ถามเรื่องการลางานค่ะ


1.นายจ้างมีสิทธิหักเงินในกรณี ดังนี้ได้หรือไม่

1.1.ลาป่วย แบบมีใบรับรองแพทย์ และไม่มีใบรับรองแพทย์

1.2.ขาดงาน โดยหักเงินมากกว่าที่ควรจะได้รับ ใน 1  วัน

2.กรณีดังกล่าวข้างต้นนั้นถ้ามีการเซ็นสัญญาตกลงกันไว้ก่อนจ้างงานก็ถือว่าการหักเงินนั้นถูกต้องหรือไม่ค่ะ

3.กรณีในข้อ 1 บริษัทใช้เป็นข้อระบุเป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้าง กับลูกจ้าง แล้วใช้ขึ้นทะเบียนบริษัทได้หรือม่

ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ

 ผู้ตั้งกระทู้ น้องเอิงเอย :: วันที่ลงประกาศ 2010-06-03 18:22:55


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3186955)

1. การหักเงินลูกจ้างนอกจากการหักเงินเพือเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือ หักตามคำสั่งศาลแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนทุกครั้ง หากลูกจ้างไม่ยินยอมก็หักไม่ได้ ส่วนการขาดงานนั้น ต้องดูในระเบียบ แต่การขาดงานแล้วตัดค่าจ้างนั้น หากไม่มีระเบียบรองรับก็ไม่สามารถทำได้ และตัดเกินกว่าวันที่ขาดงานไปยิ่งไม่สามารถทำได้ใหญ่

2. การเเซ็นสัญญาไว้หากขัดกับกฎหมายก็ไม่มีผลใช้บังคับเช่น การลาป่วย แม้ไม่มีใลรับรองแพทย์ก็ต้องจ่าย การหักเงินลูกจ้างกรณีอื่นหากมีข้อตกลงกันไว้ที่ไม่ขัดกับกฎหมาย ก็มีผลใช้บังคับ

3. ข้อความที่ขัดกับกฎหมายแล้ว ทางเจ้าหน้าที่คงไม่ยอมรับจดทะเบียนให้ เพราะเสี่ยงกับหน้าที่การงานของตนเอง

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2010-06-04 09:56:09[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.