ลาป่วยเกิน 15 วัน หักเงินเดือน


ดิฉันเป็นลูกจ้าง วท............ หนึ่ง  ป่วย ได้รับการรักษา โดยการผ่าตัดส่องกล้อง มีใบรับรองแพทย์ ให้ยุดรักษาตัว 20 วัน  แต่ดิฉัน ได้ลาป่วย  15 วัน แล้ว  หลังจากเกิน   15  วัน วท. .. ก็หักจากวันทำงาน  วันละ  236  บาท ทำไมต้องหักเงินด้วย เพราะมีใบรับรองแพทย์ยืนยันแล้วว่าให้หยุดรักษาตัว

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมด้วย     ขอบคุณค่ะผู้ตั้งกระทู้ อนงค์ (srisekhan-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2011-03-07 10:37:04


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3239357)

ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 32  ระบุว่า ให้ลูกจ้างลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง การลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไปนายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์ แต่ในวรรคท้าย พ.ร.บ.ก็ระบุต่อไปว่า ถ้าลูกจ้างไม่สามารถทำงานเนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานและวันลาเพื่อคลอดบุตรตาม มาตรา 41 มิคือเป็นวันลาป่วยตามมาตรา 32 นี้ อย่างไรก็ดี พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 57 ระบุว่า ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างในวันลาป่วย ตามมาตรา 32 เท่ากับอัตราค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน 30 ทำงาน

ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปคือ

กรผ่าตัดดั่งกล่าวเกิดขึ้นระหว่างทำงานหรือไม่ หากว่าเกิดขึ้นระหว่างทำงานก็คงไม่ใช่ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน แต่จะไปใช้ พ.ร.บ.เงินทดแทน 2537 แทน ดั่งนั้นต้องรู้ก่อนว่าการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นในงานหรือนอกงานครับ

ถ้าเกิดขึ้นนอกงาน การที่โดนหักเงินหลังจาก 15 วันนั้นไม่ถูกต้องเนื่องจาก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบสุขและความเรียบร้อยของประชาชน การที่หักเงินดั่งกล่าวจึงไม่ถูกต้อง แต่ก็ต้องดูว่าใน 1 ปีนั้นคุณได้ใช้สิทธิ ลาป่วยไปแล้วกี่วัน และหลือกี่วันด้วยครับ เนื่องจาก 1 ปีได้แค่ 30 วัน ตามมาตรา 32 ครับ

ลองดูความคิดเห็นของเพื่อนๆ คนอื่นดูนะครับ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น HR (kkkkkkkkkkk-at-homail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-03-08 08:28:37


ความคิดเห็นที่ 2 (3239373)

เรียน  คุณอนงค์

คร่าวๆ ตามกฎหมายแรงงาน ลูกจ้างลาป่วยเท่าตามที่ป่วยจริง แต่นายจ้างจ่ายเงิน 30 วัน  ดังนั้นเรามาแยกประเด็น ดังนี้

1. คุณอนงค์ลาป่วยมากี่วันแล้ว ในปีปฎิทินนี้ ถ้าลาป่วยมาแล้ว 15 วัน  ในเครสนี้ ถึงแพทย์จะระบุให้หยุด 20 วัน แต่บริษัทฯก็จ่ายค่าจ้างเพียงแค่ 15 วันแรก (15+15 = 30)

2.ถ้าตามข้อที่ 1 การลาป่วยตั้งแต่ วันที่ 16 เป็นต้นไป บริษัทฯก็ไม่ต้องจ่ายค่าจ้าง

3.แต่เราสามาถนำหลักฐานการหยุดงาน (ข้อมูลบันทึกเวลาทำงาน)+ใบรับรองแพทย์ ไปเบิกเงินจาก ประกันสังคมได้อีก น่าจะ 50 % ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่ 16-20

4.ถ้ามีเหตุต้องหยุดอีกหลังวันที่ 20 อย่าลืมไปพบแพทย์ และขอใบรับรองแพทย์ทุกครั้งพร้อมระบุกำหนดงันที่ให้หยุดงานอย่างชัดเจนด้วย

5.ถ้าไม่ทำตามข้อ 4 อย่าลืมว่า ถึงแม้เรามีสิทธิลาป่วยได้ตามจริง แต่บริษัทฯจะไม่จ่ายค่าจ้างเราแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 เป็นต้นมา ซึ่งให้ไปเบิกกับประกันสังคม แต่ประกันสังคมจะจ่ายเฉพาะตามที่แพทย์ระบุเท่านั้น  สรุปคือ เราจะหยุดตามใจโดยอ้างเครสพักพื้นจากการป่วยไม่ได้

