ไม่ต่อสัญญาเพราะไม่มีงานให้ทำ แต่ย้ายพนักงานท่านอื่นมาทำแทน?


บริษัทจ้างดิฉันโดยสัญญาว่าจ้างปีต่อปี โดยปีนี้ผู้จัดการบริษัทแจ้งดิฉันล่วงหน้าว่าจะไม่ต่อสัญญาการทำงานให้เมื่อถึงสัญญาหมด เพราะปริมาณงานน้อยลง  ในขณะเดียวกันก็ได้โยกย้ายพนักงานแผนกจากอีกแผนกมาทำแทนในตำแหน่งของดิฉัน  และย้ายดิฉันไปทำงานในตำแหน่งที่แขวนลอยไว้เฉยๆ  แล้วแต่ผู้จัดการจะสั่งงาน 

การย้ายพนักงานแผนกอื่นมาทำหมายถึงว่าปริมาณงานยังมีอยู่  แต่ไม่ให้ดิฉันทำงานต่อไปทั้งๆ ที่ดิฉันมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  มีหลักฐานจากผลการสำรวจทางสถิติที่จัดทำโดยบริษัทที่ปรึกษา และที่จัดทำโดยแผนกอื่นภายในองค์กร ผลออกมาว่าทีมงานของดิฉันได้รับการประเมินผลงานในเกณฑ์ที่ดีมาก  อีกทั้งยังสามารถทำงานได้สำเร็จตาม KPI ที่ตั้งไว้

ในขณะที่เรียกไปบอกกล่าวว่าจะไม่ต่อสัญญานั้น  ผู้จัดการแผนกได้เอ่ยว่าหัวหน้างานของดิฉันแจ้งผู้จัดการว่าจะลาออก หากดิฉันยังทำงานอยู่ภายใต้สายการบังคับบัญชาของเขา ซึ่งผู้จัดการบริษัทท่านตัดสินใจว่าท่านจำเป็นต้องเก็บหัวหน้าของดิฉันเอาไว้  ซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้องตามหลักการบริหาร  ดังนั้นดิฉันเข้าใจว่าการตัดสินใจไม่ต่อสัญญาการทำงานเป็นเพราะะต้องการเก็บหัวหน้าของดิฉันไว้  มิใช่ว่าไม่มีงานให้ทำอีกต่อไป 

ก่อนหน้าที่จะลาออกจากที่ทำงานเดิมมาทำงานที่บริษัทนี้  ดิฉันมีสถานภาพเป็นพนักงานประจำ  ได้สิทธิ์ประโยชน์ด้าน provident fund และมีความมั่นคงในหน้าที่การงานดีมาก  แต่เจ้าหน้าที่สรรหางานของบริษัทนี้แจ้งว่าดิฉันจะต้องยอมเป็นพนักงานรายปีแค่ปีแรก  หลังจากนั้น 99.99% จะได้บรรจุเป็นพนักงานประจำ  ถ้าดิฉันมิได้ทำผิดร้ายแรง

ในความเป็นจริงแล้วทางบริษัทก็ผิดสัญญา  โดยต่อสัญญาดิฉันในฐานะพนักงานชั่วคราวอีก 1 ปีเมื่อครบสัญญาปีแรก  และเมื่อเดือนพ.ย.2552  ท่านผู้จัดการได้มาแจ้งดิฉันว่าได้รับอนุมัติอัตรากำลังเพื่อบรรจุดิฉันเป็นพนักงานประจำเรียบร้อยแล้ว  แต่เมื่อเดือนมค. ที่ผ่านมา  กลับมาแจ้งดิฉันว่าจะไม่ต่อสัญญาให้  และจะย้ายอัตรากำลังที่ได้รับอนุมัตินี้ไปให้หน่วยงานอื่นภายใต้สังกัดเดียวกัน

ในกรณีเช่นนี้  ดิฉันสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากนายจ้างได้หรือไม่  ขอความกรุณาให้คำปรึกษาด้วยค่ะ  ขอบคุณมากค่ะผู้ตั้งกระทู้ คนโดนหลอกไปเรื่อยๆ :: วันที่ลงประกาศ 2010-02-19 14:35:42


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3156027)

หากมีสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา นายจ้างสามารถไม่ต่อสัญญาได้หากครบสัญญา แต่หากงานที่ทำเป็นงานปกติธุรกิจของบริษัท และไม่ได้มีการต่อกันมา ก็สามารถฟ้องเรียกค่าชดเชยได้

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2010-02-19 15:04:47[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.