การลาป่วย


พนักงานรายเดือนได้ลาป่วยแพทย์ลงในใบรับรองว่าให้หยุดงานตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค.52ถึงวันที่ 23 ส.ค.52 รวมเป็นเวลา 20 วัน ในกรณีนี้ทางบริษัทต้องนับวันลาป่วยต่อเนื่องกันหรือนับเฉพาะวันทำงานเท่านั้น กฎหมายเขียนว่าให้ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงแต่จ่ายเงินไม่เกิน 30 วันทำงาน หมายความว่าอย่างไร  ขอขอบคุณล่วงหน้าผู้ตั้งกระทู้ แอม :: วันที่ลงประกาศ 2009-08-11 07:47:30


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3039183)

กรณีที่ลูกจ้างลาป่วยต่อเนื่องนั้น ตามกฎหมายให้ลาป่วยได้ตามจริง โดยจ่ายค่าจ้างไม่เกิน 30 วันทำงาน หากใน 20 วันนั้นเป็นวันทำงานกี่วันก็คิดตามนั้น

ที่กฎหมายเขียนไว้เช่นนั้น มีเจตนารมย์เพื่อให้ในขณะที่พนักงานป่วยอยู่นั้น ลูกจ้างจะได้มีรายได้เพื่อเลี้ยงชีพในวันที่ลาป่วย จึงบัญญัติให้จ่ายค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานปกติในช่วงที่ลูกจ้างลาป่วยจนสิ้นสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างในวันำงานปกติของปีนั้น ก็ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันทำงานหรือในวันหยุดต่างๆต่อจากนั้นอีก และการลาป่วยไม่สามารถห้ามไม่ให้พนักงานป่วยได้ หากพนักงานป่วยจริงก็ต้องให้เป็นการลาป่วยโดยไม่กำหนดจำนวนวัน แต่กำหนดจำนวนวันที่จ่ายค่าจ้างให้ 30 วันทำงานเท่านั้น 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2009-08-11 08:39:13


ความคิดเห็นที่ 2 (3039197)

หากเป็นอย่างนั้นแสดงว่าบริษัทจะต้องนับเฉพาะวันทำงานเท่านั้น วันหยุดประจำสัปดาห์ไม่ต้องนับเข้าไปด้วยใช่หรือเปล่าคะ ทั้ง ๆ ที่หยุดติดต่อกัน ขอบคุณที่ปรึกษามากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น แอม วันที่ตอบ 2009-08-11 09:24:04


ความคิดเห็นที่ 3 (3039238)

ใช่ ในช่วงที่ยังไม่ครบ 30 วันทำงาน ใช่ ให้นับวันทำงานเท่านั้น แต่เมื่อครบ 30 วันทำงานไปแล้วสิทธิทางกฎหมายในเรื่องการลาป่วยโดยได้เงิน 30 วันทำงานก็หมดไป ก็จะไม่ได้เงินในวันหยุดต่างๆเช่น วันหยุดตามประเพณี รวมทั้ง วันหยุดประจำสัปดาห์นั้นอีกด้วย

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2009-08-11 11:08:07


ความคิดเห็นที่ 4 (3040211)

ผมสนใจประเด็นนี้มาก เพราะถกประเด็นนี้ กับ บุคคลหลายคน ที่อยู่ในวงการ ไม่ว่าจะเป็น HR  นิติกร   เจ้าหน้าที่แรงงาน  เจ้าหน้าที่กองนิติการ ซึ่งผมก็มีความเห็นเหมือนกัน อยากแชร์

ตามความเห็นที่ 3 ของคุณที่ปรึกษา  หมายความว่า กรณีที่พนักงานมีความจำเป็นต้องลาป่วยต่อเนื่องเป็นเวลานาน เช่น 6 เดือน หลังจากที่ครบกำหนด 30 วันแรกของที่ลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง ซึ่งจะนับเฉพาะวันทำงานปกติ  แต่หลังจากที่ครบ 30 วันแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 จนถึงครบ 6 เดือน พนักงานคนนี้ จะไม่ได้รับค่าจ้างใดๆ เลย รวมทั้งวันหยุดประจำสัปดาห์ที่นายจ้างระบุด้วยใช่หรือไม่ ทั้งๆที่เป็นลูกจ้างรายเดือน ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์