6.ถ้าเหตุผลของคุณอนงค์ ไม่สมเหตุสมผลในการหยุดงานหลังจากวันที่ 20 แล้วนั้น บริษัทฯอาจคิดว่าคุณละเว้นหน้าที่ไม่มาปฎิบัติงานตามกำหนด หรือแจ้งเหตุอันเป็นเท็จในการหยุดงาน อาจต้องเคลียร์กันยาว

7.มีอะไรก็ถามเจ้าหน้าที่ตรงๆ แบบนี้ได้ไม่ได้เพราะอะไร คุณจะได้ทำให้ถูก ไม่ใช่คิดว่าได้(ทำแล้ว)จึงมาเคลียร์ทีหลังขอความเห็นใจมันไม่ดี  เอาให้ชัวร์เอาให้ชัด จะได้สบายใจทั้งสองฝ่าย

ผู้แสดงความคิดเห็น วัชราวุฒิ วันที่ตอบ 2011-03-08 12:16:42


ความคิดเห็นที่ 3 (3239435)

1. ต้องถามว่า วท....หนึ่ง นั้นเป็นส่วนงานราชการใช่หรือไม่ หากใช่ พรบ คุ้มครองแรงงาน ก็ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ขึ้นกับระเบียบของทางหน่วยงานราชการนั้น ที่ออกมาใช้บังคับ การจ่ายหรือไม่จ่ายค่าจ้างขึ้นกับระเบียบเป้นสำคัญ

2. หากไม่ใช่ เป้นหน่วยงานเอกชน พรบ คุ้มครองแรงงาน ก็มีผลใช้บังคับได้โดยตามมาตรา 32 ลูกจ้างสามารถขอลาป่วยได้ตามที่ป่วยจริง (ลาป่วยอันไม่ใช่เดกิดจากการทำงาน) กี่วันก็ได้ แต่จะได้รับค่าจ้าง 30 วันทำงาน หากเกิน 30 วันทำงานไปแล้วนายจ้างก็สามารถไม่จ่ายค่าจ้างในวันที่ลาป่วยนั้นได้

3. หากเคยลามาก่อนแล้ว ก็ต้องดูว่าที่เหลือนั้นเหลืออีกกี่วันก็จะได้รับเงินในส่วนที่เหลือนั้น ส่วนที่เกินก็ไม่จ่ายค่าจ้างให้ 

ผู้แสดงความคิดเห็น อดีตที่ปรึกษาแรงงาน วันที่ตอบ 2011-03-09 09:07:18


ความคิดเห็นที่ 4 (3243596)

หลังจากลาคลอดครบ 90  วันแล้ว  กลับมาเริ่มทำงานวันแรกวันที่  18 เมษายน  จะได้รับเงินเดือนหรือไม่  ถือว่าเป็นการทำงานไม่ครบ 15  วันหรือไม่ค่ะ

ขอทราบรายละเอียดด้วยค่ะ   ขอบคุณค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น kp วันที่ตอบ 2011-04-27 18:32:37


ความคิดเห็นที่ 5 (3249719)

กรณีนายจ้างหักเงินลาป่วยเกิน 15 วันนำเรื่องไปยื่นแก่ประกันสังคมแล้วหลายเดือนมากแต่ยังไม่ได้คำตอบเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น กาญจนา วันที่ตอบ 2011-06-30 21:17:00


ความคิดเห็นที่ 6 (3249720)

กรณีนายจ้างหักเงินลาป่วยเกิน 15 วันนำเรื่องไปยื่นแก่ประกันสังคมแล้วหลายเดือนมากแต่ยังไม่ได้คำตอบเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น กาญจนา วันที่ตอบ 2011-06-30 21:20:17


ความคิดเห็นที่ 7 (3254493)

