การจ่ายค่าที่พักของพนักงาน


 ในสัญญาจ้างบอกว่าได้รับเงิน ๘๐๐๐ บาท ค่าที่พัก ๒๐๐๐ บาท ค่าอาหาร ๒๐๐๐ บาท แต่เมือจ่ายเงินเดือนบริษัทจ่ายเพียง ๑๐๐๐๐ บาท จะจ่ายค่าที่พักเมื่อมีใบเสร็จรับเงินมายื่น (เราต้องทดรองจ่ายไปก่อน) ...หากเราจ่ายค่าที่พักเพียง ๑๕๐๐ บาท บริษัทก็จะจ่ายเราตามจำนวนที่จ่ายจริง....บริษัททำอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่...ทั้งนี้บริษัทไม่ได้แจ้งในหนังสือสัญญาการจ้างงานว่าจะจ่ายตามที่พนักงานทดรองจ่ายจริง โดยหนังสือสัญญาการจ้างระบุเพียงว่าค่าที่พัก ๒๐๐๐ บาท...หากไม่ถูกต้องเราสามารถเรียกร้องได้อย่างไรผู้ตั้งกระทู้ ศรัณยา :: วันที่ลงประกาศ 2013-10-02 20:55:58


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3313848)

หากค่าที่พักบริษัท จัดเป็นสวัสดิการโดยให้นำใบเสร็จมาเบิก ก็ต้องเป็นไปตามจริง เพราะเป็นเงินช่วยเหลือไม่ใช่ค่าจ้าง เงินที่ต้องนำใบเสร็จรับเงินมาขอเบิก ก็จะถือว่าเป็นสวัสดิการครับ คงไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้ หากคุณต้องการเงินครบก็หาใบเสร็จมาเบิกให้ครบหรือเกินก็จะได้รับเงิน 2000 บาทนั้น 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2013-10-03 11:06:12[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.