ลาออกพร้อมวันสุดท้ายที่ครบกำหนดลาคลอด


เรียนปรึกษา

ลูกจ้างหญิงยื่นใบลาออกในวันที่ 1 ตุลาคม 53 เพื่อขอออกในวันที่ 28 กุมภาพัน 54

และยื่นใบลาคลอดวันที่ 1 ตุลาคม 53 เพื่อขอลาคลอดในวันที่ 1 ธันวาคม 53 ถึงวันที่ 28 กุมภาพัน 54

ชอบด้วยกฎหมาย และสามารถทำได้ไหม และนายจ้างสามารถไม่อนุมัติได้ไหมผู้ตั้งกระทู้ neung :: วันที่ลงประกาศ 2010-09-15 23:01:36


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3212037)

มาตรา 41 พรบ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้ลูกจ้างหญิงลาเพื่อการคลอดได้ เพียง 90 วัน และมาตรา 42 หากครบ 90 วันแล้ว ลูกจ้างหญิงไม่สามารถทำงานที่เดิมได้ ให้นายจ้างหางานที่เหมาะสมให้ทำ.....

การที่คุณเขียนใบลาออกไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 มีผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 นั้น มีผลการลาออกตามที่คุณประสงค์ แต่การยื่นใบลาคลอดนั้นถึงวันที่ลาออก เป็นเวลา 151 วัน ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้ 90 วัน เมื่อครบกำหนดแล้ว คุณต้องมารายงานตัวเข้าทำงาน ในวันที่ 29 ธันวาคม 2553 แต่ก็ขึ้นกับนายจ้างว่าจะอนุมัติหรือไม่ 

และถ้าไม่อนุมัติ ซึ่งนายจ้างมีสิทธิไม่อนุมัติให้ลาถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และคุณไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าทำงานดังกล่าว นายจ้างก็อาจถือว่า คุณได้ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร และสามารถเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้

หากอนุมัติแล้วก็แล้วไป แต่คุณจะได้รับค่าจ้างเท่ากับ 45 วัน ที่นายจ้างจ่าย และอีก 45 วันที่ประกันสังคมจ่ายให้เท่านั้น วันที่เหลือนายจ้างไม่ต้องจ่ายให้

คุณลาออกในวันที่ 29 ธันวาคม 2553 หรือ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ก็มีผลเช่นเดียวกันคือ ไม่ได้ค่าจ้าง ไม่มีสวัสดิการ เพราะไม่มีวันทำงาน

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2010-09-16 08:41:27[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.