เข้าใจว่าแพทย์มีความเห็นให้ลา 15 วัน แต่ลาเกิน 15 วันจึงถูกหักเงินส่วนที่ลาเกินความเห็นแพทย์ ประเด็นที่ต้องถกกันคือ จะลาได้กี่วันขึ้นอยู่กับความเห็นแพทย์หรือไม่ ในเมื่อกฎหมายก็ไม่ได้ระบุชัดเจนเช่นนั้น กฎหมายกำหนดแต่เพียงว่าให้แสดงใบรับรองแพทย์เท่านั้นซึ่งเป็นเจตนาที่จะเป็นหลักฐานว่าป่วยจริงไม่ได้ป่วยการเมือง แต่จะลาหยุดกี่วันกฎหมายก็ไม่ได้ให้แพทย์กำหนด และก็ไม่ได้บอกว่าใครเป็นผู้กำหนดว่าควรลากี่วัน ผู้ลากำหนดเองได้ไหม ก็น่าจะได้เพราะเป็นสิทธิในการลาของเขา ใครพบเห็นฎีกาเกี่ยวกับเรื่องนี้นำมาแชร์ความรู้กันหน่อยแต่ความเห็นผมเพื่อป้องกันปัญหาเถียงกันภายหลัง ให้ระบุไว้ในข้บังคับการทำงานไว้เลยว่าจะให้ลาป่วยกี่วันให้ขึ้นอยู่กับความเห็นแพทย์

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลุง วันที่ตอบ 2011-08-30 14:59:03


ความคิดเห็นที่ 8 (3271799)

รบกวนสอบถามผู้รู้ค่ะ

กรณีลูกจ้างยังทำงานไม่ครบ 1 ปี สมมติประมาณ 7 เดือน ลูกจ้างลาป่วยผ่าตัดหัวเข่า เกิน 30 วันแล้ว ต้องจ่ายค่าจ้าง ครบ 30 วันหรือเปล่าค่ะ

สามารถคิดเป็นสัดส่วนได้หรือเปล่าค่ะ คือ 12 เดือน จ่าย 30 วัน เดือนละ 2.5 วัน 17.5 วัน หรือต้องยังไงก็ต้องจ่าย 30 วันค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น HR วันที่ตอบ 2011-12-23 16:02:44


ความคิดเห็นที่ 9 (3306128)

 ดิฉันลาป่วยเป็นวัณโรคปอด วันที่ 2  และวันที่ 4 ครึ่งวัน  วันที่  5 -14 เดือน มกราคม  2556 นี้ มีใบแพย์ให้สามารถมาทำงานได้วันที่ 14/1/56

1.ถามว่า  ทางบริษัทให้หยุดต่ออีกรอเรียกตัวไปทำงานทีหลัง ถ้าเกิน30 วัน บริษัทจะต้องรับผิดชอบ  ไม่หักเงินเดือนพนักงาน หรือไม่คุ่ะ

2.ถามว่า  การนับวันป่วยที่ไม่เกิน30 วันนี้ให้นับเป็นวันทำงานปกติไม่รวมวันหยุดงานของพนักใช่ใหมค่ะ

3.ถามว่า ถ้าไม่เกิน 30 วันในการลาป่วย แล้วค่าคอมมิชชันจะได้หรือไม่ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเงินเดือน

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ณัฐกานต อ.. วันที่ตอบ 2013-01-14 12:20:50


ความคิดเห็นที่ 10 (3635644)

 ไปผ่าตัดมามีใบรับรองแพทย์30วันจะได้รับเงินชดเชยหรือไม่แล้วจะรับได้ที่ใคร

ผู้แสดงความคิดเห็น เอลิกา (mkk2529-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-05-08 17:00:11


ความคิดเห็นที่ 11 (3715914)

 อยากถามว่า ถ้าพนักงานทำงานยังไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิ์หักเงินเดือนพนักงานไหมคะ

ถ้าเงินเดือน 12000 ต้องหักเท่าไหร่คะ 

ถ้ามีใบรับรองแพทย์หักเงินหรือเปล่าคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วรัชชา วันที่ตอบ 2014-10-02 15:56:28


ความคิดเห็นที่ 12 (3721269)

 พนักงานลาป่วยเกิน 30 วัน และน่าจะต้องหยุดรักษาตัวต่อ   บริษัทฯ จึงให้หยุดรักษาตัวโดยไม่จ่ายค่าจ้าง สามารถทำได้หรือไม่   และสามารถให้หยุดงานได้นานเท่าไหร่    หากพนักงานไม่สามารถกลับมาทำงานได้ บริษัทฯ จะทำอย่างไรได้บ้าง เพราะพนักงานใช้สิทธิ์รักษาตัวเกิน 30 วัน ทุกปี ทำให้งานที่เค้าทำติดขัด แต่ไม่ถึงกับเสียหายร้ายแรงคะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ขอความรู้ วันที่ตอบ 2014-10-15 08:19:54


ความคิดเห็นที่ 13 (3844455)

30วันนับรวมวันอาทิตย์ด้วยหรือเปล่าครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชัยศิริ (chiisiri-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-07-21 10:13:37


ความคิดเห็นที่ 14 (3866631)

 นายจ้างมีสิทธิ์ออกกฎวันลาของลูกจ้างได้ไหมคะ ถ้านายจ้างออกกฏให้ลูกจ้างลาป่วยลากิจลาพักร้อนรวมกันได้ไม่เกิน1เดือนแล้วถ้าลูกจ้างลาเกินนายจ้างมีสิทธิ์ลงโทษลูกจ้างได้ไหมคะ ช่วยตอบด้วยคะตอนนี้ที่บริษัทกำลังเจอคะ..

