ปิดหน่วยงานและตั้งบริษัทใหม่


รบกวนขอคำแนะนำหน่อยค่ะ

บริษัทมีนโยบายจะ spin off หน่วยงานหนึ่งออกไปตั้งเป็นบริษัทใหม่ (เป็นโครงการนำร่อง ในอนาคตก็จะมีการ spin off เรื่อย ๆ )

ในด้าน HR จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ

1. ต้องแจ้งแรงงานเขต เรื่องการยุบหน่วยงาน และแจ้งพนักงาน 60 วันล่วงหน้าไหมคะ

2. เราจะต้องเลิกจ้างพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานปัจจุบันหรือไม่  และต้องจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างอย่างไร

3. บริษัทใหม่จะมีข้อบังคับในการทำงานใหม่ ระเบียบใหม่ สวัสดิการ และโครงสร้างเงินเดือนใหม่  โดยจะแตกต่างจากหน่วยงาน(ในบริษัทเดิม) ไปเกือบทั้งหมด  ทำได้หรือไม่

4. บริษัทใหม่จะคัดเลือกเอาเฉพาะพนักงานที่มีความสามารถดีเท่านั้นเข้าเป็นพนักงาน  และจะไม่รับพนักงานจากหน่วยงานเดิมที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม  และจะนับอายุงานใหม่  ทำอย่างนี้ได้หรือไม่ค่ะ

5. บริษัทมีสหภาพแรงงาน เขาจะเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างกับการ spin off หน่วยงานออกไปเป็นบริษัทใหม่ 

6. มีประเด็นอะไรที่ต้องคำนึงถึงอีกบ้างคะ

รบกวนขอความกระจ่างด้วยค่ะผู้ตั้งกระทู้ อรวีร์ :: วันที่ลงประกาศ 2011-08-01 22:34:18


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3252143)

1. การปิดหน่วยงานภายในเป็นเรื่องภายในของนายจ้างเอง ไม่ต้องแจ้งแรงงานให้ทราบ เพียงแต่หากมีการเลิกจ้างพนักงานก็ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย ไม่เข้าข่ายการเลิกจ้างเพราะปรับปรุงหน่วยงาน ฯลฯ โดยใช้เครื่องจักรมาใช้แทน อันเป้นเหตุที่ทำให้ลดคนงานลง แต่เป็นเพียงการยุบหน่วยงานออกไปเท่านั้น

2. หากยุบหน่วยงานไปแล้วและไม่มีการเลือกปฏิบัติ เลิกจ้างทุกคนในหน่วยงาน ก็ต้องจ่ายค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมาย

3. เปิดบริษัทใหม่ ที่ไม่ใช่สำนักงานสาขา ถือว่าเป็นกิจการใหม่ นายจ้างสามารถทำอะไรทุกอย่างใหม่ได้ทั้งหมด โดยไม่ต้องอิงกับของเดิม ซึ่งจะง่ายกว่าเรื่องของการโอนย้ายไป เพราะการโอนย้ายออกไปทำงานกับนายจ้างใหม่ ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง และนายจ้างใหม่ต้องรับภาระสิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างเก่าไปด้วย เช่น อายุงาน สวัสดิการ และผมประโยชน์อื่นใด หากตัดตอนออกไปโดยจ่ายค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า แล้วเริ่มนับใหม่หมด ก้จะง่ายในการจัดสวัสดิการ ผลประโยชน์ และโครงส้รางเงินเดือน

4. ขึ้นกับนายจ้างใหม่ที่จะคัดตัวหรือรับเข้าใหม่ก็ถือว่าเป้นพนักงานใหม่ เขียนใบสมัครใหม่ จะเอาใคร ไม่เอาใครก้ได้ เริ่มนับหนึ่งทุกคน เพราะไม่ได้เป้นการโอนย้าย แต่เป็นการรับสมัครใหม่หมด

5. สหภาพแรงงานย่อมต้องมีปัญหาแน่นอนครับ เพราะสมาชิกลดลง รายได้ก็ลดลงตามไปด้วย คงเข้ามาเจรจาต่อรองที่จะไม่ให้ทำอย่างนั้น แต่การยุบหน่วยงานออกเป็นดาวกระจาย หน่วยงานเล็กๆ เป็นสิทธิของนายจ้างครับ สหภาพคงจะมาบอกไม่ให้ทำไม่ได้ นัดหยุดงานไม่ได้ slow down ไม่ได้ แต่ก็คงต้องแสดงให้สมาชิกเห้นว่าได้ต่อสู้เพื่อสมาชิกแล้ว

6. การตั้งบริษัทใหม่ไม่ใช่เรื่องยากหรือวุ่นวาย ที่น่าจะทำคือ จัดระบบให้เสร็จเอาคนลงสวม ง่ายกว่าเอาคนเข้ามาก่อน แล้วจัดระบบทีหลังครับ คุณอยากจะทำอะไรกับบริษัทใหม่ทำไปเลย ทำ organization chart, job description. Rules & regulations, salary structureม vision mission etc ทำให้เรียบร้อย แล้วหาคนเข้าไปสวม จะทำให้ทุกอย่างรวดเร็วขึ้น แต่การคัดเลือกคนต้องดูให้ดีนะครับ    

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2011-08-02 10:05:23


ความคิดเห็นที่ 2 (3252214)

ขอบพระคุณมาก ได้ความแบบกระจ่างเลยทีเดียวค่ะ

ขออนุญาตถามอีกนิดหน่อยค่ะ  เมื่อจ่ายค่าชดเชยตามอายุงานและค่าบอกกล่าวล่วงหน้าแล้ว พนักงานยังสามารถไปฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้อีกหรือไม่คะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อรวีร์ วันที่ตอบ 2011-08-03 08:35:22


