ปรับเวลาทำงาน


เรียนสอบถามว่า ถ้าบริษัทมีการกำหนดให้เข้างาน 8.30 เลิกงาน 17.30 น. จ.-ศ. โดยคนที่เข้างานหลัง 8.30 น.ถือว่ามาทำงานสาย แต่ในภายหลัง บริษัทเห็นว่า การเข้างาน 8.30 น. เป็นช่วงเวลาที่การจราจรติดขัดทำให้พนักงานมาทำงานสาย จึงจะเปลี่ยนเวลาในบางแผนกที่ไม่มีผลกระทบกับการทำงาน ให้สามารถเข้างานได้ 7.30 เลิกงาน 16.30 น. โดยพนง.จะต้องขออนุมัติผู้บังคับบัญชาทุกครั้งกรณีต้องการเข้างานก่อนดังกล่าว เช่นนี้แล้ว บริษัทต้องเปลี่ยนแปลงกฏข้อบังคับการทำงานหรือไม่ค่ะผู้ตั้งกระทู้ เปิ้ล :: วันที่ลงประกาศ 2010-11-10 13:11:24


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3224128)

ได้ เนื่องจาก เป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างมากกว่า

ผู้แสดงความคิดเห็น webmaster วันที่ตอบ 2010-11-14 16:52:04


ความคิดเห็นที่ 2 (3224213)

ไม่น่าจะได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่เป็นคุณกับลูกจ้างมากกว่า ไม่เข้าข่ายพรบ แรงงานสัมพันธ์ 2518 มาตรา 20 เพราะลูกจ้างต้องตื่นและมาทำงานเร็วกว่ากำหนด แม้ว่าจะได้เลิกงานก่อนก็ตาม การที่เป็นคุณกับลูกจ้างมากกว่านั้นต้องเป็นคุณทั้งหมด หากลูกจ้างต้องลำบากมากขึ้นก็ถือว่าไม่เป็นคุณกับลูกจ้างมากกว่า

นายจ้างควรให้ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ ลงนามยอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างนี้ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ตาม หากไม่มีการลงนามเปลี่ยนสภาพการจ้าง ก็ถือว่าต้องใช้สภาพการจ้างเดิม ถือว่า 07.30-08.30 เป็นการทำงานล่วงเวลา ส่วนเวลาเลิกงานถือว่าเป็นสิ่งที่นายจ้างยอมให้ ไม่ถือว่าเป็นการเลิกงานก่อนกำหนด

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2010-11-15 09:01:46


ความคิดเห็นที่ 3 (3224575)

ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงเวลาการทำงานนั้น ลูกจ้างเป็นคนยื่นเรื่องขออนุมัติกับนายจ้างเอง เป็นการสมัครใจของลูกจ้าง เช่นนี้แล้วน่าจะเป็นผลดีกับลูกจ้างหรือเปล่าค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เปิ้ล วันที่ตอบ 2010-11-17 09:08:26


ความคิดเห็นที่ 4 (3224592)

แม้ว่าลูกจ้างจะเป็นผู้ขอก็ตามครับ ทางที่ดีที่สุดคือให้ลูกจ้างลานามยินดี ยอมรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างดังกล่าวไว้ด้วย จะปลอดภัยที่สุด ใครเกี่ยวข้องให้ลงนามไว้ทุกคน ก็เรียบร้อย

การเปลี่ยนสภาพการจ้าง เป็นผลดีหรือผลเสีย บางครั้งเราอาจตัดสินเองไม่ได้อาจต้องไปสิ้นสุดที่ศาล ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยทั้งปวง ให้พนักงานลงนามยอมรับและยินยัปฏิบัติตาม จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด

ผมไม่ได้หมายถึงรับทราบนะครับ เพราะเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกามาแล้ว ว่าการลงนามรับทราบ การเป็นประกาศที่ติดไว้ ไม่ใช่การยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนั้น ถือว่าไม่มีผลใช้บังคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2010-11-17 11:26:29


ความคิดเห็นที่ 5 (3224709)

เช่นนี้แล้ว ควรทำเป็นหนังสือยินยอมคนละฉบับบและเซนต์ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดีกว่าทำเป็นหนังสือเวียนให้เซนต์ยอมรับกันทุกคนหรือเปล่าค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เปิ้ล วันที่ตอบ 2010-11-18 08:39:50


ความคิดเห็นที่ 6 (3224858)

ถูกต้องครับ การทำเห็นหนังสือเวียนให้พนักงานลงนามนั้น พนักงานอาจปฏิเสธได้ว่า อ่านไม่ครบถ้วน ไม่รู้เรื่อง แต่หากให้ทุกคนลงนามยินยอม และตกลงปฏิบัติตามระเบียบ จะรัดกุมกว่าครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2010-11-19 08:42:02


ความคิดเห็นที่ 7 (4278921)

 การเปลี่ยนแปลงเวลาทำงาน เพื่อให้พนักงาน มีวันหยุด 2 วันต่อ สัปดาห์ มีวิธีการเขียนประกาศอย่างไรคะที่จะไม่มีผลกระทบกับบริษัทฯ

ผู้แสดงความคิดเห็น Anlustri วันที่ตอบ 2018-11-01 10:23:02[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.