ผู้แสดงความคิดเห็น Rungnapa วันที่ตอบ 2015-09-06 11:36:21


ความคิดเห็นที่ 15 (3886853)

 ดิฉันเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน คือ รถโฟรลิฟท์เหยียบ  ข้อเท้าซ้ายหัก. แพทย์ระบุให้หยุดงาน 3 เดือน. ทางโรงงานจ่ายเงินเดือนมาให้เต็มเดือน 1 เดือน กับอีก 15 วัน. ซึ่งเหตุการณ์เกิดวันที่ 21 เมษายน. 2558. แต่เมื่อวานวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ทางฝ่ายบุคคลแจ้งว่าได้จ่ายเงินเดือนผิด. จะเรียกเงินเดือนที่จ่ายให้ 1 เดือน  กับ 15  วัน เป็นเงิน 25590  บาท คืน ทางดิฉันเลยสอบถามฝ่ายบุคคลกับไปว่า ทำไมถึงพึ่งมาแจ้ง เพราะนี้ก็ล่วงเลยมาหลายเดือนแล้ว เขาบอกว่าคิดเงินเดือนผิด. ตั้งแต่ดิฉันเกิดอุบัติเหตุได้สอบถามไปแล้วว่า จะได้อะไรเป็นค่าทำขวัญ เขาแจ้งว่าไม่มี ได้แค่สิทธิ์ลาป่วยตามกฎหมาย 1  ปี 30  วัน  แต่เมื่อวานกับแจ้งว่าตามกฎหมายกรณีนี้ถือว่าจ่ายเงินซำ้ซ้อนกับประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน. ( จ่าย 60 %. ของเงินเดือน. ) ทางบริษัทไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าว. ช่วยหาคำตอบให้หน่อยค่ะ เพราะตอนนี้เคลียร์มาก เงินก็ใช่หมดแล้ว เขามีเอกสารให้เซ็นรับทราบ แต่ดิฉันยังไม่เสร็จ เขาเลยจะให้คุยกับทนายของบริษัท. พร้อมทั้งยังระงับการจ่ายเงินเดือน เดือนนี้ ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อำพา (aomamland-at-iclud-dot-com)วันที่ตอบ 2015-10-23 07:11:54


ความคิดเห็นที่ 16 (3888779)

 ผมทำงานที่ บ.แพนไทยแอร์(กรุงเทพ)จำกัดยุในสนามบินสุวรรณภูมิลาป่วย1วันไม่ว่าจะลูกจ้างใหม่หรือเก่าต้องมีใบรับรองแพทย์ทุกครั้งฐานเงินเดือน10000ค่าวิชาชีพ2000อื่นๆ2000รวมแล้ว14000ไม่รวมค่าล่วงเวลาใครที่ลาป่วยแล้วไม่มีใบรับรองแพทย์อธิบายก็แล้วก็โดนหักอยู่ดีขั้นแรกหักดงินเดือนออก1000แล้วไปหักตรงอื่นอีก600รวมแล้ว1600ทำงาน5วันยังไม่ได้ถึง16000เลยเรื่องที่2มาสายเกิน15นาทีอันนี้หักไม่ว่าแต่ไปหักอื่นๆอีก200สแกนนิ้วอีกเรื่องคับสแกนไม่ติดหัก300ใครสแกนไม่ติดก็ยังอุสาไปหาเอกสารมายื่นยันว่าวันนั้นมาทำงานจิงเข้ากี่โมงเขาใจดีลดให้หักแค่200พอเขาใจดีหรือป่าว

ผู้แสดงความคิดเห็น วโรชา พิลา วันที่ตอบ 2015-10-28 14:38:11


ความคิดเห็นที่ 17 (3931836)

