เงินสวัสดิการต่าง ๆ ที่บริษัทให้ ถ้าพนักงานลาออก สามารถตัดออกได้หรือไม่


ถ้าบริษัทฯ มีสวัสดิการเพิ่มเติมให้พนักงาน เช่น  เบี้ยขยัน   ค่ารถ   เปอร์เซ็นจากยอดขาย  ซึ่งบริษัทได้กำหนดเงื่อนไขการจ่ายต่าง ๆ และประกาศให้พนักงานทราบแล้ว   ถ้าพนักงานลาออก บริษัทจะตัดสวัสดิการดังกล่าวไม่จ่ายในเดือนที่พนักงานลาออก  เช่น  เบี้ยขยัน เป็นผลจากการทำงานของเดือนที่แล้ว แต่ในเดือนนี้พนักงานได้ลาออก  บริษัทฯ จึงตัดเบี้ยขยันไม่จ่ายให้พนักงาน  แต่จ่ายเงินเดือน ค่าล่วงเวลา และเงินอื่นๆ ที่พนักงานได้ประจำเท่ากันทุกเดือน  อยากถามว่า เงินสวัสดิการดังกล่าวถือว่าค่าจ้างหรือไม่  และถ้าบริษัทฯ ไม่จ่ายให้พนักงานกรณีพนักงานลาออก ผิดหรือไม่ ทำได้หรือไม่ผู้ตั้งกระทู้ บุคคลมือใหม่ :: วันที่ลงประกาศ 2010-10-31 22:25:17


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3221168)

เงินค่าเบี่้ยขยันที่มีเงื่อนไขการจ่าย ไม่ถือเป็นค่าจ้าง ดังนั้นขึ้นกับระเบียบของนายจ้างที่ออกมา แต่เห็นว่าไม่สมควร การที่พนักงานลาออกจากงานไปแล้วแต่สิ่งที่พนักงานได้ทำไปในขณะที่เป็นพนักงานอยู่ ก็ยังคงเป็นสิทธิของพนักงาน เช่น เบี้ยขยัน จ่ายเมื่อพนักงาน ไม่ขาด ลา มาสาย ไม่ขาดงาน ไม่ลืมตอกบัตร ฯลฯ แต่เมื่อพนักงานได้ปฏิบัติตามระเบียบแล้วก็ควรที่จะได้รับผลประโยชน์นั้น แม้จะมีกฎหมายให้สิทธินายจ้างหักเงินนั้นได้ก็ตาม

ไม่ทราบว่าจะไม่จ่ายเพราะสาเหตุใดครับ ในขณะที่พนักงานพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานไปแล้ว หากนายจ้างพบว่าลูกจ้างทำความเสียหายไว้ ยังเอาความเสียหายนั้นมาคิดกับลูกจ้างได้ ดังนั้นลูกจ้างก็สมควรที่จะมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ของตน

ไม่คุ้มครับกับการที่ประหยัดเงินไม่กี่บาท

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2010-11-01 16:41:54[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.