การลาป่วย


 บริษัทออกกฏระเบียบว่า ลาป่วย 3 วันทำงาน ขึ้นไปต้องแสดงใบรับรองแพทย์  แต่แผนก HR ส่ง E-mail แจ้งแก่พนักงานดังนี้ 

 1.   ขอแจ้งระเบียบการลาป่วย เนื่องจากตามกฎระเบียบการทำงานของบริษัทได้กำหนดไว้ในเรื่องของการลาป่วยต้องแนบใบรับรองแพทย์ยื่นส่งทุกครั้ง ถ้าไม่มีใบรับรองแพทย์ทางฝ่ายบุคคลจะไม่พิจารณา นอกจากลาป่วยฉุกเฉิน หรือเป็นเครสอุบัติเราจะพิจารณา

            ***ดังนั้นในกรณีที่พนักงานลาป่วยแล้วไม่แนบใบรับรองแพทย์ยื่นลาส่งพร้อมกับใบลา เราจะไม่จ่ายเงินให้แม้ว่าทางหัวหน้างานจะเซ็นอนุมัติมาก็ตาม ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทเรา

อย่างนี้ถือ ว่า แผนก HR ผิดต่อข้อกฏหมายไหมค่ะผู้ตั้งกระทู้ อรชพรพรรณ (arachaponpan01-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2012-05-31 15:04:50


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3289176)

 ผิดครับ กฎหมายไม่ได้บอกว่าต้องส่งใบรับรองแพทย์ทุกครั้งเมื่อมีการลาป่วย เมื่อลูกจ้างป่วยก็ต้องปฏิบัติตามกฏหมายครับจ่ายเงbนในวันที่ลาป่วยเมื่อป่วยจริงแต่ไม่เกิน 30 วันทำงานต่อปีหากเกิน 30 วันทำงานไปแล้วนายจ้างต้องให้ลาป่วยได้ แต่ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างในวนลาป่วยนัั้น

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2012-06-11 12:33:41[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.