ความคิดเห็นที่ 3 (3252225)

จะห้ามไม่ให้พนักงานฟ้องคงลำบากครับ แต่หากฟ้องร้องแล้ว โอกาสชนะของนายจ้างก็มีสูง ต้องดูว่าลูกจ้างฟ้องในมาตราไหน หากฟ้องเรื่องเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 123 พรบ แรงงานสัมพันธ์ ในเรื่องการเลิกจ้างสมาชิกสหภาพแรงงานในขณะที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ ซึ่งหากจะเลิกจ้างได้มีเพียง 5 สาเหตุเท่านั้น แต่โอกาสชนะของนายจ้างก็มี หากกาเลิกจ้างนั้นเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและมีความจำเป้นจริงๆครับ

หากฟ้องก็ต้องต่อสู้กันไป แต่การฟ้องนั้นต้องฟ้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ก่อนที่จะไปฟ้องศาล

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2011-08-03 09:16:34


ความคิดเห็นที่ 4 (3252303)

ขอบคุณมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อรวีร์ วันที่ตอบ 2011-08-04 09:56:03


ความคิดเห็นที่ 5 (3252883)

ขอถามต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วค่ะ

การเลิกจ้างจ่ายค่าชดเชยพนักงานทุกคน ก่อนย้ายไปบริษัทใหม่ เป็นค่าใช้จ่ายมหาศาล ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะมีกำไรมาทดแทนกันได้ คนที่ทำธุรกิจก็ไม่อยากให้เกิดแบบนั้น เพราะเจตนาคือ ต้องการโอนคนส่วนใหญ่ไปยังบริษัทที่จะตั้งขึ้นใหม่ แต่ก็แน่นอนว่าคนที่ไม่ดีก็ไม่มีใครอยากได้

คำถาม

1. หากเราให้พนักงานสมัครใจยินยอมโอนไปยังบริษัทใหม่ ซึ่งมีข้อบังคับและสวัสดิการแบบใหม่ซึ่งบางอย่างลดน้อยกว่าเดิม บางอย่างดีกว่าเดิม  จะทำได้หรือไม่

2. พนักงานที่ไม่สมัครใจโอนย้ายไปเข้าบริษัทใหม่ เราก็จ่ายค่าเลิกจ้างตามกฎหมาย  อย่างนี้ทำได้หรือไม่คะ

3. หากบริษัทประกาศโครงการสมัครใจย้ายไปบริษัทใหม่ หรือรับเงินค่าเลิกจ้าง นี้ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 รอบการจ่ายค่าจ้างของพนักงาน  อย่างนี้ถือว่าเป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าสำหรับผู้ที่จะเลิกจ้างเนื่องจากไม่ขอโอนย้ายได้หรือไม่คะ  หรือว่ายังต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้ากันอีก

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะที่เป็นที่พึ่งให้ปรึกษาหารือตลอดเวลา

ด้วยความนับถือยิ่งค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อรวีร์ วันที่ตอบ 2011-08-11 07:37:56


ความคิดเห็นที่ 6 (3253161)

ต้องขอโทษที่ตอบช้าไปมากครับ

1. ตามมาตรา 13 การโอนย้ายไปบริษัทใหม่ ก็ต้องโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างด้วย........ดังนั้นการให้โอนย้ายไป ควรเรียกพนักงานพูดคุยกัน และอธิบายให้ทราบถึงสวัสดิการ ระเบียบใหม่ แล้วให้พนักงานลงนามรับทราบและยินยอมรับการโอนย้ายนั้น ก็สามารถทำได้ กฎหมายแรงงานนั้น ขึ้นกับการตกลงยินยอมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง หากลูกจ้างยินยอมตกลงก็ถือว่าใช้ได้ ยกเว้นสิทธตามกฎหมาย เช่น ค่าจ้าง ค่าชดเชย ฯลฯ 

2.หากพนักงานสมัครใจไม่ย้ายไป คุณก็ต้องหางานใหม่ให้ทำที่เดิม หากไม่สามารถหางานที่เหมาะสมให้ได้ ก็สามารถบอกเลิกจ้างได้โดยจ่ายเงินตามกฎหมายให้ โดยใช้หลักความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และต้องมีหลักการที่แน่นหนาพอสมควร เพราะพนักงานสามารถฟ้องเรื่องเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้

3. กรณีนี้ไม่เข้าข่ายมาตรา 120 ,121 และ 122 ตามพรบ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ดังนั้นการจะเลิกจ้างผู้ใดก็ต้องแจ้งกับพนักงานผู้นั้นตามกฎหมาย 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง บอกเป็นคนๆไปครับ บอกรวมคงไม่ถูกต้องนัก ยกเว้นการย้ายสถานประกอบกิจการไปทั้งหมด ก็ต้องแจ้งล่วงหน้า หากคุณสามารถ identify ว่าใครควรไปหรือใครจะเลิกจ้าง ก็ต้องทำเป็นคนๆไปครับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2011-08-15 11:41:37


ความคิดเห็นที่ 7 (3254303)

ขอบพระคุณมากจริง ๆ ค่ะ มีเรื่องต้องทำเยอะทีเดียวค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อรวีร์ วันที่ตอบ 2011-08-27 23:12:32


ความคิดเห็นที่ 8 (3254641)

รบกวนสอบถามเพิ่มเติมค่ะ

1. เมื่อหน่วยงานที่แยกตัวออกไปเปิดเป็นบริษัทใหม่แล้ว  สหภาพแรงงานที่มีอยู่กับบริษัทเดิมจะมีผลอย่างไรหรือไม่กับบริษัทใหม่ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อรวีร์ วันที่ตอบ 2011-09-01 01:46:46[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.