เรื่องปัญหาค่าล่วงเวลา


ในขณะนี้ ผม เป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง ผมเริ่มงานกับที่บริษัทนี้มาได้ประมาณ 7 เดือน

โดยปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีดังนี้:

- โดยหลักแล้วจะเป็นปัญหาในเรื่องของการจ่ายเงินค่าล่วงเวลาที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง ซึ่งเวลาเข้างานและออกงานคือ 8.30 ถึง 17.30 ตามที่ระบุไว้ในสัญญา แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่สามารถที่จะกระทำได้ สาเหตุเนื่องมาจากจำนวนของผู้ยื่นคำร้องในแต่ละวันนั้นไม่สามารถที่จะจำกัดจำนวนผู้ที่มาติดต่อและต้องการยื่นคำร้องได้ จึงทำให้ระยะเวลาเลิกงานในแต่ละวันไม่เท่ากัน โดยช่วงเวลาเลิกงานส่วนมากจะอยู่ที่ 18.30 ถึง 19.30 น. ซึ่งในบางครั้งถ้ามีผู้ยื่นคำขอวีซ่ามาก ก็อาจจะทำให้ต้องเลิกงาน 20.00 ถึง 21.00 โดยประมาณหรือช้ากว่านั้น

  ปัญหาก็คือในสัญญานั้นทางบริษัทแจ้งว่า ค่าล่วงเวลานั้นจะคิดตามกฏเกณฑ์ของบริษัท ซึ่งกฏที่ได้ทราบมานั้นแจ้งเป็นปากเปล่า ไม่ได้มีเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแจ้งไว้ว่า การจ่ายค่าล่วงเวลาจะเริ่มที่ 18.00 น. ของแต่ละวัน โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องมีผู้มายื่นขอวีซ่ามากพอในระดับหนึ่ง โดยไม่ได้แจ่งว่าต้องมีจำนวเท่าไหร่ (แต่เท่าที่ทราบมาคือต้องมีลูกค้าเกิน 300 ใบท่านต่อวัน ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่บังคับกันไม่ได้) ซึ่งโดยปกติจะมีลูกค้าเฉลี่ยประมาณ 200 ใบท่านต่อวัน ซึ่งถ้าจำนวนลูกค้าไม่ถึงตามกำหนด ทางบริษัทจะไม่จ่ายค่าล่วงเวลาให้ ถึงแม้ว่าจะมีเหตุจำเป็น อย่างเช่น ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง หรือมีความผิดพลาดในการทำงาน  ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ทางบริษัทแจ้งว่า ไม่มีการจ่ายค่าล่วงเวลาให้  หรือ ตอบแทนเป็นค่าอาหารโดยเฉลี่ยให้พนักงานไม่เกินท่านละ 80 บาท ซึ่งถ้าวันไหนได้รับสวัสดิการอาหารเย็นจะไม่มีค่าล่วงเวลาให้ ถึงแม้จะเลิกเวลาเท่าไหร่ก็ตาม 

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อผมได้เผชิญเองจึงรู้สึกว่า มันเป็นความอยุติธรรมของบริษัท ซึ่งผมไม่รู้ว่าจะต้องไปร้องขอกับใครเพื่อจะให้ทุกอย่างถูกต้องตามที่ควรจะเป็น จึงใคร่อยากจะสอบถามว่าในเบื้องต้นนั้น ผมและพนักงานอีกหลายท่านควรจะทำอย่างไรเพื่อให้ ผู้บริหารของบริษัทนั้นเห็นว่าสิ่งที่ทำนั้นผิดกฏหมาย โดยพนักงานที่อยู่ก่อนหน้านี้ได้แจ้งว่าได้เคยร้องขอกับผู้บริหารมาแล้วแต่ไม่เกิดผลใดๆเลยจึงอยากจะได้ข้อมูลและสิ่งที่พนักงานสามารถจะร้องเรียนได้เพื่อให้ผู้บริหารเห็นว่าสิ่งที่เค้านั้นอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมาย
ผู้ตั้งกระทู้ ศูนย์รับยื่นวีซ่าของประเทศหนึ่ง :: วันที่ลงประกาศ 2010-09-28 21:04:46


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3215239)

คุณสามารถไปร้องเรียนกับเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน ที่แรงงานเขตที่บริษัทคุณตั้งอยู่ได้ครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2010-09-29 07:51:53


ความคิดเห็นที่ 2 (3215568)

ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ศูนย์รับยื่นวีซ่าของประเทศหนึ่ง วันที่ตอบ 2010-09-30 21:10:06[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.