เรียนท่านที่ปรึกษา


บริษัทกำลังประสบกับปัญหาที่พนักงานใหม่ในตำแหน่งผู้เชียวชาญพิเศษลาออกบ่อย เนื่องจากตำแหน่งนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกงานเป็นเวลานานและใช้งบประมาณค่อนข้างมากและบางครั้งอาจต้องไปฝึกงานที่ต่างประเทศ พน้กงานต้องทำงานกับบริษัทอย่างน้อยข้างต้น 2 ปีจึงจะคุ้มทุน

หากบริษัทให้พนักงานใหม่ที่จะมาร่วมต้องหาคนมาค้ำประกันการทำงานว่าจะไม่ลาออกก่อน 2 ปี หากไม่ทำตามสัญญาอาจจะถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ เช่นสามารถทำได้หรือไม่คะ

ขอบพระคุณท่านที่ปรึกษาเป็นอย่างสูงค่ะ

 

 ผู้ตั้งกระทู้ bk :: วันที่ลงประกาศ 2011-03-25 19:42:19


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3241050)

 1. ทำได้ครับ เป็นสัญญาพิเศษที่เป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างให้ไปฝึกงาน โดยออกค่าใช้จ่ายให้ และทำสัญญากลับมาทำงานชดใช้ กี่ปีก็ว่ากันไป หากลาออกก่อนต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นธรรม โดยอาจจะใช้เวลาที่ทำไปแล้วและจ่ายคืนเป็นสัดส่วน เมื่อครบกำหนดก็ถือว่าหมดสัญญาต่อกันไป สามารถทำได้ไม่ผิดกฎหมายอะไร

2. การที่พนักงานลาออกบ่อย อาจต้องมาวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง ว่าลาออกเพราะอะไร ส่วนใหญ่พนักงานลาออกเพราะหัวหน้างาน ก็ต้องแก้ไขที่หัวหน้างาน 

3. ก่อนที่จะส่งไปต้องเลือกผู้ที่เห็นว่ามีทัศนคติที่ดีต่อนายจ้าง มีความตั้งใจและอาจต้องซื่อสัตย์ แต่อาจจะทำงานไม่เก่งนักไป เพื่อที่จะอยู่กับเราได้นาน คนที่เก่งๆมากบางคน ไปแล้วก็มักลาออกเพราะหาช่องทางไปและได้เงินมากกว่า

4. ผมเคยลองสังเกตุดู ว่า พนักงานทที่มี attitude ที่ดั ส่งไปอบรมต่างประเทศ แต่พอให้เว็นจ์สัญญา ทัศนคติเปลี่ยนไปเลย แต่ไม่ทำคงไม่ได้เพราะนายจ้างคงไม่ยอม

ดังนั้นก่อนที่ส่งไป ก็ต้อง screen คนที่จะไป ดูแลเขาให้ดี ให้เขามีความรู้สึกที่ดี เอาใขใส่ เมื่อกลับมาแล้ว ก็มีตำแหน่งงานที่เหมาะสมรองรับ ให้งานที่ท้าทาย เขาก็จะอยู่กับคุณนาน 

แต่ต้องพึงระลึกว่า คนไทยไม่ชอบการบีบบังคับ หากเขารู้สึกว่าสัญญานั้นบีบบังคับเจา เขาก็จะดิ้นรนจากไป 

ไม่ทราบพอช่วยอะไรได้บ้างหรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2011-03-25 21:42:26


ความคิดเห็นที่ 2 (3241063)

สาเหตุที่ลาออกเท่าที่วิเคราะห์ดู

1.เป็นงานที่ค่อนข้างยากต้องเอาใจใส่มากกว่าปกติ ต้องมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย

2.สภาพการทำงานค่อนข้างกดดัน

3.ค่าจ้างค่อนข้างต่ำแต่สวัสดิการนั้นมาก เวลาจ่ายโบนัสจะได้เฉพาะส่วนที่เป็นเงินเดือนเท่านั้น(โบนัสปีละ 2 ครั้ง)

เรื่องค่าจ้างนั้นเป็นนโยบายของผู้บริหารพยายามพูดแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะ ท่านที่ปรึกษาคะ ในส่วนของค่าเสียหายที่จะฟ้องร้องกับลูกจ้างที่ผิดสัญญานั้นศาลจะพิจารณาจากอะไรเป็นหลักคะ เช่นอะไรบ้างคะ (หากไม่ได้ไปฝึกงานต่างประเทศ) รบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น bk วันที่ตอบ 2011-03-26 07:15:44


ความคิดเห็นที่ 3 (3241247)

