การต่อสัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว


ในการต่อสัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว (สัญญาจ้างปีต่อปี ) จำเป็นต้องมีการแจ้ง 30 วันล่วงหน้าหรือเปล่าครับ กรณีนี้บริษัทประสงค์ที่จะต่อสัญญาจ้างออกไปอีก แต่พนักงานไม่ขอต่อสัญญา โดยอ้างว่าบริษัทไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าก่อน 30 วัน และจะขอรับเงินชดเชยตามกฏหมาย ทั้งนี้ได้ศึกษากฏหมายแรงงาน ระบุเพียงแต่กรณีเลิกจ้างต้องแจ้งล่วงหน้า 1 งวดค่าจ้าง แต่ไม่ได้ระบุกรณีต่อสัญญาจ้างครับ รบกวนด้วยครับ


ผู้ตั้งกระทู้ HR มือใหม่ :: วันที่ลงประกาศ 2015-02-19 09:13:38


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3775039)

 ในการทำสัญญาจ้างงานปีต่อปี ท่านต้องดูในเรื่องของข้อความในการต่อสัญญา หรือเลิกสัญญาไว้ ตามมาตรา 17 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า................ ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง ลงสัญญาถือว่าจบลงโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หากนายจ้างต้องการทำสัญญาต่อ ลูกจ้างไม่ประสงค์ทำสัญญา สัญญานั้นก็สิ้นสุดลงโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า เพราะทั้งสองฝ่ายทราบโดยแน่ชัดแล้วว่า สัญญาจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ยกเว้นสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน ซึ่งต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมาย 

แต่เมื่อครบสัญญาแล้วหมดสัญญาลง ถือว่านายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างด้วยเหตุหมดสัญญาจ้าง นายจ้างก็ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยให้ตามกฎหมายครับ ไม่เข้าข่ายยกเว้นตามมาตรา 118 แต่ไม่ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2015-02-19 18:48:40


ความคิดเห็นที่ 2 (3775417)
ขออนุญาติเพิ่มเติมครับ สัญญาจ้างที่ทำจะเป็นสัญญาจ้างปลายเปิดครับ ระยะเวลาประมาณ 1 ปี แต่อาจจะสั้นหรือยาว กว่านี้ก็ได้ ขั้นอยู่กับลักษณะงาน และแจ้งต่อกัน 1 เดือนล่วงหน้าครับ ลักษณะนี้จะม่ผบให้การตีความเปลี่ยนไปหรือเปล่าครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น HR มือใหม่ วันที่ตอบ 2015-02-20 11:53:41


ความคิดเห็นที่ 3 (3775615)

ใช่ครับ กรณีในสัญญานั้นหากสามารถต่อสัญญาได้ ก็จะกลานเป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา ซึ่งเวลาใครบอกเลิกสัญญาต้องทำตามกฎหมายคือบอกล่วงหน้า 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง และอายุงานก็นับต่อเนื่องครับ การมีเงื่อนไขในการต่อสัญญาหรือไม่นั้น หรือบอกเลิกสัญญาได้ก็กลายเป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2015-02-20 18:43:24[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.