สัญญาจ้าง 11เดือน


 คือเช็นสัญญาจ้างกับ บริษัทไป11 เดือน /เห็นว่า แล้วจะได้เงิน ชดเชย (1เท่าของเงินเดือน) เมื่อครบกำหนดสัญญา11เดือน   / ในการณีที่ จะไม่ต่อ สัญญา หรือไม่ทำงานต่อ จะได้เงิน ส่วนตรงนั้นไหมครับ ผู้ตั้งกระทู้ ดิน :: วันที่ลงประกาศ 2013-01-15 17:43:57


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3306219)

 คุณคงไม่ได้รับเงินชดเชย 30 วัน  ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2541    มาตรา  118 (1)  เพราะเป็นไปตามข้อยกเว้น  ตาม ม.118  วารคสาม คือ...ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างที่มีกำหนดระยะ เวลาการจ้างไว้แน่นอนและเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลานั้น...

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2013-01-16 14:17:51


ความคิดเห็นที่ 2 (3306249)

 หากนายจ้างบอกเลิกสัญญากับคุณหรือปล่อยให้สัญญาสิ้นสุดลงเอง คุณก๋จะได้รับเงินชดเชย 30 วัน หากงานที่ทำนั้นเป็นงานที่เป็นงานประจำของนายจ้าง สัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 118 วรรคท้าย นั้น เป็นงานที่เป็นงามตามฤดูกาลหรืองานโครงการที่ไม่ใช่งานประจำของนายจ้าง หากงานที่คุณทำไม่เข้าข่ายมาตราดังกล่าว คุณก็มีสิทธิได้รับเงินชดเชย แต่ที่สำคัญคือ หากคุณเป็นผู้บอกเลิกสัญญา คุณก็จะไม่ได้รับเงินชดเชยนี้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2013-01-17 07:28:31[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.