ถูกพักงานได้ค่าจ้างไหมคับ


ทำงานบริษัทแห่งหนึ่งแล้วถูกแผนกบัญชีระงับเไม่จ่ายเงินเดือนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

ตั้งแต่30มิย 53 เพราะแจ้งว่ามีปัญหาเรื่องเอกสารที่ดูแล จนถึงวันนี้ยังไม่ได้ลาออก

แต่ก้อยังเข้าทำงานบ้างตามที่บริษิทเรียกใช้ หรือเข้าไปแก้เอกสารที่มีปัญหาอยู่เป็นระยะ

แต่ด้วยเอกสารที่มีปัญหามีมูลค่าทางสินค้าสูงบริษัทจึงยึดรถยนต์ส่วนบุคคลที่ซื้อในนามบริษัท

แต่จ่ายเงินด้วยการ