ผู้แสดงความคิดเห็น พงษ์ วันที่ตอบ 2009-08-14 11:56:42


ความคิดเห็นที่ 5 (3040244)

.ใช่ครับ เพราะไม่มีวันทำงานในช่วงหลังจากนั้น เมื่อไม่มีวันทำงาน ก็ไม่มีวันหยุดประจำสัปดาห์ และไม่มีวันหยุดตามประเพณี ดังนั้น นายจ้างก้ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างในช่วงนั้น

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2009-08-14 12:39:53


ความคิดเห็นที่ 6 (3040258)

คุณที่ปรึกษา มีความคิดเห็นเหมือนผม ผมคิดว่า ไม่ต้องจ่าย เพราะการที่กฎหมายยอกให้นายจ้างกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ให้กับลูกจ้างหลังจากที่ทำงานมาแล้วไม่เกิด 6 วัน โดยเจตนาของกฎหมายก็เพื่อให้พนักงานได้มีการพักผ่านหลังจากทำงานมาแล้ว  แต่ในกรณีที่ ลูกจ้างไม่ได้มาทำงาน ลูกจ้างก็ไม่ควรเกิดสิทธิวันหยุดประจำสัปดาห์ มิฉะนั้น อย่างบริษัทฯ ผม หยุด เสาร์ อาทิตย์  ถ้ามีพนักงานคนไหนป่วยต่อเนื่อง 6 เดือน ถึงแม้นไม่ทำงาน ก็ยังได้ค่าจ้างในวันหยุดอย่างน้อย เดือนหนึ้ง 8 วัน อย่างนี้ก็ไม่เป็นธรรมแก่นายจ้างและผิดเจตนารมย์ของกฎหมาย  ส่วนบุคคลที่ผม ถก กัน และเห็นควรว่าควรจะได้ค่าจ้างวันหยุดประจำสัปดาห์ระหว่างป่วย 6 เดือน ก็จะให้เหตุผลข้อเดียวคือ ลูกจ้างรายเดือนมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด โดยตีความแค่นี้ ไม่สนใจว่าจะมีการทำงานมาแล้วไม่เกิน 6 วันต่อเนื่องหรือไม่ในสัปดาห์นั้น ผมก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้  แต่ทุกวันนี้หากมีพนักงานของผมลาป่วยยาวต่อเนื่องหลังจากครบ 30 วันทำการแล้ว ผมก็ไม่จ่ายค่าจ้างในวันหยุดน๊ะครับ ไม่ใช่ว่าผมจะไม่เห็นใจลูกจ้างหรือเข้าข้างนายจ้าง แต่ผมคิดว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมกับนายจ้างเท่านั้น

ขอถกอีกประเด็น

กรณีที่พนักงานป่วยต่อเนื่อง เมื่อเกิน 30 วันแรกไปแล้ว  พอถึงเดือนที่ 2 พนักงเริ่มเรียนรู้ว่า หากหยุดต่อเนื่องก็จะไม่ได้ค่าจ้าง ก็เลยมีการกระทำที่ว่า หากวันไหนรู้สึกว่าค่อยยังชั่วมีมาทำงานไหว ก็จะมาทำงาน โดยเฉพาะวันศุกร์ โดยหวังว่าจะได้ค่าแรงในวันศุกร์และ เสาร์ อาทิตย์ อย่างนี้ บริษัท ต้องจ่ายค่าแรงในวันศุกร์ และ เสาร์ อาทิตย์ ที่เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์หรือไม่ เพราะอะไร

ผู้แสดงความคิดเห็น พงษ์ วันที่ตอบ 2009-08-14 13:12:41


ความคิดเห็นที่ 7 (3041111)

คุณที่ปรึกษา ครับ

หากเข้ามา รบกวนดูคำถาม ที่ผมฝากไว้ที่ความคิดเห็นที่ 6 ทั้งนี้ขอความคิดเห็นด้วยครับ

