห้ามพนักงานนำโทรศัพท์มือถือเข้าพื้นที่การผลิตหากฝ่าฝืนจะโดนหนังสือเตือน/พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง7วัน/หักโบนัสประจำปี25%โดยพนักงานใด้กระทำความผิดดังนี้ พนักงานคนดังกล่าวเป็นพนักงานกะกลางคืนจะมีเวลาพักในช่วง02.30-03.30น. ทางบริษัทไม่มีที่สำหรับพักผ่อนสำหรับพนักงานกะกลางคืนซึ่งด้านนอกลายผลิดจะไม่สามาถรพักผ่อนใด้เนื่องจากในเวลากลางคืนยุงจะเยอะมาก พนักงานคนดังกล่าวจึงใด้นำโทรศัพท์เข้าไปใช้ในลายผลิตเวลาพัก แต่ถูกฝ่ายบุคคลจับใด้และโดนออกหนังสือเดีอน พักงาน7วันโดยไม่จ่ายค่าจ้าง หักโบนัสประจำปี25%โดยไม่มีการเตือนด้วยวาจาทั้งที่เป็นความผิดครั้งแรกและทั้งๆที่เป็นเวลาพักของพักงานคนดังกล่าว ผมจึงอยากสอบถามว่าบทลงโทษนี้รุนแรงเกินไปหรือไม่ สมควรหรือไม่ และหากไม่สมควรจะมีวิธีช่วยพนักงานคนดังกล่าวใด้อย่างไร

ผู้แสดงความคิดเห็น ทาศผู้ภัคดี วันที่ตอบ 2015-12-08 10:56:35


ความคิดเห็นที่ 14 (4019094)

 เรียน อาจารย์คับ

ผมไปทำงานสายโดนเตือนด้วยวาจาแล้ว แต่ผมไปสายอีกทางบริษัทสั่งพักงานผม15วัน บริษัทพักงานผมนานเกินไปหรือปล่าวคับผมแค่ไปทำงานสายต้องลงโทษพักงานถึง15วันเลยหรอคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ลิขิต ศรีนิล วันที่ตอบ 2016-06-04 17:36:17


ความคิดเห็นที่ 15 (4091128)

 สวัสดีค่ะรบกวนสอบถามค่ะ กรณีที่พักงานพนักงาน 3 วัน แล้วครบกำหนดพักงานแล้วทางพนักงานไม่มาทำงานทางบริษัทสามารถเลิกจ้างได้หรือไม่คะ

ผู้แสดงความคิดเห็น จิตศรินทร์ ฟักเปีย (som-dot-baipai-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-11-09 16:42:54


ความคิดเห็นที่ 16 (4113825)

 เรียน อาจารย์คับ 

ผมขอสอบถามคับ ผมโดนพักงานไม่ระบุวัน

แล้วค่าแรงที่ทำมา25วัน นายจ้างสามารถไม่จ่ายให้

เราใด้รึปล่าวคับ หมายถึงค่าแรงก่อนโดนพักงานคับ

2 พักงานไม่ระบุวัน หรือไม่มีกำหนด เท่ากับว่าเลิกจ้าง

รึปล่าวคับ อย่างนี้เงินค่าประกันเรามีสิทธ์ร้องคืนใด้รึปล่าวคับ

ขอรบกวน อาจารย์ด้วยคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น รังสรรค์ (sake22524-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-01-06 01:02:09


ความคิดเห็นที่ 17 (4163038)

 สวัสดีคะรบกวนสอบถามหน่อยคะกรณีดิฉันถูกพักงาน7วันโดยไม่ได้รับค่าจ้างเนื่องจากเข้างานสายแต่ปกติการเข้างานสายบริษัทจะหักเงินยุแร้วดิฉันถูกใบเตือนไปเมื่อวันที่13/3/60เรื่องเข้างานสายและเมื่อวันทีา22/3/60ข้อหายังเข้างานสายเลยสั่งพักงานดิฉันวันที่23-29/3/6ดิฉันอยากทราบว่าดิฉันทำผิดมากถึงขนาดพักงาน7วันทั้งๆทีเข้าสายหักเงินยุแร้วคะรบกวนสอบถามหน่อยนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ก้อยอุนตรีจันทร์ วันที่ตอบ 2017-03-22 16:19:13


ความคิดเห็นที่ 18 (4195370)

 ความคิด

เห็นที่18

สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูขอคำปึกษาหน่อยค่ะ

เรื่องการเข้างานสายแล้วโดนตัดเนื่องจากอักษร

แล้วพอมาอีก2วันเราไม่สบายแต่มันเป็นเหตุสุดนิสัย

ที่เราโทรแจ้งหัวหน้าแต่เบตโทรสับหมดแล้วติดต่อ

ใครไม่ได้แต่มีใบรับลองแพทย์ไปยื่นแต่ใบ

รับลองแพทย์ไม่ระบุให้หยุดแบบนี่ทางผู้จัดการ

สั่พักงาน7ไม่จ่ายค่าจ้างแล้วในวันสั่งพักงานไม่มีหนังอะไร

ที่มีคำสั่งพักงานมามีแต่ให้เซนชื่ยินยอมว่าทำผิด

แค่เรื่องแพทย์ไม่ระบุให้หยุดแบบนี้ต้องทำไงค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้แสดงความคิดเห็น วันที่ตอบ 2017-06-25 07:48:15


