การวาง Plan การลาล่วงหน้าให้พนักงานผิดกฎหมายแรงงานหรือไม่?


เนื่องด้วยแต่ละปีพนักงานในความรับผิดชอบ(ประมาณ 20-40 คน)จะได้สิทธิของวันหยุดไม่น้อยกว่า 20 วัน/คน/ปี และเนื่องด้วยหน้างานไม่สามารถปล่อยให้พนักงานลาได้ เมื่อทางหัวหน้างานเห็นว่าควรจะจัดตางรางวันหยุดให้พนักงานโดยกำหนดช่วงเวลาแต่ไม่กำหนดว่าบุคคลนั้นๆ จะลาวันไหน และจำนวนเท่าไหร่แต่ให้สิทธิว่าช่วงเวลานั้นเขาจะได้สิทธิในการลาแน่นอน และทั้งนี้ในการจัดชื่อบุคคลในช่วงเวลานั้นๆ จะต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านในการประกอบการตัดสินใจในการกำหนดรายชื่อดังนี้

1.ผู้ที่มีวันหยุดของปีที่ผ่านมามากจะจัดใอยู่ในกลุ่มแรกๆ เนื่องด้วยกฎระเบียบของหน่วยงานให้ใช้ลาของปีที่ผ่านมาให้หมดก่อนเดือนมิถุนายน ของปีถัดไป เนื่องด้วยมิฉะนั้นวันหยุดของพนักงานแต่ละคนจะมากและจะมีปัญหาในอนาคต

2.รอบการทำงานของบุคคลนั้นๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน(งานบริการด้านการโรงแรม ในส่วนบริการด้านห้องพัก)

3.หน้าที่ความรับผิดชอบ ณ ช่วงเวลางานนั้นๆ คือ ในกรณีที่เป็นผู้ที่รับผิดชอบประจำ Zone กับการเป็น Relieve กรณีที่เป็น Relieve จะสามารถลาระยะยาวได้ง่ายกว่าเพราะไม่ได้รับผิดชอบโดยตรง

ซึ่งทั้งนี้ผู้ที่ไม่มีรายชื่อในช่วงเวลานั้นๆ ก็สามมารถลางานได้โดยแจ้งหัวหน้างานก่อนเพื่อตรวจสอบว่าสามารถลาได้หรือไม่ และการลาต้องเป็นระยะสั้นๆ และยกเว้นในกรณีฉุกเฉินก็สามารถลาได้เช่นกัน

หลังจากหนดเรียบร้อยแล้วได้แจ้งที่มา เหตุผล และแนวปฏิบัติให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบพร้อมกับติดแจ้งข่าวสารให้ทุกคนทราบ และไม่มีผู้ใดคัดค้านมีเพียงข้องสงสัย และได้แจ้งให้ทราบในเวลานั้นแล้ว

ขอสอบถามว่าสิ่งที่ได้ปฏิบัติไปถือว่าผิดกฏหมายหรือไม่ และข้อกฏหมายข้อใด

ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะเนื่องด้วยการกระทำดังกล่าวดิฉันถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดกฏหมายแรงงาน เพื่อความกระจ่าง และหากผิดจริงจะได้ไม่ปฏิบัติในครั้งต่อไป

ปล.ดิฉันเป็นผู้ดำเนินการโดยหัวหน้างานอีกระดับเป็นผู้สั่งการ

"ชุ"ผู้ตั้งกระทู้ ชุ :: วันที่ลงประกาศ 2010-01-26 11:04:50


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3148952)

ที่ถามน่าจะเป็นเรื่องของการหยุดพักผ่อนประจำปี

ตามมาตรา 30 กำหนให้นายจ้างเป็นผู้จัดวันหยุดพักผ่อนประจำปี ให้ลูกจ้างล่วงหน้า หรือ ตามที่ตกลงกัน ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ดังนั้นการกำหนดกฎเกณฑ์ใดๆ ให้ลูกจ้างหยุดแล้วเป็นหน้าที่ของนายจ้างซึ่งก็ไม่ผิดกฎหมายอะไร ตราบเท่าที่ลูกจ้างยังคงมีสิทธิอยูครบตามจำนวน

ไม่ว่าจะให้หยุด ยาว หยุดสั้น หยุดเป็นช่วงๆ หยุดเป็นโซน ก็ขึ้นกับนายจ้าง หากนายจ้างกำหนดแล้ว ก็จะตัดวันหยุดในวันนั้นไป หากลูกจ้างมาทำงานก็ถือว่าเป็นวันที่ลูกจ้างมาทำงานเองโดยนายจ้างไม่ได้สั่งให้มาทำงานในวันหยุด ก็จ่ายเงินตามปกติ แต่วันหยุดวันนั้นจะถูกถือว่าได้ใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว

หากนายจ้างไม่จัดให้ และลูกจ้างก็ไม่ใช้สิทธิด้วย เช่นนี้ นายจ้างต้องรับผิดชอบจ่ายเงินทดแทนวันหยุดนั้นให้ลูกจ้าง

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2010-01-26 12:58:40[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.