ขอบคุณ

ผู้แสดงความคิดเห็น พงษ์ วันที่ตอบ 2009-08-17 14:47:23


ความคิดเห็นที่ 8 (3041461)

ควรดูใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ว่าให้หยุดกี่วัน ก็ต้องให้หยุดตามนั้น ไม่อนุญาตให้กลับมาทงานก่อน ยกเว้นการกลับมาทำนตามปกติ และมีใบรับรองแพทย์ว่า หายป่วยพร้อมปฏิบัติงานได้เท่านั้น แต่หากยังหยุดงานเป็นช่วงๆก็ให้หยุดยาวไปอีกได้ โดยให้แพทย์ของบริษัท เป็นผู้ออกความเห็น

หากเจอลูกจ้างมีลูกเล่น ก็น่าจะเล่นด้วยอย่างนี้ และไม่อนุญาตให้มาทำงานจนครบการลาป่วย  

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2009-08-18 15:32:01


ความคิดเห็นที่ 9 (3041603)

เคลียร์ ครับ ขอบคุณ

ผู้แสดงความคิดเห็น พงษ์ วันที่ตอบ 2009-08-18 22:32:59


ความคิดเห็นที่ 10 (3177530)

คุณที่ปรึกษาคะ

รบกวนสอบถามคะ พอดีที่บริษัทฯมีพนักงานที่ป่วยจริงอยู่ 1 คน และมีใบรับรองแพทย์ที่แพทย์เขียนว่า Admit

ตั้งแต่วันที่........... แต่ไม่เขียนว่าถึงวันที่อะไร บริษัทฯจะทำไงดีคะ ขั้นแรกรู้แล้วว่าตามกฏหมายต้องจ่าย 30 วันแรกที่ป่วยจริง แต่ตอนนี้คือบริษัทฯหาทางออกไม่ได้ว่าทำไงต่อไป เพราะพนักงานคนนี้ก็ทำงานมาเกิน 120 วันแล้ว นั่นคือถ้าเราจะเลิกจ้างเขาก็ไม่ได้เดี่ยวผิดกฏหมายอีกทำไงดีคะแต่ในเมื่อเขากลับมาทำงานให้เราไม่ได้แล้วคะ จนมุม

ผู้แสดงความคิดเห็น บริษัทฯ วันที่ตอบ 2010-05-08 15:34:31


ความคิดเห็นที่ 11 (3207842)

สวัสดีคะคุณที่ปรึกษา

มีข้อสงสัยค่ะ เท่าที่อ่านเรื่องการลา ยังไม่เข้าใจค่ะว่า ต้องนับร่วมวันหยุดหรือไม่  ถ้าพนักงานลาป่วยตั้งแต่วันที่ 2 สิงหา ถึง 26 สิงหา คิดเป็นวันลาป่วยทั้งหมด 26 วัน ใช่ใหมค่ะ  รบกวนหน่อยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ออย (hr-at-interface-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2010-08-27 11:35:55


ความคิดเห็นที่ 12 (3312373)

 ลาป่วยในวันทำงาน หมอระบุว่าให้ลา7วันแต่ลาจริงแค่4วัน แต่บริษัทไม่จ่ายเลยสักวัน ทำไงได้บ้างค้ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น หญิง วันที่ตอบ 2013-07-31 10:54:06


ความคิดเห็นที่ 13 (3312708)

สรุปว่าลาป่วยต้องนับรวมวันหยุดด้วยหรือไม่ค่ะ เพราะที่บริษัทให้เขียนใบลานับรวมวันหยุดด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้อม วันที่ตอบ 2013-08-19 10:03:05


ความคิดเห็นที่ 14 (3681904)

กรณีลูกจ้างรายเดือนลาป่วยต่อเนื่องเกิน 30 วัน  เริ่มป่วย 20 มิย 57  วันที่ 30 มิย 57จ่ายค่าจ้างเต็มเดือนหรือไม่ และเริ่ม 1 กค.57 จะจ่ายค่าจ้างอย่างไร เมื่อป่วยต่อเนื่อง หรือนับ 30  วันเริ่มนับจากตรงไหนเป็นต้นไป

