สแกนชื่อทำงาน แต่ไม่ทำงาน


คือ พนักงานสแกนชื่อทำงานแล้ว แต่ไม่ทำงาน / หน่วยงานของเขาให้ลูกน้องลงชื่อหลังสแกนลายนิ้วมือ เพราะต้องจัดงานวันต่อวัน ชึ่งคนไม่ลงชื่อหัวหน้างานจะไม่จัดงานให้ เพราะนึกว่าไม่มาทำงาน แต่พอตรวจสอบจากฝ่ายบุคคลมีการสแกนเข้า-ออก ทุกวันที่ หัวหน้างานไม่ได้มอบหมายงานให้ และเมื่อหัวหน้างานไม่มอบหมายงานให้ก็ไม่มีการท้องติงใดๆ ที่มองๆคือการบริหารจัดการภายในหน่วยงานมีปัญหา แต่ในแง่กฏหมายแรงงานสามารถลงโทษได้ระดับใดผู้ตั้งกระทู้ ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม :: วันที่ลงประกาศ 2009-09-01 13:14:10


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3045655)

จะลงโทษใคร หัวหน้างาน หรือ พนักงาน หรือ ฝ่ายบุคคล?

1. หัวหน้างานควรต้องทราบว่า ลูกน้องตัวเองมาทำงานหรือไม่ หากพบว่าลูกน้องตัวเองไม่มาทำงานในวันใด วันที่มาทำงานก็ต้องไต่ถามว่าทำไมไม่มาทำงาน ส่งใบลาหรือยัง ป่วยเป็นอะไร และหาความจริงออกมา หากหัวหน้างานไม่ทำ หัวหน้างานก็บกพร่องในหน้าที่ ไม่ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องถูกลงโทษทางวินัย และหากไม่ทราบว่าลูกน้องตนเองมาทำงานหรือไม่ ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงองค์กรนั้น

2. หากพนักงานทราบว่าต้องลงชื่อแต่ไม่ลง หายไปนอกที่ทำงาน ก็ต้องลงโทษพนักงานในเรื่องของการละทิ่งหน้าที่ พนักงานคงจะอ้างไม่ได้ว่าไม่ทราบเพราะได้เคยปฏิบัติอยู่แล้ว และอาจเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ได้ด้วย

3. ฝ่ายบุคคล จะลมือดำเนินการอะไรต่อไปได้ ก็ต้องได้รับข้อมูลจาก line ซึ่งไม่มีข้อมูลจาก line พนักงานรูดบัตรตามปกติ ก็ถือว่าไม่มี issue ที่จะให้ดำเนินการ การลงโทษคงลำบาก แต่หากได้รับรายงานแล้วไม่ได้ดำเนินการอะไร ก็สมควรได้รับการลงโทษทางวินัย

การจะลโทษระดับใดนั้น ต้องดูในระเบียบข้อบังคับของนายจ้าง ซึ่งหากลงโทษตามระเบียบแล้วก็ถือได้ว่า ดำเนินการได้ถูกต้องแล้ว แต่ลูกจ้างอาจไม่เห็นด้วยก็ได้ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2009-09-01 14:22:07


ความคิดเห็นที่ 2 (3045657)

หน้าที่ของนายจ้างต้องมอบหมายงานให้ลูกจ้างทำ ลูกจ้างไม่ทำก็ลงโทษไปตามระเบียบ เช่นขัดคำสั่งนายจ้าง ต้องมีการเตือนและลงโทษต่อไปถ้ายังทำผิดอีก

ผู้แสดงความคิดเห็น แอ วันที่ตอบ 2009-09-01 14:23:47[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.