เลิกจ้าง vs ปลดออก


เรียน   ท่านที่ปรึกษา

รบกวรสอบถามความแตกต่างระหว่าง  เลิกจ้าง และ ปลดออก ช่วยยกตัวอย่างให้ด้วยน่ะค่ะ  ขอขอบคุณค่ะผู้ตั้งกระทู้ พรทิพย์ :: วันที่ลงประกาศ 2011-02-03 14:12:34


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3235971)

เรียน คุณพรทิพย์

การเลิกจ้าง - ความหมาย- การกระทำใดๆ ที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไป และไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าด้วยเหตุแห่งการสิ้นสุดการจ้าง หรือเหตุอื่นใด และหมายรวมถึงกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงาน และไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ซึ่งสาเหตุของการเลิกจ้างมาจากการที่ลูกจ้างฝ่าฝืนต่อระเบียบข้อบังคับในการทำงานในสถานร้ายแรง  

การปลดออก - ความหมาย - การให้ลูกจ้างออกจากงานโดยไม่มีกำหนดและงดการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน ซึ่งสาเหตุอาจจมาจากการที่นายจ้างมีความจำเป็นในการดำเนินการหรือปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี่ใหม่ การไม่มีวัตถุดิบกาผลิต การผันผวนของเศรษฐกิจที่มีผลต่อการดำเนินการของนายจ้าง จึงต้องปลดพนักงานออก

ความเหมือนกันคือ นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานเป็นการถาวร และไม่จ่ายค่าจ้างให้ และการปลดออกเป็นส่วนหนึ่งของการเลิกจ้าง

ความแตกต่างคือ การเลิกจ้างมี degree ของความรุนแรงมากกว่าการปลดออก ซึ่งการปลดออกอาจจะมีการจ่ายค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า หรือได้รับสวัสดิการเหมือนกับพนักงานลาออก แต่การเลิกจ้างนั้นส่วนใหญาจะไม่ได้รับสวัสิการอะไรเลย หากเข้าข่ายของกฎหมาย พนักงานมีผลงานที่ตกต่ำ หรือพนักงานทำความผิดร้ายแรง 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2011-02-04 12:50:40[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.