การคิดอกเบี้ย


บริษัทไม่จ่ายเงินค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด จะนำเรื่องไปฟ้องศาลแรงงาน เรียกเงินดังกล่าวสองปีย้อนหลัง อยากทราบว่าคิดอกเบี้ยอย่างไรครับ

๑.คิดดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี หรือ

๒.คิดดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าของเงินที่ค้างจ่ายทุกระยะเวลาเจ็ดวัน

กรณีนี้นายจ้างจงใจไม่จ่าย เขาบอกว่าถ้าอยากได้ให้ไปฟ้องเอาครับผู้ตั้งกระทู้ สมควร :: วันที่ลงประกาศ 2013-06-10 14:36:06


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3311349)

ตามมาตรา 9 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 หากนายจ้างไม่จ่ายเงินค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดให้ภายในกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 70 คือ จะต้องจ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง หากนายจ้างไม่จ่าย ต้องเสียดอกเบี้ย ร้อยละ 15 ต่อปีระหว่างเวลาที่ผิดนัด และหากนายจ้างจงใจผิดนัดโดยปราศจากเหตุผลที่สมควร เมื่อพ้นกำหนดเวลา 7 วันนับแต่วันที่ถึงกำหนดจ่าย นายจ้างต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 15 ทุก 7 วัน หากนายจ้างต้องการให้ฟ้องก็คงต้องฟ้อง แต่น่าจะอธิบายกับนายจ้างว่า ดอกเบี้ย กับเงินเพิ่มนั้น อัตราค่อนข้างสูงไม่คุ้มกับการที่ผิดนัด แต่หากนายจ้างนำเงินไปมอบกับอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย ดอกเบี้ยกับเงินเพิ่มก็เป็นอันระงับครับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2013-06-11 14:24:47[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.