 หากลูกจ้างหยุดงาน 12 วัน ไม่สามารถทำงานได้ ( อันเนื่องมาจากหยุดงานช่วงปีใหม่แล้วเกิดการทะเลาะวิวาทในครอบครัวตัวเองอันส่งผลให้มือเจ็บไม่สามารถทำงานได้ ) อย่างนี้นายจ้างมีสิทธิหักเงินเดือนได้หรือไม่ เพราะหยุดงานจากเรื่องส่วนตัวแล้วทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

ผู้แสดงความคิดเห็น ภัทราวดี วันที่ตอบ 2016-01-25 14:39:33


ความคิดเห็นที่ 18 (3955749)

 ใครพอรู้ ทางกฏหมายคุ้มครอง ช่วยหน่อยนะครับ

ผมทำงานบริษัท เป็นช่างซ่อมโทรสับครับ 

วันที28-1-59 ได้ปวดท้องอย่างรุนแรง ได้ออกงานครึ่งวันครับ เพราะทนอาการปวดไม่ไหว ก็ไปหาหมอทีโรงบาล สมเด็ดพระบรมราชเทวี  ณ ศรีราชา ได้ตรวจพบว่า ใส่ติ่งอักเสบ  ก็เลยได้ผ่าตัดวันนั่นเลยครับ เราก็แจ้งไปทีทำงานแล้วว่า ได้รับการผ่าตัด ใส่ติ่งอักเสบ. หลังจากการผ่าตัดเสด ผมได้นอนโรงบาล เป็นเวลา 3วัน หมอให้มาพักฟื้นทีบ้านครับ ตั้งแต่วันที31-1-59 ถึง 15-2-59  ครับ ใบรับรองแพทร์ก็ได้ครับ ก็ส่งไปทีบริษัท พอเงินเดือนออก เงินออก3990 จากเงินเดือนของผมคือ 13000 ครับ ผมก็ทำประกันสังคมนะครับ ตั้ง3ปี จ่ายทุกเดือน ม่มีเว้น ขาด ส่ง 

แบบนี้ผม จะใช้ พรบ อะไรได้บ้างครับ เพราะตอนนี้ผม เหมือน หมาจนตรอก หนี้สิ้นท้วมหัว  ขอบคุณครับ ทีรับฟัง

ผู้แสดงความคิดเห็น ช่าง กอล์ฟ (kaulf-at-outlook-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2016-03-03 20:39:36


ความคิดเห็นที่ 19 (3967089)

 รบกวนสอบถามหน่อยค่ะพอดีแฟนถูกทำร้ายร่างกายนอกเวลางาน หยุดงานตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคมจนถึงตอนนี้ 22 มีนาคมยังไม่ได้เริ่มทำงานมีใบรับรองแพทย์กำหนดถึง25มีนาคม แล้วได้ไปติดต่อกับทางบริษัทเรื่องเงินเดือนในวันลาป่วยแต่ทางบริษัทบอกจะได้เงินเดือนแค่วันที่มาทำงานเท่านั้น ในกรณีนี้เบิกเงินทดแทนจากประกันสังคมได้ไหมค่ะ หรือควรจะทำยังไง

ผู้แสดงความคิดเห็น สรารัตน์ พรวาปี (opor-dot-sararat-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-03-22 08:00:58


ความคิดเห็นที่ 20 (4027867)

 รบกวนสอบถามครับ กรณี ลูกจ้าง ป่วยเนื่องจากเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดขึ้น จากการทำงาน เช่น โรคกระเพาะอักเสบ ไปพบแพทย์ แพทย์ บอกให้ ลา พัก 1 วัน แต่ ทางหัวหน้าบอก มีสิทธิ์ ไม่เซ็นใบลาให้เนื่องจาก ไม่ใช่ เหตุ ที่เกิดจากโรงงาน อย่างงี้ ได้มั้ยครับ .

ผู้แสดงความคิดเห็น jae วันที่ตอบ 2016-06-13 20:09:22


ความคิดเห็นที่ 21 (4091048)

 เรียน สอบถามค่ะ

ลูกจ้างเริ่มตั้งแต่เริ่มเซ็นต์สัญญาจ้าง ถึง ปัจจุบัน ลาป่วยนับรวม 26  วัน  เราสามารถให้พนักงานลาไปรักษาตนเอง  โดยไม่จ่ายค่าจ้างได้ไหมค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น รัศมี นิชำนาญ (rassamee-dot-ni-at-dtc-dot-ac-dot-th)วันที่ตอบ 2016-11-09 14:28:18


ความคิดเห็นที่ 22 (4091049)

