คณะกรรมการลุกจ้าง


ผู้จัดการแผนกสามารถเป็นคณะกรรมการลูกจ้างได้หรือไม่ผู้ตั้งกระทู้ หนึ่งในคณะกรรมการลูกจ้าง :: วันที่ลงประกาศ 2011-12-13 20:50:38


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3270940)

ที่มาของกรรมการลูกจ้างมาจากการเลือกตั้งโดยลูกจ้าง หรือ แต่งตั้งโดยสหภาพแรงงานที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งของพนักงานทั้งหมด ดังนั้นต้องพิจารณาว่าที่มาของผู้จัดการแผนกที่มาเป็นกรรมการลูกจ้างนั้นมีที่มา ที่ไปอย่างไร

หากมาจากการเลือกตั้งของพนักงานก็สามารถเป็นกรรมการลูกจ้างได้ เพราะพรบ แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 45 ไม่ได้กำหนดห้ามไม่ให้ผู้จัดการเป็น เขียนเพียงลูกจ้างเท่านั้น ผู้จัดการคือลูกจ้างคนหนึ่ง

แต่หากมาจากการแต่งตั้งของสหภาพก็ไม่น่าจะเป็นได้ เพราะผู้จัดการแผนกคือ ผู้บังคัับบัญชาคนหนึ่งซึ่งไม่ สามารถเป็นสมาชิกสหภาพได้ ดังนั้นสหภาพก้ไม่สามารถแต่งตั้งให้ผู้จัดการเป็นกรรมการลูกจ้างได้ ยกเว้นมาจากสหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชา (ถ้ามี)

ในทางเดียวกัน นายจ้างก็ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างได้เหมือนกัน 

สรุป เป็นได้หากมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2011-12-14 07:06:31[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.