วันหยุดพักผ่อนประจำปี


สวัสดีค่ะ

ตามกฎหมายมาตรา 67 ที่บอกว่า "ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างโดยมิใช่กรณีตามมาตรา 119 ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีในปีที่เลิกจ้างตามส่วนของวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ลูกจ้างพึงได้รับตามมาตรา 30"

"ในกรณีที่ลูกจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือนายจ้างเลิกจ้าง ไม่ว่าการเลิกจ้างนั้นเป็นกรณีตามมาตรา 119 หรือไม่ก็ตาม ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา 30"

ดิฉันเข้าใจว่าดังนี้ถูกต้องไม๊คะ

1. ถ้านายจ้างเป็นฝ่ายเลิกจ้าง (ที่ไม่ใช่มาตรา 119) สิทธิพักร้อนส่วนที่สะสมบริษัทต้องจ่าย สิทธิของปีที่เลิกจ้างบริษัทต้องจ่ายตามสัดส่วน

2. ถ้านายจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกจ้าง (กรณีมาตรา 119) สิทธิพักร้อนส่วนที่สะสมบริษัทต้องจ่าย แต่สิทธิของปีเลิกจ้างบริษัทไม่ต้องจ่ายเลย

3. ถ้าพนักงานลาออกเอง  สิทธิวันพักร้อนส่วนที่สะสมบริษัทต้องจ่าย ส่วนสิทธิพักร้อนในปีที่เลิกจ้างไม่ต้องจ่ายเลย

 4. บริษัทของดิฉันปัจจุบันไม่ให้สะสมวันหยุด แต่สิทธิพักร้อนในปีที่ลาออกถ้าพนักงานยังใช้ไม่หมดบริษัทจ่ายเป็นเงินให้พนักงาน ถ้าตามกฎหมายมาตรา 67 นี้ บริษัทจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องเปลี่ยนมาให้พนักงานสะสมวันหยุดได้ และเงินที่เคยจ่ายให้กับพนักงานสำหรับวันพักร้อนที่มีอยู่ในปีที่ลาออกก็ยกเลิกไม่ต้องจ่าย

 

 

 ผู้ตั้งกระทู้ นิทรา :: วันที่ลงประกาศ 2009-07-28 14:56:23


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3035236)

ข้อ๑   ๒   ๓ ใช่  ข้อ ๔นายจ้างกำลังขอเปลียนสภาพการจ้าง  ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองได้เฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดกฏหมาย

ผู้แสดงความคิดเห็น แอ วันที่ตอบ 2009-07-29 17:50:39[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.