ReadyPlanet.com


การว่าจ้างพนักงานชั่วคราวให้ถูกต้อง


 

สวัสดีค่ะ

ขออนุเคราะห์ความช่วยเหลือเรื่องการว่าจ้างพนักงานชั่วคราวค่ะ  ดิฉันเพิ่งเข้ามารับงานบุคคลของบริษัทที่มีอายุมายาวนานและได้ค้นพบเรื่องการว่าจ้างพนักงานชั่วคราวดังนี้ค่ะ

 
เมื่อปี 2553 สหภาพแรงงานมีข้อตกลงกันนายจ้างไม่ให้มีการจ้างงานแบบพนักงานชั่วคราว และให้บริษัทฯ บรรจุพนักงานชั่วคราวทั้งหมดเป็นพนักงานประจำ โดยหากไม่บรรจุพนักงานคนใดก็ให้เลิกจ้าง พร้อมจ่ายค่าเลิกจ้างตามอายุงาน
 

เมื่อบริษัทบรรจุพนักงานชั่วคราวเป็นประจำก็เกิดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการและอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย  เป็นภาระต้นทุน


ในปัจจุบัน ยังคงมีบางหน่วยงานจ้างพนักงานชั่วคราว ทั้งแบบรายเดือนและรายวัน  กล่าวคือ ได้รับเงินเดือนทุกเดือน หรือได้ค่าจ้างตามจำนวนวันที่ทำงานจ่ายทุกสัปดาห์  แต่มีระยะเวลาการจ้างเช่น 6 เดือน 1 ปี  2 ปี เป็นต้น โดยแบ่งประเภทการจ้างเป็นดังนี้
1. กลุ่มแรก  ทำงานที่มีลักษณะตามฤดูกาลจริง ๆ คือช่วงมีออร์เดอร์มาก ผลิตไม่ทันต้องจ้างลูกจ้างชั่วคราวเข้ามา  แต่กลุ่มนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะอยู่ยาวเป็นปี ๆ ไม่มีสัญญาจ้าง เพราะหน่วยงานไปจ้างกันมาเองโดยฝ่ายบุคคลก็ไม่รู้
2. กลุ่มที่สอง ทำงานช่วยในสำนักงาน เป็นเสมียนทำงานทั่วไป  ทำสัญญาจ้าง 1-2 ปี ได้ค่าจ้างรายเดือน  (หน่วยงานก็ไปจ้างกันมาเอง ฝ่ายบุคคลตรวจเจอทีหลัง หัวหน้างานให้เหตุผลว่าผ่านมาหลายสิบปีฝ่ายบุคคลไม่เคยช่วยเหลือ ต้องทำเองมาตลอด)
3. กลุ่มที่สาม จ้างมาเป็นพนักงานตามโครงการ คือมีโครงการพิเศษ ได้ค่าจ้างรายเดือน หรือได้ตามงวดงาน มีอายุสิ้นสุดสัญญาแน่นอน
 
คำถาม
1. ตามกฎหมายแล้วบริษัทจ้างงานทั้ง 3 ลักษณะนี้ได้หรือไม่  ถ้าจะทำให้ถูกต้อง ไม่มีความเสี่ยงต่อบริษัท และลูกจ้างก็ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ต้องดำเนินการอย่างไร
2. เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานในลักษณะนี้ บริษัทต้องจ่ายค่าเลิกจ้างตามอายุงานหรือไม่
3. หากมีการจ้างงานต่อจากสัญญาเดิมไปอีก   จะต้องจ่ายค่าเลิกจ้างก่อน   แล้วค่อยทำสัญญาจ้างใหม่หรือไม่

4. เราจะเขียนสัญญาว่า "ในระหว่างที่อายุสัญญายังไม่สิ้นสุด ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งล่วงหน้า 30 วัน" อย่างนี้จะได้หรือไม่คะ  เพราะค้นพบว่าจ้างมาแล้วก็ทำงานไม่ได้แต่ต้องทนจ้างไปจนหมดอายุสัญญา หรือไม่ก็ต้องชดเชยเงินจนเท่าอายุสัญญา  ส่วนด้านพนักงานอยากจะลาออกหรือทิ้งงานไปตอนไหนก็ไปได้เลยไม่สนใจว่าบริษัทเดือดร้อนหรือเปล่า

ขอบคุณมากค่ะ

อรวีร์ผู้ตั้งกระทู้ อรวีร์ :: วันที่ลงประกาศ 2011-06-13 08:47:36


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3248019)

