นายจ้างไม่จ่ายเงินค่าทำงานล่วงเวลา


1) การที่นายจ้างไม่จ่ายเงินค่าทำงานล่วงเวลา (โอที)ทั้งในวันหยุด และในวันทำงานปกติ ให้พนักงาน แต่ให้เป็นวันหยุดแทน
ผิดกฎหมายใดบ้าง
2) เงินค่าทำงานล่วงเวลานั้น หากนายจ้างจะไม่จ่ายเป็นรายเดือน แต่จะคำนวนจ่ายเป็นเงินรวมยอดให้ก็ต่อเมื่อพนักงานลาออกเท่านั้น ได้หรือไม่
3) หากนายจ้างบังคับให้พนักงานเขียนใบลาหยุด โดยใช้วันหยุดจากการทำโอที โดยที่พนักงานมิได้เต็มใจ
ผิดกฎหมายใดบ้าง
4)นายจ้างมีสิทธิบังคับพนักงาน หากพนักงานต้องการลาหยุด ให้ลาหยุดโดยการใช้วันหยุดจากการทำโอที ก่อนการใช้สิทธิลาพักร้อนได้หรือไม่ผู้ตั้งกระทู้ เด่น :: วันที่ลงประกาศ 2010-02-05 10:14:42


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3153393)

1. ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ตามมาตรา 54-56 นายจ้างต้องจ่ายเป็นเงินเท่านั้น ไม่สามารถตกลงเป็นวันหยุดแทนได้ การทำสัญญาดังกล่าวขัดกับกฎหมาย แม้ว่าลูกจ้างจะยินยอมก็ตาม

2. ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายให้ตามมาตรา 70 (1) ซึ่งต้องจ่ายให้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง การจ่ายให้ตอนลาออกถือว่าผิดกฎหมาย นายจ้างต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ตามมาตรา 9 และหากจงใจผิดนัด โดยไม่มีเหตุอันสมควร เมื่อครบกำหนด 7 วัน ต้องจ่ายเงินเพิ่มให้ร้อยละ 15 ทุก 7 วัน

3. เมื่อแปลงเป็นวันหยุดไม่ได้ ก็ไม่ต้องพิจารณาข้อ 3 และ 4

ผู้แสดงความคิดเห็น นายก วันที่ตอบ 2010-02-10 11:41:55[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.