ReadyPlanet.com


ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย นิติบุคคล


1.  ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายค้องยื่นขอคืนกับกรมสรรพากรภายใน 3 ปี  กรณีที่ไม่ได้ยื่นขอคืนภายใน 3 ปี และภายหลังสรรพากรได้เข้าตรวจสอบ  และให้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่้มเติม  บริษัทสามารถขอใช้สิทธิ์ี่ที่มีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้หรือไม่

2.  กรณียื่นหนังสือสละสิทธิ์ขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไปแล้ว(เจ้าหน้าที่ขอให้ยื่นสละสิทธิ์  ถ้าไม่ต้องการขอคืน) ภายหลังสรรพากรเข้าตรวจสอบให้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มเติมอีกครั้ง  ก็ไม่สามารถนำภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่สละสิทธิ์ไปแล้วมาใช้ใช่หรือไม่ผู้ตั้งกระทู้ มือใหม่ด้านภาษี :: วันที่ลงประกาศ 2009-10-26 15:00:37


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.