อยากจะเรียนให้ทราบดังนี้ก่อนครับ

1. คำว่าพนักงานชั่วคราว ไม่มีในสารบบของกฏหมาย พนักงานทุกคนเป็นพนักงานประจำตามกฎหมาย ของนายจ้าง แต่พนักงานที่จ้างเข้ามานั้น สามารถทำข้อตกลงจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากกฎมายให้ต่างกันได้ ดังนั้นการที่คุณปรับจากพนักงานชั่วคราว เป้นพนักงานประจำนั้น ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นประมาณ 40% แน่นอน และเราจะไม่ตกลงกับสหภาพแรงงานเรื่องการปรับจากชั่วคราวเป็นประจำ เพราะค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแน่นอน และสหภาพก็จะได้สมาชิกเพิ่มขึ้นด้วย แต่เมื่อตกลงไปแล้วคงแก้ไขลำบากครับ

2. คุณควรทำ SOP ในเรื่องของการว่าจ้างพนักงานทั้งหมด ทั้งชั่วคราว และประจำไว้ และรวบรวมไว้ที่ฝ่ายบุคคลที่เดียว ห้ามไม่ให้จ้างเองเพราะจะมีปัญหาเรื่องค่าจ้างและอื่นๆ ที่เหลื่อมล้ำต่ำสูงและเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้น และต้องปรับปรุงวิธีการหาคนเพื่อให้ทันกับความต้องการของหน่วยงานด้วย

3. การจ้างพนักงานชั่วคราวทั้ง 3 ประเภทนั้นประเภท 1 และ 2 คุณก็สามารถทำต่อไปได้ไม่ผิดกฎหมายอะไร แต่การนับอายุงานก็ต้องเป็นอายุงานต่อเนื่อง นับแต่สัญญาเริมต้น เหมือนกับพนักงานทั่วไป แต่คุณต้องเอากลับมาตรวจสอบว่า การจัดสวัสดิการที่ให้นั้นเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ เช่น ค่าจ้างในวันลาป่วย ค่าจ้างในวันหยุดประตามประเพณี พักร้อน และเมื่อเลิกจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ด้วย

สำหรับประเภท 3 นั้น ต้องไปศึกษากฎหมาย คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 ให้ดี โครงการพิเศษนั้นต้องไม่เกี่ยวข้อง หรือ เป้นส่วนหนึ่งของปกติธุรกิจของนายจ้าง ทำเป้นหนังสือ ระยะเวลาจ้างไม่เกิน 2 ปี และไม่มีการต่อสัญญา หากนอกเหนือกว่านี้ จะกลายเป็นพนักงานประจำตามสัญญาจ้าง หากหมดสัญญาก็ต้องจ่ายเงินชดเชย

4. หากเขียนในสัญญา ตามข้อความดังกล่าว สัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาจะกลายเป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา  เมื่อเลิกจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชย ตามกฎหมาย และไม่เข้าข่ายมาตรา 118 วรรคท้ายด้วย

5. ดังนั้นก่อนทำสัญญาต้องแน่ใจว่าพนักงานผู้นั้น มีความสามารถตามที่เราต้องการ ทำงานได้ หากไม่แน่ใจก็ทำสัญญาในระยะเวลาสั้นๆ ก่อน หากแน่ใจก็ทำสัญญายาวได้ แต่หากครบสัญญาก็ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายอยู่ดี

สำหรับพนักงานชั่วคราวลาออกนั้น คงต้องทำในเพราะหากเขาได้งานที่เป็นพนักงานประจำ เขาก็จะไปเป้นเรื่องธรรมดาครับ ไม่ทราบเคยได้ยินคำพูดนี้ไหม "คนเข้ามาทำงานเพราะชื่อเสียงขององค์กร แต่ออกจากงานเพราะหัวหน้างาน" หากหัวหน้างานดี ลูกน้องก้จะอยู่กับเรานานครับ  

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2011-06-13 14:43:56


ความคิดเห็นที่ 2 (3248038)

ขอพระคุณมากค่ะ ได้ความกระจ่างทีเดียวค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อรวีร์ วันที่ตอบ 2011-06-13 15:52:13


ความคิดเห็นที่ 3 (3285028)