 เรียน สอบถามค่ะ

ลูกจ้างเริ่มตั้งแต่เริ่มเซ็นต์สัญญาจ้าง ถึง ปัจจุบัน ลาป่วยนับรวม 26  วัน  เราสามารถให้พนักงานลาไปรักษาตนเอง  โดยไม่จ่ายค่าจ้างได้ไหมค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น รัศมี นิชำนาญ (rassamee-dot-ni-at-dtc-dot-ac-dot-th)วันที่ตอบ 2016-11-09 14:29:28


ความคิดเห็นที่ 23 (4096733)

 สอบถามค่ะ ใน 1 ปี เราสามารภ ยื่นใบรับรองแพทย์ ขอรับเงินค่าแรง ในกรณีลาป่วย ได้ 30 วัน หากว่า ในการนับจำนวนวัน ครั้งที่ 1 ครบ 30 วัน แต่ เรายื่นใบรับรองแพทย์ ขอรับค่าแรงไปเพียงแค่ 22 วัน  ในส่วน 8 วันที่เหลือ เรายังสามารถยื่ใบรับรองแพทย์ ขอรับค่าแรงได้ไหมคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปลาทอง วันที่ตอบ 2016-11-26 10:58:14


ความคิดเห็นที่ 24 (4155401)

 สอบถามหน่อยค่ะ ถ้าเราเจ็บป่วยด้วยโรคของเราเองคือเป็นเนื้องอกในมดลูกต้องผ่าตัดมดลูกทิ้ง ไม่ได้เจ็บป่วยจากงานเราสามารถเบิกเงินชดเชยกับบริบัทได้ไหมค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น มาย วันที่ตอบ 2017-03-13 16:48:57


ความคิดเห็นที่ 25 (4181037)

 แต่ที่ทำงานของเราเขาคิดเป็นรายวันให้เราแบบว่าหยุดงาน1วันเขาหัก300บาทก็ถือว่าเราไม่ใด้ลาป่วยใช่ไมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ไฟโรจน์ วันที่ตอบ 2017-05-04 23:57:05


ความคิดเห็นที่ 26 (4200408)

 ขอบสอบถามหน่อยนะคะว่าถ้าเรามีประกันสังคม และประกันชีวิต ในการผ่าตัดเราใช้สิทธิประกันชีวิตก่อน แล้วการลาป่วยกับนายจ้างอย่างนี้เราจะได้รับสิทธิในการหยุดงานไหมคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น แอน (palida_26-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-07-15 11:22:46


ความคิดเห็นที่ 27 (4216079)
 
  • ผมเป็นลูกจ้างรายวัน 1 เดือน ผมมาทำงาน13.5 วัน หยุดไป12 วัน นายจ้างมาหักเงินว่าหยุดงานไม่บอก วันทำงาน 13.5 =4725 หักค่ารองเท้า 200 โอนเข้าบัชชีผม 973 ที่เหลือหักเป็นเงินที่ผมหยุดงาน (ตอนนี้ผมอยู่ในช่วงทดลองงาน) อยากทราบว่านายจ้างมีสิทธิ์ไหม 

  

ผู้แสดงความคิดเห็น Jame (Jatooron_jame-at-hotmail-dot-com )วันที่ตอบ 2017-10-02 19:02:07


ความคิดเห็นที่ 28 (4278090)

ถ้ารับเงินทดแทนการหยุดงาน แต่ไม่ได้หยุดตามความจริงที่แพทย์สั่ง จะเป็นอะไรไหมคะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ณัชชา (Saikanokrat050839-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-10-26 17:29:00


ความคิดเห็นที่ 29 (4335805)

 สอบถามเรื่องลาป่วยค่ะ

ทางบริษัทฯ ที่ดิฉันทำอยู่นั้น แจ้งกับพนักงานว่า ให้สิทธิลาป่วย 30 วันต่อปีนั้น คือ 1 เดือนลาป่วยได้แค่ 2.5 วันเท่านั้น 

ซึ่งถ้าเกินจะไม่จ่ายค่าจ้าง อยากทราบว่า การลาป่วย ไม่มีการทราบล่วงหน้า แบบนี้ทางบริษัทฯผิดมั้ยคะ

ตามจริงถ้าพนักงานป่วยเกิน 30 วันแล้ว ถึงหักเงินได้ไม่ใช่เหรอคะ 

แล้วถ้าพนักงานป่วย เนื่องจากการปฏิบัติงานด้วย แบบนี้ร้องเรียนยังไงได้มั้ยคะ

ขอบคุณมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น แตงโม วันที่ตอบ 2019-10-09 10:57:02[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.