การยื่นข้อเรียกร้องโดยสหภาพแรงงานตามาตรา 15


เรียนที่ปรึกษา

สอบถามเรื่องการยื่นข้อเรียกร้องโดยสหภาพแรงงานตามมาตรา 15 สมาคมนายจ้าง หรือสหภาพแรงงาน อาจแจ้งข้อเรียกร้องตาม มาตรา 13 ต่ออีกฝ่ายหนึ่งแทนนายจ้างหรือลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกได้ จำนวนสมาชิกซึ่งเป็นลูกจ้างต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด

คำถาม

1.จากมาตรา 15 ความหมายคือ 20 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานทั้งหมด แต่ทั้งนี้ สหภาพเป็นสหภาพแรงงานระดับผู้บังคับบัญชา ซึ่งในระเบียบข้อบังคับสหภาพแรงงานฯ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้นได้เขียนไว้ว่า สมาชิกต้องเป็นลูกจ้างระดับผู้บังคับบัญชาหรือที่มีอำนาจในการจ้าง การลดค่าจ้างการเลิกจ้างการให้ บำเหน็จหรือการลงโทษ ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ทั้งนี้จะต้องนับจำนวนพนักงานแยกจากสหภาพแรงงานระดับพนักงาน(บริษัทมีสหภาพ 2 ระดับ) โดยนับ 20 เปอร์เซ็นต์เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกได้ในระดับบังคับบัญชาได้หรือไม่

เช่น

ทั้งบริษัทมีระดับบังคับบัญชาหรือที่มีอำนาจในการจ้าง การลดค่าจ้างการเลิกจ้างการให้ บำเหน็จหรือการลงโทษ ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518

จำนวน 53 คน (รวมผู้บริหารทั้งหมดยกเว้นฝ่ายนายจ้าง 3 คน)

เป็นชาวไทย 43 คน ที่สามารถเป็นสมาชิกได้

เป็นชาวต่างชาติ 10 คน ไม่สามารถเ็นสมาชิกได้เนื่องจากไม ่ได้ถือสัญชาติไทย

ผมสามารถนับ 20 เปอร์เซ็นต์ใน 43 คนของผู้ที่เป็นสมาชิกได้ คือฝ่ายระดับบังคับบัญชา ได้หรือไม่สำหรับยื่นข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานระดับบังคับบัญชา

2.หากได้สหภาพแรงงานระดับบังคับบัญชาสามารถยื่นข้อเรียกร้องแยกกับ สหภาพแรงงานฯระดับพนักงานได้ใช่หรือไม่

ขอบคุณครับ

 ผู้ตั้งกระทู้ ตัวแทน :: วันที่ลงประกาศ 2011-03-09 10:39:58


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3239450)

1. ใช่ครับ ตามเจตนารมย์ของกฎหมายแล้ว คือ ต้องมีสมาชิก 20 % ของพนักงานระดับบังคับบัญชาทั้งหมด แต่ไม่รวมพนักงานระดับล่าง เช่น ผู้บังคับบัญชามีทั้งหมด 70 คน จะต้องมีสมาชิกจำนวนอย่างน้อย 14 คน ก็สามารถยื่นข้อเรียกร้องได้แล้วครับ ส่วนการที่จะนับจำนวนผู้บังคับบัญชานั้น ต้องดูระเบียบของสหภาพว่าใครสามารถเป็นสมาชิกได้ ก็นับจำนวนนั้น ดะังนั้นจำนวน 20% ของ 43 คนคือ 9 คน ก็ยื่นข้อเรียกร้องได้

2. ได้้เลยครับ เพราะคนละสหภาพ คนละนิติบุคคลอยู่แล้ว และสวัสดิการก็ต่างกัน ข้อเรียกร้องก็คงต้องต่างกันไปด้วย ไม่ผิดกติกาใดๆ ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2011-03-09 12:02:17


ความคิดเห็นที่ 2 (3703859)

เรียนที่ปรึกษา

สหภาพแรงงานระดับผู้บังคับบัญชาและสหภาพแรงงานระดับคนงาน ในการยื่นข้อเรียกร้องสามารถรวมกันยื่นข้อเรียกร้องได้หรือไม่ หากยื่นข้อเรียกร้องรวมกันการนับจำนวนสมาชิกจะนับอย่างไรครับ หากยื่นข้อเรียกร้องรวมกันทางนายจ้างจะไม่รับข้อเรียกร้องได้หรือไม่ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณบอย (boy4238-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-09-11 10:48:55


ความคิดเห็นที่ 3 (3704123)

เรียนที่ปรึกษา

สหภาพแรงงานระดับผู้บังคับบัญชาและสหภาพแรงงานระดับคนงาน ในการยื่นข้อเรียกร้องสามารถรวมกันยื่นข้อเรียกร้องได้หรือไม่ หากยื่นข้อเรียกร้องรวมกันการนับจำนวนสมาชิกจะนับอย่างไรครับ หากยื่นข้อเรียกร้องรวมกันทางนายจ้างจะไม่รับข้อเรียกร้องได้หรือไม่ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณบอย (boy4238-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-09-11 15:48:43[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.