เงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเติมจากค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานกรณีนายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงาน


 ถ้านายจ้างมีวิธีปฎิบัติอย่างต่อเนืี่องมาเกิน 10 ปีว่าเมื่อใดนายจ้างประสงค์จะให้ลูกจ้างออกจากงาน ไม่ว่าเป็นการยุบหน่วยงาน หรือต้องการลดจำนวนพนักงานเป็นการทั่วไป นายจ้างจะจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษจำนวนครึ่งเดือนต่ออายุงาน 1 ปี เพื่มขึ้นจากเงินชดเชยที่คำนวณตามมาตรา 118 ของพรบ.คุ้มครองแรงงาน โดยทุกกรณีสำหรับพนักงานทุกคนที่ไม่ได้ลาออกจากงานเอง

 

ลักษณะเช่นนี้ อาจจะกลายเป็นสภาพการจ้างโดยปริยายไปหรือไม่คะ คือ อยู่ดีนายจ้างจะยุบหน่วยงานโดยจ่ายเพียงเงินชดเชยตามกฎหมายเพียงอย่างเดียว ไม่ให้เงินช่วยเหลือพิเศษอีกต่อไปได้หรือไม่ผู้ตั้งกระทู้ สุภาวรรณ :: วันที่ลงประกาศ 2012-01-24 13:55:33


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3274701)

ก็น่าจะเป็นสภาพการจ้างโดยปริยายครับ หากแก้ไขก็ต้องไม่กระทบต่อคนที่เข้ามาก่อนหน้านั้น บางนายจ้างมีทั้งเงินบำเหน็จ ที่ให้กับพนักงานในกรณีที่พนักงานออกจากงาน แต่ต้องการยุบเงินบำเหน็จไป ก็สามารถทำได้แต่จะใช้บังคับเฉพาะกับพนักงานที่เข้ามาใหม่เท่านั้น สำหรับพนักงานเก่าก็ยังคงต้องเหมือนเดิม

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2012-01-27 08:13:03


ความคิดเห็นที่ 2 (3275087)

เงินช่วยเหลือพิเศษ, เงินค่าครองชีพ ในแง่กฎหมาย นายจ้างยกเลิกได้หรือไม่

(โปรดอธิบาย)

ผู้แสดงความคิดเห็น เบญ วันที่ตอบ 2012-01-31 09:53:01


ความคิดเห็นที่ 3 (3275104)

ต้องดูที่เงื่อนไขในการให้ครับ อย่างเงินช่วยเหลือพิเศษ จ่ายให้โดยมีเงื่ินไข เช่น เงื่อนเวลา (กำหนด 1 ปี) เมื่อครบปี เงินนั้นก้หมดไป  หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดเป็นพิเศษไว้

แต่หากให้แบบลอยๆ ไม่มีเงื่อนไขพิเศษ นายจ้างก็ไม่สามารถยกเลิกได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน หากลูกจ้างไม่ยินยอมก็ยกเลิกไม่ได้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2012-01-31 11:08:57[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.