ลูกจ้างหยุดงานประท้วงนายจ้างได้รับค่าจ้างและสวัสดิการหรือไม่


เรียนที่ปรึกษา

กรณีสหภาพแรงงานนัดหยุดงานประท้วงนายจ้างตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ อยากทราบว่าพนักงานที่หยุดงานประท้วงจะได้รับค่าจ้างและหสวัสดิการจากนายจ้างระหว่างการหยุดงานอย่างไรผู้ตั้งกระทู้ พนักงาน :: วันที่ลงประกาศ 2010-12-01 19:21:08


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3227020)

ค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ ที่เคยได้รับจากนายจ้างก่อนการนัดหยุดงาน จะหยุดลงในวันแรกที่นัดหยุดงาน

การนัดหยุดงานคือ การที่ลูกจ้างสามารถทำความเสียหายให้แก่นายจ้างได้ในขอบเขตของกฎหมาย  และนายจ้างก็ไม่ต้องจ่ายอะไรให้ลูกจ้างเลย ลูกจ้างก็เสียหาย ไม่มีรายได้จุนเจอครอบครัว อาหารการกิน ค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนบัตรเครดิตฯลฯ

ขึ้นอยู่ว่าใครจะทนได้มากกว่ากัน เท่านั้น

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2010-12-01 20:45:46


ความคิดเห็นที่ 2 (3227277)

เรียนที่ปรึกษา

 

เคยอ่าน ผลทางกฎหมายของการนัดหยุดงานและการปิดงานตอนที่ 10โดยคุณกิติพงศ์ หังสพฤกษ์ ในข้อ 1 เกี่ยวกับสวัสดิการอื่นที่มิใช่ค่าจ้าง มีตอนหนึ่งกล่าวว่า"...นายจ้างก็ไม่ต้องจ่ายค่าจ้าให้ลูกจ้างเป็รการตอบแทนแต่สวัสดิการอื่นที่มิใช่ค่าจ้างที่นายจ้างจัดให้ลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เช่น ที่พักที่นายจ้างจัดให้ลูกจ้างหรือเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านที่นายจ้างจ่ายให้เป็นสวัสดิการ...ซึ่งมิใช่ค่าจ้าง (คำพิพากษาฎีกาที่ 1437/2424) นายจ้างจะปฏิเสธไม่จัดให้ลูกจ้างหรือไม่จ่ายให้ลูกจ้างในระหว่าการนัดหยุดงานหรือการปิดงานไม่ได้ เพราะสัญญาจ้างแรงงานยังไม่สิ้นสุด..."

กรณีนี้จะต่างจากที่ทางท่านที่ปรึกษาอธิบายข้างต้นหรือเปล่าคะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พนักงาน วันที่ตอบ 2010-12-03 15:09:33[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.