สอบถามเรื่องการใช้สิทธิ์ปิดงานหยุดจ้างของบริษัท


เนื่องที่บริษัทมีการพิพาทแรงงานกัน และสุดท้ายไม่สามารถตกลงได้

โดยบริษัทได้ดำเนินการปิดงานหยุดจ้าง ซึ่งได้กำหนดวันปิดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และได้ประกาศให้พนักงานทั้งบริษัททราบถึงมาตรการนี้โดย

ได้ให้พนักงานที่ต้องการเข้ามาทำงานในบริษัทช่วงที่มีการหยุดงานนี้

เซ็น "สัญญาเปลี่ยนแปลงสภาพสภาพการจ้างรายบุคคล"

ซึ่งเป็นการตกลงในผลประโยชน์ใหม่ซึ่งบริษัทจะมอบให้

โดยในสัญญามีกำหนดวันบังคับใช้ ซึ่งไม่ได้กำหนดวันสิ้นสุดสัญญา

(ส่วนตัวคิดว่าเพราะเป็นสัญญาเปลี่ยนแปลงสิทธิ์และผลประโยชน์ที่จะได้รับตามสัญญาใหม่)

แต่การเซ็นสัญญานี้หากผู้ที่เซ็นสัญญาทางบริษัท บริษัทจะมอบบัตรผ่านให้

(ในสัญญาไม่ได้ระบุว่าหากเซ็นสัญญาแล้วจะได้บัตรผ่าน ระบุเพียงผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลงไปครับ แต่ถ้าจะเอาบัตรผ่านต้องเซ็นสัญญานี้ แล้วนำไปแลก)

เพื่อให้สามารถผ่านการตรวจสอบของจนท.รักษาความปลอดภัยหรือจนท.ตำรวจ และเข้าในบริษัทได้

ซึ่งสัญญานี้ไม่ว่าพนง.จะเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกสหภาพฯ หากต้องการทำงานในช่วงที่ บริษัทหยุดงาน

ต้องเซ็นสัญญาฉบับนี้เสียก่อน จึงจะได้บัตรผ่านเข้าบริษัท

 

ผมมีความสงสัยว่า บริษัทสามารถกระทำการดังกล่าวได้หรือไม่

หมายถึงการให้พนักงานที่เป็นหรือไม่เป็นสมาชิกสหภาพหรือไม่ก็ตามเซ็นสัญญานี้

เพื่อแลกกับบัตรผ่านเพื่อเข้ามาภายในบริษัท

 

ซึ่งผมเข้าใจว่ากรณีพนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพฯ หากไม่เซ็นและไม่มาทำงาน

สามารถทำได้เนื่องจากเป็นสิธฺ์ตามกฏหมาย

 

แต่กรณีของพนง.ที่ไม่ได้เป็นสภาพชิกสหภาพฯ กรณีไม่ต้องการเซ็นสัญญาฉบับนี้

แต่ต้องการเข้ามาทำงานตามปกติ สามารถทำได้หรือไม่ และอย่างไร

 

รบกวนท่านผู้รู้ด้วยครับ เนื่องจากบริษัทจะเริ่มหยุดงานวันมะรืน

ดังนั้นจึงมีเวลาตัดสินใจเกี่ยวกับสัญญาที่ทางบริษัทให้มาแค่ภายในวันพรุ่งนี้ครับผู้ตั้งกระทู้ TMBT :: วันที่ลงประกาศ 2012-03-27 23:26:04


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3281855)

 การยื่นข้อเรียกร้องโดยสหภาพแรงงาน ตามมาตรา 13,15 พรบ แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 สหภาพแรงงานมีสมาชิกเพียง หนึ่งในห้าของพนักงานทั้งหมดก็สามารถยนข้อเรียกร้องได้ และมาตรา 19 หากมีสมาชิกเกินกว่า สองในสาม ก็ถือว่าเกี่ยวกันกับลูกจ้างทั้งหมด

หากนายจ้างปิดงานงดจ้าง แต่มีเงื่อนไขในเรื่องของการกลับเข้ามาทำงาน ต้องลงนามยินยอมเปลี่ยนสภาพการจ้าง นายจ้างก็สามารถทำได้ โดยไม่ต้องพิจารณาว่า ลูกจ้างเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือไม่ 

การปิดงานงดจ้างเป็นสิทธิตามกฎหมายของนายจ้างเช่นกัน สามารถปิดไม่ให้ทุกคนเข้าทำงานได้ 

การให้เข้าทำงานหากพนักงานต้องการงานก็คงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของนายจ้าง

การปิดงานงดจ้างนั้น สามารถปิดงาน บางส่วน ปิดงานบางหน่วยงานก็สามารถทำได้ครับ

ลองพิจารณาดูครับ ตอนนี้นายจ้างคงจะคิดว่าได้เปรียบจึงปิดงานงดจ้าง 

ก็ต้องพิจารณาว่าใครจะอึดกว่ากันครับ หากยังไม่มีใครยินยอมเข้าทำงาน

เคยพบว่าบริษัทหนึ่งปิดงานงดจ้าง แต่เปิดให้พนังานบางส่วนเข้าทำงาน ก็เป็นสิทธิของนายจ้าง แถมนายจ้างให้เงินพิเศษกับคนเข้าทำงานอีก ก็สามารถทำได้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2012-03-28 20:13:42


ความคิดเห็นที่ 2 (3281865)

ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ

ตอนนี้นายจ้างเปลี่ยนรูปแบบ

โดยเรียกพนง. พูดคุยเป็นรายบุคคล

โดยสอบถามว่าต้องการเข้าทำงานหรือไม่

หากต้องการเข้ามาทำงานถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพสามารถรับบัตรผ่านเพื่อเข้ามาทำงานได้ตามปกติ

แต่หากเป็นสมาชิกสหภาพต้องเซ็นสัญญาเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานรายบุคคุล

และหนังสือรับรองว่าตนเองไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องของสภาพที่พิพาทกับบริษัทอีกฉบับหนึ่งครับ จึงจะได้บัตรผ่าน

ผู้แสดงความคิดเห็น TMBT วันที่ตอบ 2012-03-28 21:15:45


ความคิดเห็นที่ 3 (3281871)

 ก็สามารถทำได้ครับ เพราะการปิดงานงดจ้างก็สามารถทำได้เฉพาะสมาชิกสหภาพก็ได้ครับ หากสหภาพเป็นผู้ยื่นข้อเรียกร้อง แต่ผมว่าน่าจะมีปัญหา เพราะหากคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพ ไม่มีการเปลี่ยนสภาพการจ้าง คนที่เป็นสมาชิกต้องเปลี่ยนสภาพการจ้าง ก็เหมือนกับการเลือกปฏิบัติ และอาจจะเป็นการเข้าข่ายการกระทำอันไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 121,122 123 พรบ แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และในบริษัทหนึ่งจะมีสองสภาพการจ้างหรือไม่ น่าจะเป็นเรื่องบานปลายภายหลังครับ

ผมว่านายจ้างน่าจะใช้ที่ปรึกษาที่เขี้ยวพอสมควรแต่หากลูกจ้างไปร้องเรื่องการกระทำไม่เป็นธรรม นายจ้างอาจจะลำบากได้ครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2012-03-28 21:56:10[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.