สวัสดิการช่วงนัดหยุดงาน


เรียนที่ปรึกษา

 

เคยอ่าน ผลทางกฎหมายของการนัดหยุดงานและการปิดงานตอนที่ 10โดยคุณกิติพงศ์ หังสพฤกษ์ ในข้อ 1 เกี่ยวกับสวัสดิการอื่นที่มิใช่ค่าจ้าง มีตอนหนึ่งกล่าวว่า"...นายจ้างก็ไม่ต้องจ่ายค่าจ้าให้ลูกจ้างเป็รการตอบแทนแต่สวัสดิการอื่นที่มิใช่ค่าจ้างที่นายจ้างจัดให้ลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เช่น ที่พักที่นายจ้างจัดให้ลูกจ้างหรือเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านที่นายจ้างจ่ายให้เป็นสวัสดิการ...ซึ่งมิใช่ค่าจ้าง (คำพิพากษาฎีกาที่ 1437/2424) นายจ้างจะปฏิเสธไม่จัดให้ลูกจ้างหรือไม่จ่ายให้ลูกจ้างในระหว่าการนัดหยุดงานหรือการปิดงานไม่ได้ เพราะสัญญาจ้างแรงงานยังไม่สิ้นสุด..."

กรณีนี้จะต่างจากที่ทางท่านที่ปรึกษาอธิบายข้างต้นหรือเปล่าคะ

ขอแสดงความนับถือ

พนักงานผู้ตั้งกระทู้ พนักงาน :: วันที่ลงประกาศ 2010-12-08 13:02:20


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3228002)

เรียน คุณพนักงาน

มีคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 1612 / 2530 อ้างถึง ในกรณีที่ลูกจ้างไม่มีวันทำงาน เพราะเป็นการนัดหยุดงานของลูกจ้าง หรือปิดงานของนายจ้าง สิทธิอันเนื่องมาจากการมาทำงานก็ไม่เกิด เมื่อไม่เกิดก็ไม่มีสวัสดิการอันเนื่องมาจากการทำงาน เช่น เบี้ยขยัน แม้กระทั่งการลาคลอด หากพนักงานต้องการลาคลอดในช่วงที่มีการนัดหยุดงาน พนักงานก็ไม่สามารถลาคลอดได้ ก็ไม่ได้รับสวัสดิการของนายจ้าง ยกเว้นเรื่องของการประกันสังคมเท่านั้น ซึ่งสวัสดิการนั้นเป็นสวัสดิการที่เป็นข้อกฎหมายด้วย

ผมอิงมาจากคำพิพากษาศาลฎีกาครับ อาจจะไม่เหมือนคำหรือข้อความหรือความเห็น ของท่านอื่น แต่หากนายจ้างต้องให้สวัสดิการทุกประเภท ในขณะที่นัดหยุดงานหรือปิดงานงดจ้างที่ทั้งสองฝ่ายต้องการสร้างความกดดันขึ้นมา ก็ต้องถามว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2010-12-08 16:47:00[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.