ความคิดเห็นที่ 19 (4195371)

 ความคิด

เห็นที่18

สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูขอคำปึกษาหน่อยค่ะ

เรื่องการเข้างานสายแล้วโดนตัดเนื่องจากอักษร

แล้วพอมาอีก2วันเราไม่สบายแต่มันเป็นเหตุสุดนิสัย

ที่เราโทรแจ้งหัวหน้าแต่เบตโทรสับหมดแล้วติดต่อ

ใครไม่ได้แต่มีใบรับลองแพทย์ไปยื่นแต่ใบ

รับลองแพทย์ไม่ระบุให้หยุดแบบนี่ทางผู้จัดการ

สั่พักงาน7ไม่จ่ายค่าจ้างแล้วในวันสั่งพักงานไม่มีหนังอะไร

ที่มีคำสั่งพักงานมามีแต่ให้เซนชื่ยินยอมว่าทำผิด

แค่เรื่องแพทย์ไม่ระบุให้หยุดแบบนี้ต้องทำไงค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้แสดงความคิดเห็น วันที่ตอบ 2017-06-25 07:57:43


ความคิดเห็นที่ 20 (4197248)

 สวัสดีค่ะ อาจารย์ หนูขอปรึกษาเรื่องพักงานของพักงานค่ะ

พอดีทางผู้บริหารสั่งพักงานพนักงานไม่มีกำหนดหนูต้องแจ้งสปส.กรมแรงงานแบบไหนค่ะ

แล้วสั่งพักงานแบบนี้ในกรณีณีบริษัทไม่ให้ลาออกจะมีผลต่อพนักงานและบริษัทในเรื่องของกฏหมายแบบไหนบ้างค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อดิศร (Adisorn-dot-popcon-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-07-01 12:43:57


ความคิดเห็นที่ 21 (4225231)

 พักงานใด้รับเงินนักขัตฤกษ์ใหมค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นนทพร ศรีนอก วันที่ตอบ 2017-11-13 22:17:34


ความคิดเห็นที่ 22 (4227438)

 ที่บริษัทสั่งพักงาน แต่ให้มาทำงานปกติแต่ไม่ได้ค่าแรง แบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เอกชัย เหล่าคำ วันที่ตอบ 2017-11-21 11:04:47


ความคิดเห็นที่ 23 (4243609)

 เรียน   อาจารย์คะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณบัว วันที่ตอบ 2018-03-07 11:00:46


ความคิดเห็นที่ 24 (4243613)

 

กรณี การสั่งพักงาน โดยดื่มสุราให้เวลาถ้าให้พักงาน 5 วันไม่จ่ายค่าแรง  
ผิดกฏหมายแรงงานไหมคะ ถือว่าผิดกฏระเบียบเต็ม ๆ อยากทราบ อาจารย์รบกวนตอบ
ขอถามเป็น ข้อ ๆ           
1. พนง.มาสาย ควรหักเงินได้ไหม        
2. พนง.ลางานโดยไม่แจ้ง เงียบ ถือว่า ขาดงาน ผิดกฏไหม่คะ บริษัททำอะไรได้บ้าง 
3. พนง.ลาป่วย ต่อปี 30 แต่ ลา ถึง 15   บริษัท ทำอะไรได้บ้าง  
4. พนง.ทะเลาวิวาทนอกสถานที่  แต่ต้อย พนง.กันเอง ฐานเหม้นหน้าทำไงคะ
 ขอปรึกษา  ขอคำตอบกระจ่างหน่อยค่ะ      
             
ผู้แสดงความคิดเห็น บัว วันที่ตอบ 2018-03-07 11:10:22


ความคิดเห็นที่ 25 (4247012)

 ถามคับ หากว่าเราโดนพักงานแล้ว แต่บริษัทให้เรามาทำงานโดยปกติ บริษัทสามารถใช้กฎระเบียบแบบนี้ได้ใมคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น บิลลี่ อะเหลียม วันที่ตอบ 2018-03-30 19:30:46


ความคิดเห็นที่ 26 (4247013)

 และทางบริษัทหักเงินเดือนด้วยคับ (โดยที่ผมไม่ยินยอม) บริษัทสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องถามเลยไมคับ.

ผู้แสดงความคิดเห็น บิลลี่ อะเหลียม วันที่ตอบ 2018-03-30 19:34:06


ความคิดเห็นที่ 27 (4253642)

 พักงานให้พักวันหยุดแต่หักเงินค่าจ้างได้หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น สายนำ้ วันที่ตอบ 2018-05-20 13:25:29


ความคิดเห็นที่ 28 (4269241)

 เรียน อาจารย์

อยากทราบว่า ในกรณีที่เราไม่ได้ทำผิด แต่นายจ้างยัดเยียดข้อกล่าวหาแล้วให้เราพักงาน เราต้องเซ็นต์หนังสือฉบับนั้นไหมค่ะ ถ้าไม่เซ็นต์ได้ไหม แล้วเราต้องหยุดตามที่เขาให้พักงานไหมค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น น้ำใส วันที่ตอบ 2018-08-31 05:51:46[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.