1. คุณคงต้องฟ้องตามเนื้อความที่ระบุไว้ในสัญญา ว่าต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นค่าใช้จ่ายเท่าไร ส่วนการพิจารณานั้นก็ต้องเป้นเรื่องของศาลที่จะวินิจฉัย หากเห็นว่าสัญญาที่ทำนั้นไม่เป็นธรรมกับลูกจ้าง ศาลก็จะกำหนดค่าเสียหายให้เอง โดยพิจารณาจาก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ระยะเวลาของสัญญาที่ต้องทำงานให้นานเท่าไร เช่น 2 ปี หรือ 3 ปี กับระยะเวลาที่พนักงานผู้นั้นได้ทำงานนชดใช้มาแล้วนานเท่าได ค่าเสียหายก็ต้องลดลงตามนั้น

เช่น ค่าใช้จ่ายในการไปฝึกอบรม 50000 บาท สัญญาต้องทำงาน 2 ปี หากทำงานชดใช้ทุนแล้ว1 ปี 2 เดือน ค่าเสียหายควรเป็น 50000 หารด้วย 24 เท่ากับ 2084 บาท ทำงานไปแล้ว 14 เดือน เป็นเงิน 29162 บาท คงเหลือ 20838 บาท  ศาลสามารถตัดสินให้ชดใช้เพียง 20838 บาท เท่าที่เจอน่าจะเท่านั้นครับ

ศาลไม่เคยตัดสินให้ชดใช้เต็มจำนวน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมทั้งลูกจ้างและนายจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาภายในหรือภายนอกประเทศ

บางทีหากลูกจ้างสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำประโยชย์ให้นายจ้างมากกว่าค่าใช้จ่ายที่นายจ้างจ่ายให้ไปแล้ว อาจตัดสินให้ยกฟ้องก็ได้

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2011-03-28 11:43:24


ความคิดเห็นที่ 4 (3241249)

ขอบคุณมากท่านเป็นอย่างมากค่ะ ขอเพิ่มเติมค่ะ มีความเป็นกังวลเหมือนกันค่ะว่าจะหาคนที่มีความสามารถมาทำงานด้วยยากยิ่งขึ้นหรืออาจหาไม่ได้เพราะสัญญาที่ผูกมัดและปิดกั้นโอกาสของคนที่จะมาทำงานด้วย ก็เหมือนกับที่ท่านบอกว่าคนไทยไม่ชอบการผูกมัดหรือบีบบังคับ แต่ก็ยังหาทางออกในเรื่องนี้โดยไม่ทำสัญญาพิเศษก่อนทำงานนี้ไม่ได้ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น bk วันที่ตอบ 2011-03-28 12:36:32


ความคิดเห็นที่ 5 (3241250)

อยู่ที่ทางนายจ้างเองต้องมีการ Motivate ทั้งทางบวกและทางลบ หากทำงานไม่ครบก็ต้องจ่ายคืน แต่หากทำงานครบก็น่าจะมีการเลื่อนตำแหน่ง การเพิ่มเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ฝ่ายบุคคลคงต้องใช้เวลาทำความเข้าใจในเรื่องนี้ กับพนักงานให้พนักงานเกิดความสบายใจ เพียง 2 ปี เร็วมากเลย ลืมๆไปก็ 2 ปีแล้ว

งานที่ยาก และมีผลกระทบกับบริษัท สูง ค่าของงานน่าจะสูงตามไปด้วย การให้ผลตอบแทนให้เหมาะสมกับค่าของงานก็เป็นตัวช่วยในการหากพนักงาน การรักษาไว้ และการดำรงคงอยู่ของพนักงาน

ผมเคยรับพนักงานมาทำงาน เป็นวิศวกร เป็นงานที่ต้องเตรียมไว้สำหรับโรงงานที่จะสร้างใหม่ ที่ต้องมาเรียนงานและต้องมีประสพการณ์ ทำสัญญาไว้ 2 ปี ที่จะต้องไม่ออก เพราะค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสูง การทำ OJT จำนวน 28 คน และอธิบายว่า พวกเขาจะเป็นรุ่นบุกเบิก ของโรงงานใหม่นี้ ส่งไปอบรมทั้งภายในและภายนอก เมื่อโรงงานเปิดพนักงานอยู่ครบ 28 คน เป้นเพราะ เราเอาใจใส่ในพนักงาน ดูสารทุกข์สุกดิบ ให้ความมั่นใจ ให้การสอนงาน พนักงานจึงจะอยู่กับเรา

อย่าให้เขารู้สึกว่าถูกบังคับ ถูกผูกมัด ทุกอย่างก็จะดีขึ้น ให้เขารู้สึกว่า ไม่ใช่นายจ้างต้องการที่จะป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แต่เป็นเราะเราต้องการคุณ เราไม่อยากให้คุณออก คุณคือสมบัติที่มีค่าของบริษัท เช่นนี้ น่าจะช่วยได้ครับ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2011-03-28 13:04:26


ความคิดเห็นที่ 6 (3241254)

ขอบคุณมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น bk วันที่ตอบ 2011-03-28 14:01:36[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.