สอบถามเกี่ยวกับการเพิ่มระเบียบบริษัทหน่อยครับ


เนื่องจาก ทางบริษัทมีนโยบายให้จัดทำระเบียบบริษัทเพิ่มเติม กรณีที่พนักงานขับรถบรรทุก ฝ่าฝืนกฎระเบียบของบริษัท ทางบริษัทสามารถลงโทษพนักงานดังกล่าว ในลักษณะคดีอาญาได้หรือไม่ กล่าวคือ

1.             บริษัทสามารถสร้างกฎระเบียบ กำหนดโทษปรับ กรณีพนักงานฝ่าฝืนระเบียบบริษัทได้หรือไม่  กล่าวคือ ปรับครั้งละ 500 บาท / การทำผิดระเบียบ 1 ครั้ง เป้นต้น
2.             หากกำหนดโทษปรับได้แล้ว บริษัทจะทำเป็นใบปลิว และให้พนักงานเซ็นรับทราบในกฎระเบียบดังกล่าว โดยทางบริษัทจะแนบใบปลิวไปกับใบงาน พร้อมให้พนักงานเซ็นรับทราบ กรณีดังกล่าว สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายหรือไม่


ผู้ตั้งกระทู้ gatekeeper :: วันที่ลงประกาศ 2010-10-21 10:11:05


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3219124)

1. บริษัท สามารถออกประกาศอย่างไรก็ได้ แต่จะมีผลใช้บังคับหรือไม่อีกเรื่องหนึ่ง บริษัท ไม่มีสิทธิลงโทษทางอาญากับพนักงาน สามารถลงโทษได้เพียงทางวินัยที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับในการทำงานเท่านั้น การออกระเบียบเพิ่มเติมที่ไม่เป็นคุณกับพนักงานมากกว่า ไม่สามารถทำได้ตามกฎหมาย ยกเว้นระเบียบที่ไม่เคยมีอยู่เลย และออกมาใหม่เอี่ยมเช่นนี้สามารถทำได้ ต้องถามว่าหากออกระเบียบมาแล้ว พนักงานไม่ยอมจ่ายค่าปรับ นายจ้างจะทำอะไรต่อ หักค่าจ้างก็ไม่ได้ หักได้เฉพาะที่ไม่ใช่ค่าจ้างตามกฎหมาย

2. ระเบียบที่ออกไปให้พนักงานลงนามรับทราบไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้ หากพนักงานไม่ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบนั้นๆ มีคำพิพากษาหลายคดีที่นายจ้างออกประกาศมา พนักงานลงนามรับทราบ บริษัทติดประกาศ ออกใบปลิว แต่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หากลูกจ้างไม่ได้ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบ

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2010-10-21 13:56:43[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.