การลาออกที่ไม่เป็นธรรม


พนักงานท่านนึงได้คุยกับผู้จัดการทั่วไปของบริษัทฯ และแจ้งว่าจะลาออก ทางผู้จัดการทั่วไปบอกให้ไปหาฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งพนักงานท่านนั้นได้พูดคุยเหตุผลการลาออกกับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทางผู้ช่วยผจก ท่านนั้นบอกให้กลับไปตัดสินใจให้ดี หนึ่งสัปดาห์ถัดไป พนักงานนั้นแจ้งกับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลว่า ไม่ลาออกแล้ว แต่ทางผูจัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่ยอม โดยบอกว่า การที่ไปบอกลาออกกับผู้จัดการทั่วไปนั้นถือว่า เป็นการแสดงเจตนาลาออกและเป็นไม่สามารถยกเลิกการลาออกได้ และเอาใบลาออกให้พนักงานท่านนั้นเซ็นโดยให้มีผลอีก 2 วันถัดไป พนักงานท่านนั้นยอมเซ็นเพราะโดนบังคับให้เซ็นใบลาออกผู้ตั้งกระทู้ mejic :: วันที่ลงประกาศ 2012-01-05 11:56:46


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3273016)

การแสดงเจตนาการลาออก จะเป็นการแสดงด้วยวาจา หรือหนังสือก็ได้ โดยปริยายก้ได้ หรือโดยหนังสือก็ได้ แต่การแสดงเจตนานั้น จะต้องกระทำด้วยความสมัครใจ ที่จะให้เกิดผลตามที่ตนเองประสงค์ เมื่อพนักงานแจ้งกับทางผู้จัดการทั่วไป ว่าขอลาออกโดยสมัครใจ ก็ถือว่าเจตนานั้นส่งถึงอีกฝ่ายหนึ่งโดยสมบูรณ์ การที่ผู้จัดการทั่วไปให้ไปที่ฝ่ายบุคคล อาจเป็นเพื่อให้ไปทำให้ถูกต้องเช่นการเขียนใบลาออกให้ถูกต้อง ตามระเบียบของนายจ้าง 

การแสดงเจตนานั้น เพิกถอนไม่ได้ ยกเว้นนายจ้างยินยอม หากนายจ้างไม่ยินยอมก็ถือว่าการลาออกสมบูรณ์ แม้ไม่ได้เขียนใบลาออกเป็นหนัง สือก็ตาม ดังนั้นการลาออกของพนักงานผู้นั้นถือว่าถูกต้องสมบูรณ์แล้ว 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2012-01-09 11:00:11


ความคิดเห็นที่ 2 (3274128)

อยากถามว่า ถ้าเป็นการคุยกันสองคน ไม่มีผู้อื่นรับทราบ แล้วพนักงานท่านนั้นบิดพริ้ว อ้างว่าไม่ได้พูด ได้หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น อำนวย วันที่ตอบ 2012-01-22 13:59:57[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.