กฎหมายแรงงาน วันหยุด ค่าล่วงเวลา


 1.บริบัทได้กำหนดวันหยุดของพนังงาน ห้ามหยุดติดต่อกันเกิน3วัน แล้วถ้าเราใช้วันลาักร้อนต่อจากวันหยุดได้หรือไม่ครับ

2.ฝ่ายบุคคลแจ้งว่าถ้าหยุดเกิน3วันในวันที่4จะถือว่าเป็นวันลากิจ แต่เราสามารถใช้วันพักร้อนแทนได้หรือเปล่า และเราสามารถใช้วันลาพักร้อนติดต่อกันเกิน3วันได้ได้หรือเปล่าครับ

3.การขาดงานบริบัทจะหักเงินเป็น2เท่าของค่าจ้าง เช่น ค่าแรง 300/วัน หักเป้น600/วัน แต่ผมเข้าไม่ในเว็บของกรมคุ้มครองแรงงานในกระทู้หนึ่ง บอกว่านายจ้างไม่มีสิทธิ์หักค่าจ้างตามที่กำหนด ใช่หรือไม่ครับ ถ้าใช่เป้นมาตราที่เท่าไรครับ ช่วยตอบด้วยนะครับ ขอ
4.การหยุดงานติดต่อกันใน 1เดือน ถ้าวันที่28-30 มิย.เราหยุด ของตารางเวรในเดือนนี้ และหยุดต่อในวันที่1 กค.ของเดือนถัดไป ซึ้งเป็นตารางเวรเดือนใหม่  ตัวอย่างนี้ เข้าข่ายหยุดติดต่อกันเกิน3วันหรือเปล่าครับ
5.เงินค่าแรงได้วันละ300/วัน(ชม.ละ37.5)  แต่ค่าล่วงเวลาได้264/วัน(ชม.ละ33) ตามที่กฎหมายกำหนดนายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลา ชม.ละเท่าไรครับ นายจ้างทำผิดกฎหมายแรงงานหรือเปล่าครับขอบพระคุณล่วงน่าครับผู้ตั้งกระทู้ พี :: วันที่ลงประกาศ 2013-06-17 12:45:04


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3311562)

 1.บริบัทได้กำหนดวันหยุดของพนังงาน ห้ามหยุดติดต่อกันเกิน3วัน แล้วถ้าเราใช้วันลาักร้อนต่อจากวันหยุดได้หรือไม่ครับ

 
 
 
ตอบ...โดยหลักแล้ว  สามารถทำได้   แต่...ควรเจรจากับนายจ้างให้ลงตัวก่อน  เพราะเขาทำธุรกิจที่ลงทุนมหาศาล   ถ้าลูกจ้างหยุดงานเกิน 3 วัน ย่อมทำให้การประกอบการชะงักหรือเสียหายได้ ครับ
 
 
2.ฝ่ายบุคคลแจ้งว่าถ้าหยุดเกิน3วันในวันที่4จะถือว่าเป็นวันลากิจ แต่เราสามารถใช้วันพักร้อนแทนได้หรือเปล่า และเราสามารถใช้วันลาพักร้อนติดต่อกันเกิน3วันได้ได้หรือเปล่าครับ
 
 
ตอบ..ตาม ข้อ  1
 
3.การขาดงานบริบัทจะหักเงินเป็น2เท่าของค่าจ้าง เช่น ค่าแรง 300/วัน หักเป้น600/วัน แต่ผมเข้าไม่ในเว็บของกรมคุ้มครองแรงงานในกระทู้หนึ่ง บอกว่านายจ้างไม่มีสิทธิ์หักค่าจ้างตามที่กำหนด ใช่หรือไม่ครับ ถ้าใช่เป้นมาตราที่เท่าไรครับ ช่วยตอบด้วยนะครับ ขอ
 
ตอบ...ขาดงาน ก็ไม่ได้ค่าจ้าง   นายจ้างปรับสองเท่าไม่ได้...ถ้าขาด3 วัน  นายจ้างก็ให้อกโดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยได้  
 
4.การหยุดงานติดต่อกันใน 1เดือน ถ้าวันที่28-30 มิย.เราหยุด ของตารางเวรในเดือนนี้ และหยุดต่อในวันที่1 กค.ของเดือนถัดไป ซึ้งเป็นตารางเวรเดือนใหม่  ตัวอย่างนี้ เข้าข่ายหยุดติดต่อกันเกิน3วันหรือเปล่าครับ
 
ตอบ...ถือว่าขาดงาน ติดต่ิอกัน 3 วัน ครับ
 
5.เงินค่าแรงได้วันละ300/วัน(ชม.ละ37.5)  แต่ค่าล่วงเวลาได้264/วัน(ชม.ละ33) ตามที่กฎหมายกำหนดนายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลา ชม.ละเท่าไรครับ นายจ้างทำผิดกฎหมายแรงงานหรือเปล่าครับขอบพระคุณล่วงน่าครับ
 
ตอบ..ค่าล่วงเวลา  ต้องได้ หนึ่งเท่าครึ่ง คือ 56.25 บาท  ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ต้องได้ 3 เท่า  ดู พรบ.คุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.2541 มาตรา 61-63.......คำเตือน   นายจ้างและลูกจ้าง  เสมือนคงในครอบครัวเดียวกัน   ควรใช้การเจรจากันเพื่อหาทางออกดีที่สุด  ถ้าใช้กฎหมายมาใช้เต็มรูปแบบ    ลูกจ้างย่อมเป็นรองเสมอ   การที่นายจ้างจะหาลูกจ้างคนใหม่  คงไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไร   แต่ลูกจ้าง บางทีเดินหางานจนรองเท้าขาดยังหาไม่ได้ การประนีประนอม คือทางออกที่ดีที่สุด  ด้วยความปรารถนาดี ครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2013-06-19 16:32:53


ความคิดเห็นที่ 2 (3311614)

1. การหยุดพักผ่อนประจำปี เป็นสิทธิทางกฎหมายของลูกจ้าง แต่ก็เป็นสิทธิทางกฎหมายของนายจ้างด้วย ว่าจะอนุญาตให้หยุดหรือไม่ก็ได้ ตามมาตรา 30 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นายจ้างสามารถกำหนดได้ ไม่ผิดกฎหมาย

2. หากนายจ้างกำหนดไว้เช่นนั้น นายจ้างสามารถทำได้ นายจ้างสามารถไม่อนุมัติการลากักร้อน การลากิจ หรือลาอื่นำ ได้ ยกเว้นการลาป่วย การที่นายจ้างตั้งกฎมาแล้วคุณยังหยุดงานไปเช่นนี้ นายจ้างอาจลงโทษทางวินัยกับคุณได้

3. การหักเงินไม่สามารถทำได้ เพราะพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 76 การหักเงินต้องได้รับคำยินยอมจากลูกจ้างก่อน หากขาดงานวันใดก็ไม่จ่ายค่าจ้างในวันนั้น แต่ก็ไม่ตัดสิทธินายจ้างที่จะลงโทษทางวินัยกับคุณในฐานละทิ้งหน้าที่

4. ถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่การงานเกินกว่า 3 วันทำงานติดต่อกัน นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้

5. เอาค่าแรงหารด้วย 8 เป็นค่าแรงต่อชั่วโมง หากทำล่วงเวลาคูณ ด้วย 1.5 หากทำงานในวันหยุดคูณด้วย 2 หาก ทำล่วงเวลาในวันหยุดคูณด้วย 3 ตามชม การทำงานจริง

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2013-06-20 20:52:39[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.