พนักงานขอลาไปพบหมอจากการรักษาแผลผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง


ผมอยากสอบถามว่าพนักงานท่านหนึ่งได้ไปผ่าตัดและหยุดพักเป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นแพทย์ได้นัดหมายเพิ่อตรวจอาการเพิ่มเติมทุกๆ 1 เดือน ไม่ทราบว่าต้องเป็นลากิจหรือว่าลาป่วยกันแน่ครับ ซึ่งน่าจะแตกต่างจากการที่พนักงานลาไปตรวจสุขภาพทั่วไปซึ่งตรงนั้นเป็นลากิจใช่หรือไม่ครับผู้ตั้งกระทู้ HR <