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น แนน วันที่ตอบ 2014-08-05 09:48:18


ความคิดเห็นที่ 15 (3699759)

กรณี พนักงานไทย ไปแต่งงานกับ ญ อิสลาม แล้วพนักงาน ลาไปทำการสุนัต(ขลิบ) มีใบรับรองทางศาสนาว่าทำการขลิบมา

และให้พัก 7 วัน บริษัทต้องให้เป็นลาอะไร กิจ หรือ ป่วย

ผู้แสดงความคิดเห็น kOB วันที่ตอบ 2014-09-04 09:10:48


ความคิดเห็นที่ 16 (3772448)

 ลาป่วยตามแพทย์สั่งแล้วยังไม่หายต้องรักษาตัวต่อบริษัทจะเลิกเลิกจ้างไหมทำงานมาตั้งแต่ปี2533จนถึงปัจจุบัน2558เป็นช่างยาง(รถใใหญ่)หมอบอกกระดูกทับเส้นด้านขวาไม่สามารถทำงานด้านเคลื่อนไหวเมื่อลาครบ30วันแล้วต้องทำอย่างไรต่อ 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนกำลังมีทุกข์ (nayai_som-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-15 09:57:08


ความคิดเห็นที่ 17 (3896097)

น้องเป็นพนักงานรายเดือนและใช้สิทธิลาป่วยครบ 30 วันไปแล้ว แต่น้องก็ต้องไปรักษาตัวที่ศูนย์มะเร็งต่อโดยไม่กลับเข้ามาทำงานแต่น้องเขาไม่ได้ลาออกน่ะค่ะยังคงเป็นพนักงานอยู่ แล้วอย่างนี้ทางฝ่ายนายจ้างต้องทำไงต่อไปค่ะ ทั้งเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคมจะต้องมีการยื่นเอกสารอะไรไหมค่ะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ็HR (jeerawan-dot-P-at-hill-tech-th-dot-com)วันที่ตอบ 2015-11-09 12:43:06


ความคิดเห็นที่ 18 (3932934)

 สอบถามคับ  ลาป่วย1วันต้องใช้ไม่รับรองแพทย์ด้วยหีอคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Ton วันที่ตอบ 2016-01-27 09:41:42


ความคิดเห็นที่ 19 (4046902)

 รบกวนสอบถามคะว่า ลาป่วยเพื่อผ่าตัดเนื้องอก วันที่ 3 สิงหาคม ถึง วันที่ 15 สิงหาคม นับวันแม่ และวันอาทิตย์หรือเปล่าคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กุสุมา คุ้มฤทธิ์ (sales_co-at-mundo-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2016-07-19 11:42:28


ความคิดเห็นที่ 20 (4047336)

GENiUS HRM 4  IN 1 ระบบบริหารงานบุคคล ครบวงจร พร้อมเครื่องสแกนเวลาทำงาน

 โปรแกรมจีเนียสเงินเดือนภาษาไทย ที่มีผู้ใช้ติดอันดับ  http://www.genius.in.th/

GENiUS Leave Online (ระบบบริหารการลาออนไลน์)

แล้วคุณจะพบว่า การบริหารจัดการเรื่องลาของพนักงานไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

สนใจ โทร. 0-2575-3959

ลงทะเบียนใช้โปรแกรมฟรี

www.genius-leaveonline.com/master/genius-customerregis/newregister.aspx

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :  http://www.genius.in.th/download/genius_in_th/Documents/SP-Detail%20GENiUS%20Leave%20Online.pdf

ผู้แสดงความคิดเห็น Thaisoftware วันที่ตอบ 2016-07-21 09:27:24


ความคิดเห็นที่ 21 (4065873)

 ถ้าพนักงานลาป่วยครบ 30 วันแล้วและเขามีลาพักร้อนเหลืออยู่สามารถใช้สิทธิ์ลาพักร้อนต่อเลยได้มั้ย

