ค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างในกรณีลาออกแล้วแต่นายจ้างยังขอให้ช่วยงานอยู่


เรียนขอคำปรึกษาท่านผู้ทรงคุณวุฒิค่ะ

ดิฉันได้ทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งตั้งแต่ Jan 1994 จนถึงตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการแผนกเมื่อ Apr 2008 ดิฉันได้ยื่นใบลาออกเพื่อไปทำธุรกิจส่วนตัว แต่เจ้านายขอให้อยู่ช่วยต่อโดยเซ็นต์สัญญาเป็นรายปี May2008-May2009 ต่อเนื่องจากเดือนที่ลาออกเลยคือ May 2008 เป็นตำแหน่ง Consuntant ทำงาน 3 วันต่อสัปดาห์ วันที่เหลือถ้ามาทำจะได้ OT และได้สวัสดิการทุกอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมทุกประการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ประกันสุขภาพ

พอปีที่ 2 เจ้านายก็ต่อสัญญาอีก 1 ปี เริ่มสัญญาใหม่เมื่อ May2009-May2010 เนื่องจากกิจการส่วนตัวไม่ได้ผลกำไรได้บอกนายจ้าง นายจ้างเลยให้ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์เพิ่มเงินให้ จนสิ้นเดือนที่แล้วนายจ้างบอกไม่จ้างต่อเพราะบริษัทประสบปัญหาขาดทุน ให้ทำจนหมดสัญญาจ้างในเดือนMay2010 นายจ้างให้เงินชดเชย 3 เดือน ถามว่าในกรณีของดิฉันสมควรได้เงินค่าชดเชยเท่าไหร่คะ

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับทุกท่านที่ช่วยให้ความกระจ่างกับดิฉันค่ะผู้ตั้งกระทู้ อ้อ :: วันที่ลงประกาศ 2010-05-09 14:01:18


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3178145)

สัญญาจ้างประจำของตุณสิ้นสุดลงแล้ว ตั้งแต่วันที่ยื่นใบลาออก ส่วนสัญญาที่เหลือเป็นสัญญาที่ทำกันใหม่ ไม่นับอายุงานต่อเนื่อง อายุงานใหม่เริ่มตั้งแต่ May 2008 จนถึง May 2010 รวมอายถงาน 2 ปี ได้เงินชดเชย 3 เดือนถูกต้องแล้ว ไม่สามารถนำเอาอายุงานตั้งแต่ 1994 มานับต่อเนื่องได้

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2010-05-11 08:35:16


ความคิดเห็นที่ 2 (3178888)

ถามจากนิติกรกรมแรงงานได้คำตอบว่าถ้าพฤติการของการจ้างงานเป็นสัญญา ต่อเนื่องจากวันที่ลาออกโดยไม่ขาดช่วงวันเชื่อมกันสนิทโดยมีหลักฐานชัดเจน ให้ถือว่าใบลาออกเป็นโมฆะถือว่าสามารถนับวันทำงานเดิมได้

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ถามจากนิติกร วันที่ตอบ 2010-05-13 19:33:40


ความคิดเห็นที่ 3 (3179139)

การลาออก เป็นการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญากับนายจ้าง และสัญญานั้นมีผลทันทีที่นายจ้างได้รับใบลาออก ต้องถือว่าขาดนิติสัมพันธ์กันแล้ว การที่นายจ้างขอให้ทำงานอยู่ต่อไปอีก โดยขอให้อยู่เป็นปีๆไป เพื่อผลสำเร็จของงาน ไม่ได้หมายความว่านายจ้างเจตนาที่จะให้ไม่นับอายุงานต่อเนื่อง เมื่อขาดเจตนานั้น ก็ถือได้ว่าสัญญาที่ทำเป็นสัญญาใหม่ เป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลา และอีกประการหนึ่ง ลูกจ้างไม่ได้มีการแสดงเจตนาที่จะขอยกเลิกใบลาออกด้วย ใบลาออกก็ยังมีผลอยู่

