ได้รับจ.ม.จากฝ่ายบุคคลว่ามีหนี้สินคงค้าง


ดิฉัน ลาออกจากบริษัท กระทันหัน คือ 30มิ.ย. และเขียนใบลาออกตามแบบฟอร์มของบริษัท   โดยระบุวันที่ลาออกชัดเจน คือ 1ก.ค.52

ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับทราบวันลาออกของดิฉัน และในวันนั้นได้ให้หัวหน้ามาเซ็นรับมอบทรัพย์สินของแผนก และได้คืนบัตรพนักงานเรียบร้อยแล้ว

แต่ หลายวันต่อมา ฝ่ายบุคคลได้โทรมาบอกผู้ค้ำประกันว่า ไม่อนุมัติให้ลาออก แต่ดิฉันก็ไม่ได้กลับไปทำงาน

จนวันนี้ ทางบริษัทได้ส่งจดหมาย ถึงผู้ค้ำประกัน บอกว่า ดิฉันขาดงาน ไม่ลาออกตามกฎระเบียบของบริษัท และมีหนี้ค้างกับบริษัท จะดำเนินคดีต่อไป

ซึ่งก่อนออก ดิฉันไม่ได้มีหนี้สินใดๆเลย และฝ่ายบุคคลรับทราบวันลาออกของดิฉันชัดเจนแล้ว

เข้าใจว่าดิฉันไม่ได้ลาออกล่วงหน้าตามกฎบริษัท แต่วันนั้น บริษัทไม่ได้มีการทักท้วงใดๆเกี่ยวกับการลาออกของดิฉัน ไม่ได้แจ้งให้รอการอนุมัติอย่างใด แถม ยังเซ็นรับมอบของใช้ในแผนกเรียบร้อยแล้วด้วย

 ไม่ทราบว่าพอจะมีหนทางใดบ้างไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากกรณีนี้

เสียดาย ดิฉันไม่ได้ถ่ายสำเนาใบลาออกไว้ค่ะ อาจจะเป็นช่องทางให้ฝ่ายบุคคลอ้างว่าดิฉันไม่ได้ลาออก พอดีผู้จัดการสาขา และฝ่ายบุคคลแสดงชัดเจนว่าไม่ชอบดิฉันเป็นการส่วนตัว เป็นสาเหตุให้ลาออกค่ะผู้ตั้งกระทู้ แอมมี่ :: วันที่ลงประกาศ 2009-07-22 16:22:29


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3033148)

1. การลาออก หากลูกจ้างแสดงเจตจำนง ถึงนายจ้างแล้ว ก็ถือว่าได้แจ้งบองเลิกสัญญากันโดย ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งไม่จำเป็นต้องอนุมัติก็ได้ แม้จะยื่นล่วงหน้าเพียง 1 วันก็มีผลแห่งการลาออกนั้น

2. การลาออกกระทันหัน อาจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย นายจ้างสามารถฟ้องร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายนั้นได้ ตามความเป็นจริงและเหมาะสม

3. หากงานของคุณไม่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง นายจ้างก็ไม่มีสิทธิเรียกรับหลักประกันใดๆ หากเคยทำไว้ก็ต้องคืนให้ลูกจ้าง

4. หากนายจ้างแจ้ว่า ไม่ได้ลาออก คุณก็ต้องหาพยานมายืนยันว่าคุณได้ยื่นใบลาออกจริง และได้คืนทรัพย์สินไปแล้ว ในวันที่ลาออก ก็น่าจะ เพี่ยงพอ

5. หากนายจ้างเห็นว่า การลาออกของคุณ ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย นายจ้างสามารถฟ้องศาลเพื่อให้คุณและผู้ค้ำประกันชดใช้ เท่านั้น ยกเว้นคุณทำสัญญาค้ำประกัน และข้อความในสัญญาให้สิทธินายจ้างสามารถเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันได้ทันที แต่ก็ไม่ได้โต้แย้งสิทธิคุณที่จะขอฟ้องเพิกถอนการค้ำประกันนั้น

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2009-07-23 09:15:35[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.