ผู้แสดงความคิดเห็น Kanniga วันที่ตอบ 2016-08-29 11:48:26


ความคิดเห็นที่ 22 (4097603)

 สอบถามคะ ถ้าพนักงานเป็นสัญญาจ้างชั่วคราว 3เดือน แล้วป่วย ตามใบรับรองแพทย์ให้หยุดพัก 30วัน พนักงานมีสิทธิ์ลา 30 โดยรับค่าจ้างได้หนือไม่ หรือต้องคำนวณตามระยะเวลาสัญญาจ้างงาน เช่น พนักงานประจำได้สิทธิ์ลาป่วยรับเงินเดือน 30วัน ต่อปี  หากเป็นพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว 3 เดือน = 30วัน /12เดือน *3เดือน = 7.5วัน เท่ากับในระยะเวลาสัญญาจ้างนั้น ลาป่วยได้ 7.5วัน รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Pim วันที่ตอบ 2016-11-29 11:37:12


ความคิดเห็นที่ 23 (4116217)

 หนูทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่ง

ลาป่วยมีใบรับรองแพทย์ให้หยุด2วัน

กลับมาทำงานหัวหน้าเช็คขาดหักเงิน

หักวันหยุด ลาป่วยเกี่ยวกันกับวันหยุดด้วยหรอค่ะ

แถมยังให้ใบเตือนอีก

นี้มันเกลี้ยงกันชัดๆ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น น้ำหวาน วันที่ตอบ 2017-01-14 14:08:11


ความคิดเห็นที่ 24 (4149725)

รบกวนสอบถามค่ะ  

พนักงานรายวันมาทำงานได้ 1 เดือน และได้ประสบอุบัติเหตุ แพทย์ให้หยุด 2  เดือน  หากเป็นแบบนี้พนักงานคนนี้สามารถใช้สิทธิลาป่วย 30 ตามกฏหมายกำหนดได้หรือไม่คะ นายจ้างควรจ่ายค่าจ้าง 30 วันด้วยหรือไม่ค่ะ  เนื่องจากว่าพนักงานอยากกลับเข้ามาทำงานต่อ

ผู้แสดงความคิดเห็น 123456789 วันที่ตอบ 2017-03-07 15:19:05


ความคิดเห็นที่ 25 (4180293)

 ตามสิทธิสามารถลาได้  แม้ในความเป็นจริงนายจ้างจะไม่ปลื้ม หยุด 2 เดือน ได้ค่าจ้าง 30 วัน ส่วนที่เหลือลาป่วยได้แต่ไม่ได้ค่าจ้าง

ผู้แสดงความคิดเห็น เล็ก วันที่ตอบ 2017-05-03 08:50:46


ความคิดเห็นที่ 26 (4184994)

 พนักงานลาป่วย เดือนนึงประมาณ 4-5 วัน ทุกเดือน ต้องนับวันให้ครบ30 วันใช่ไหมค่ะ ใน 1ปี

ถ้าครบ30วันแล้ว ลาต่ออีก บริษัท สามารถหักเงินเดือนได้ใช่ไหมค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Sao วันที่ตอบ 2017-05-18 14:12:07


ความคิดเห็นที่ 27 (4319512)

 ขอสอบถามค่ะ..

ลูกสาวเกิดอุบัติเหตุ หมอออกใบรับรองแพทย์ให้ 90 วัน แต่สิทธิ์ลาป่วยของบริษัท ให้ 12 วัน/ปี ซึ่งลูกสาวใช้ไปแล้ว 10 วัน บริษัทจึงจ่ายให้อีกแค่ 2 วันเท่านั้น (เท่าที่ทราบมา พนักงานสามารถลาป่วยได้ 30 วัน/ปี โดยยังได้รับค่าจ้าง) เจอบริษัทแบบนี้ ควรต้องทำอย่างไรบ้าง?

ผู้แสดงความคิดเห็น บริษัทให้สิทธิ์ลาป่วยแค่ 12 วัน/ปี ทำไงดี วันที่ตอบ 2019-07-22 09:56:04[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.