ในการจ้างพนักงานในองค์กร ถ้าลูกจ้างต้องทดลองงานไปจนกว่านายจ้างจะเห็นว่า เค้ามีคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุแล้วเกินกว่า 120 ได้หรือไม่ จะผิดกฏหมายมั้ยคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น miran วันที่ตอบ 2012-04-29 16:16:36


ความคิดเห็นที่ 4 (3289444)

เรียน สอบถามเรื่อง สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราวรายวัน
 

          เนื่องจากทางบริษัทได้มีการว่าจ้างพนักงานชั่วคราวเป็นแบบรายวันเพื่อทำงานด้านขนถ่ายสินค้าให้อยู่ตามไซด์งานต่างๆ และบริษัทยังไม่มีอัตราสำหรับการจ้างเป็นพนักงานประจำจึงต้องต่อสัญญาจ้างแบบ 3 เดือนต่อสัญญาจ้างหนึ่งครั้งไปเรื่อยๆ อยากทราบว่า การกระทำเช่นนี้ผิดกฎหมายใช่ไหมคะและควรแก้ปัญหานี้อย่างไรดี ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Benjawan วันที่ตอบ 2012-06-13 20:08:32


ความคิดเห็นที่ 5 (4072692)
Hello, yes this article is genuinely pleasant and I have learned lot of things from it concerning blogging. thanks. nike air jordan homme pas cher http://www.leforumdubowling.fr
ผู้แสดงความคิดเห็น nike air jordan homme pas cher (btiltaf-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-16 23:17:36


ความคิดเห็นที่ 6 (4073164)
I could not refrain from commenting. Well written! chaussures timberland homme http://leforumdubowling.fr/
ผู้แสดงความคิดเห็น chaussures timberland homme (pxyskzdmjk-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-19 07:44:40


ความคิดเห็นที่ 7 (4077723)
What"s up, just wanted to tell you, I enjoyed this blog post. It was funny. Keep on posting! nike free run billig http://mltcconsulting.com/?dk-697_nike-free-run-billig.html
ผู้แสดงความคิดเห็น nike free run billig (jotzkblgskl-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-01 13:44:21


ความคิดเห็นที่ 8 (4078164)
I got this site from my buddy who told me on the topic of this web site and at the moment this time I am browsing this site and reading very informative articles or reviews at this place. ray ban wirefire http://www.fescousa.com/spip.php?es-9231_ray-ban-wirefire.html
ผู้แสดงความคิดเห็น ray ban wirefire (ttojhkflkf-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-03 09:10:44


ความคิดเห็นที่ 9 (4078839)
I visited various websites but the audio feature for audio songs present at this web page is genuinely marvelous. precio de las gafas ray ban http://www.goapartylovers.com/?es-9635_precio-de-las-gafas-ray-ban.html
ผู้แสดงความคิดเห็น precio de las gafas ray ban (jxkdcp-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-04 19:14:15


ความคิดเห็นที่ 10 (4080069)
Saved as a favorite, I really like your web site! ray ban clubmaster priser jylland http://www.renaultklubben.dk/core/spip.php?dk-7952_ray-ban-clubmaster-priser-jylland.html
ผู้แสดงความคิดเห็น ray ban clubmaster priser jylland (ybfhaifdcsq-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-07 05:03:55


ความคิดเห็นที่ 11 (4163123)

 พนักงานสัญญาจ้างพิเศษมีสิทธได้รับค่าแรงในวันหยุดปีใหม่มั้ยค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Thongchainoppasi@gmail.com วันที่ตอบ 2017-03-23 03:30:25


ความคิดเห็นที่ 12 (4285416)

รบกวนสอบถามการจ้างแรงงานแบบชั่วคราว

- เรียน สอบถามเรื่องการทำสัญญาจ้างชั่วคราว 4 เดือน คือ ต้องการพนักงานมาทำงานตามฤดูกาล แค่ ช่วง ระยะเวลา 4 เดืือนเท่านั้น   และเมื่อครบ 4 เดือน เราก็ให้พนักงานเขียนใบลาออก เป็นการจบสิ้นสัญญาจ้าง  ในกรณี ทางบริษัท สามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายใช้หรือไม่  ทางบริษัท ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ใช้หรือไม่      

- มีขอแนะนำ อื่นที่ทางบริษัททำแล้วไม่ผิดกฎหมาย หรือไม่ค่ะ  

ผู้แสดงความคิดเห็น สุธีมนต์ (monpt2523-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-12-19 09:00:06[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.