ทางที่ดีหากต้องการค่าชดเชย ที่ได้รับอายุงานต่อเนื่องก็สามารถฟ้องศาลเพื่อให้ศาลวินิจฉัยว่า อายุงานนับต่อเนื่องหรือไม่ และสมควรได้เงินชดเชยเท่าไร

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2010-05-14 14:54:07


ความคิดเห็นที่ 4 (3179364)

 

การลาออกเป็นการแสดงเจตนาของลูกจ้าง แต่ถ้านายจ้างขอให้ลูกจ้างกลับมาทำงานและลูกจ้างตกลงกลับมาทำงานโดยไม่เว้นช่วง ให้ถือว่ามีเจตนาร่วมกันที่ทำให้เกิดพันธะสัญญาโดยมิต้องมีเอกสาร ถือว่าใบลาออกถือเป็นโมฆะ สามารถนับระยะเวลาทำงานเดิมได้ (มกราคม 2537 - พฤษภาคม 2553) ให้ดูที่เจตนาของทั้งสองฝ่าย

แต่ถ้าลูกจ้างลาออกไปแล้วผ่านไประยะหนึ่ง ถ้านายจ้างเรียกกลับมาทำงานใหม่จะต้องนับระยะเวลาการจ้างงานใหม่ทันที ไม่สามารถนับระยะการจ้างงานเดิมได้

ผู้แสดงความคิดเห็น ข้อมูลจากนิติกร วันที่ตอบ 2010-05-15 11:26:01


ความคิดเห็นที่ 5 (3183404)

น่าจะต้องดูที่เจตนาของทั้งสองฝ่ายด้วย หากเป็นเรื่องที่ลูกจ้างขอลาออก นายจ้างให้ทำงานต่อไป โดยมีเงื่อนไขการว่าจ้างเดิม และลูกจ้างตกลงที่จะทำตาม เช่นนี้ น่าจะเป็นการตกลงยินยอมทั้งสองฝ่ายที่จะยกเลิกใบลาออกนั้น

แต่หากเงื่อนไขเป้นเงื่อนไขใหม่ ที่นายจ้างขอให้ลูกจ้างทำงานต่อไปเพื่อดูงานมีเงื่อนไขที่มาทำงานเพียง 3 วัน เท่านั้น และหากมาทำงานเพิ่มก็ได้เงินค่าล่วงเวลา เป็นเงื่อนไขใหม่ น่าจะเป็นการจ้างงานฝใหม่ ซึ่งนายจ้างไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ให้ลูกจ้างได้รับสิทธิทางกฎหมาย ซึ่งการจ้างงานโดยมีเงื่อนไขใหม่ก็ไม่น่าจะทำให้ใบลาออกเป็นโมฆะ

เป็นความเห็นอย่างหนึ่ง หากต้องการที่จะได้รับการตัดสินที่แน่นอนน่าจะต้องฟ้องศาล ซึ่งศาลท่านก็อาจจะมีคำวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นได้

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2010-05-25 15:52:03


ความคิดเห็นที่ 6 (3228336)

ขอความกรุณาช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ

ดิฉันทำงานโดยทำสัญญาจ้างครั้งแรก 8 เดือน เนื่องจากงานยังไม่เสร็จ บ ต่อให้อีก 4 เดือน อย่างนี้ถือว่าทำงานครบ 1 ปีหรือเป่าค่ะ และเมื่อจะครบสัญญา นายจ้างเพิ่งมาแจ้งล่วงหน้าประมาณ 20 วันว่าจะต่อใหอีก แต่ลูกจ้างไม่ต้องการต่อสัญญา ลูกจ้างจะได้ค่าชดเชยที่ทำงานครบ 1 ปีหรือเปล่าค่ะ 

รบกวนตอบด่วนด้วยค่ะ เนื่องจากต้องตัดสินใจเรื่องสัญญาค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Na วันที่ตอบ 2010-12-10 15:21:20[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.